نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

تکذیب یک ادعا درباره زنده یاد یدالله خسروشاهی

نوشتۀ: تدارک کمونیستی

اسناد مصوبه کنفرانس همان اسنادی هستند که تحت همین عنوان به بحث گذاشته شده و با دقت فراوان در جزئیات به تصویب رسیده اند. این روال شناخته شده هر جریان سیاسی جدی است که تنها اسنادی در شمار اسناد رسمی به حساب می آیند که رسما نیز به تصویب شرکت کنندگان در نشستهای مربوطه رسیده باشند. تدارک کمونیستی نیز خود را به همین روال متعهد می داند.

مسئولین محترم سایت هفته،

عباس فرد، از مؤسسین و عضو مستعفی تدارک کمونیستی در مطلبی به نام "انتقادی از خویشتن" اظهاراتی خلاف واقع درباره کنفرانس مؤسس تدارک کمونیستی به عمل آورده است که در سایت شما نیز درج شده اند. خواهشمندیم بنا بر عرف رایج در مطبوعات، تکذیبیه حاضر را در همان قطع و در همان مکان درج نمائید.

با احترام

تدارک کمونیستی – جنبش برای سازمانیابی حزب پرولتاریا

 ***********

آقای عباس  فرد، از مؤسسین "تدارک کمونیستی – جنبش برای سازمانیابی حزب پرولتاریا"، مطلبی به رشته تحریر درآورده است به نام "انتقادی به خویشتن". ایشان در مطلب فوق با رویکردی انتقادی به ارزیابی گزارش افتتاحیه خویش در کنفرانس مؤسس تدارک کمونیستی پرداخته است. در این ارزیابی انتقادی ایشان به رد اظهاراتی که در سخنرانی مزبور درباره زنده یاد یدالله خسروشاهی بیان داشته بود، پرداخته و با نگاهی متفاوت ارزیابی امروز خویش از تحولات درون جمع "امید" را در میان گذاشته است.

صرفنظر از صحت یا سقم روایت عباس فرد از تحولات مورد اشاره، ایشان ادعا نموده اند که "قبل از هرچیز باید یادآور شوم که این نوشته (صرف‌نظر از درستی یا نادرستی‌اش) یک سند رسمی است و در محدوده‌ی خودْ معتبر؛ چراکه این متن (یعنی: «با آرزوی اهتزاز پرچم سرخ پرولتاریا برفراز جهان») درعین‌حال نوشته‌ای بود که به‌هنگام قرائت در اختیار «کنفرانس مؤسس…» گذاشته شد و با هیچ اعتراض و ایرادی هم مواجه نگردید. بنابراین، می‌توان چنین ادعا کرد که این سند در «کنفرانس مؤسس…» به‌اتفاق آرا مورد تأیید قرار گرفته است".

این ادعائی است خلاف واقع. نه سخنرانی عباس فرد و نه سخنرانی های سایر مؤسسین تدارک کمونیستی – بهمن شفیق و وحید صمدی – هیچکدام در کنفرانس برای تصویب به بحث گذاشته نشدند. پس از کنفرانس سخنرانی وحید صمدی حتی منتشر نیز نشد. به ویژه در مورد گزارش عباس فرد و وقایع مربوط به جمع "امید"، کنفرانس مؤسس تدارک کمونیستی اصولا نمی توانست این گزارش را برای تصویب در دستور کار خود قرار دهد. در میان شرکت کنندگان کنفرانس فقط یک نفر – بهمن شفیق – از نزدیک در جریان تجارب مستقیم همکاری مشترک با زنده یاد خسروشاهی قرار داشت و سایر شرکت کنندگان اصولا قادر به هیچ گونه اظهار نظری در زمینه مفاد این گزارش نبودند. گزارش عباس فرد پس از مدتی با تعدیلهائی در سایت امید درج شد. خود آن تعدیلها هم به همین اظهارات ایشان درباره زنده یاد یدالله خسروشاهی مربوط می شد که نه در متن منتشره و نه در نوشته انتقادی امروز ایشان اشاره ای به آن اظهارات به عمل نیامده است. نتیجۀ مستقیم اطلاق گزارش مزبور توسط عباس فرد به عنوان سند رسمی کنفرانس مؤسس، خواه ناخواه کاهش بار مسئولیت اظهاراتی است که در آن به عمل آمده اند. صرفنظر از هر موضعی که اعضای کنونی تدارک کمونیستی نسبت به زنده یاد یدالله خسروشاهی داشته باشند، شایسته است که عباس فرد مسئولیت تام و تمام هم مواضع پیشین و هم مواضع امروز خویش را بر عهده بگیرد. این نخستین شرط بلوغ سیاسی است.

اسناد مصوبه کنفرانس همان اسنادی هستند که تحت همین عنوان به بحث گذاشته شده و با دقت فراوان در جزئیات به تصویب رسیده اند. این روال شناخته شده هر جریان سیاسی جدی است که تنها اسنادی در شمار اسناد رسمی به حساب می آیند که رسما نیز به تصویب شرکت کنندگان در نشستهای مربوطه رسیده باشند. تدارک کمونیستی نیز خود را به همین روال متعهد می داند.

 

تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی حزب پرولتاریا

21 دی 1394

11 ژانویه 2016

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر