1 Comment
زمینه ها و چشم اندازهای وقوع جنگ بین ایران و اسرائیل، موقعیت تاریخی دو سوی جنگ، چرا و چگونه خاورمیانه به سوی جنگ رفت، کدام تحولات مادی حماس را به آغاز جنگ ترغیب کردند، نسبت ایران و اسرائیل با همان تحولات مادی چگونه بود، آرایش درونی و قوام سیاسی-ایدئولوژیک دو جامعه متخاصم،‌ کمونیستها و جنگ
1 Comment
«آخرین مرز یا مرز حداقل ارزش نیروی کار با ارزش آن کالاهایی تعیین می‌شود که بدون تأمین روزانه آنها،‌ حامل نیروی کار،‌ یعنی انسان،‌ قادر به نوسازی روند زندگی خود نیست؛ یعنی با ارزش مایحتاج غیر قابل صرفنظر کردن فیزیکی. اگر قیمت نیروی کار به این سطح حداقل سقوط کند،‌ به زیر ارزش خود سقوط کرده است زیرا که در…
1 Comment
پلورالیسم اسلامی منهای لیبرالیسم، پایان رؤیای برقراری دموکراسی لیبرالی، گذار از لیبرالیسم سیاسی به آنتی لیبرالیسم در نظام و در اپوزیسیون - طبقه متوسط و جمهوری - پرولتاریا و جمهوری
Write a comment
داووس از پزشک معالجی برای تمام جهان تبدیل به بیمار نیازمند به خوددرمانی می شود، بزرگترین پیمان نظامی عاجز از نبرد در فقط یک جبهه است، انحصار رسانه ای غرب در هم شکسته می شود، یک لیبرال فاشیست درجه ۳ در روسیه به قتل می رسد، کنفرانس امنیتی به کنفرانسی از روان پریشان بدل می گردد و غزه همچنان در…
1 Comment
همه چیز بر این دلالت دارد که این گرایش به فاشیسم در دوره پیش رو اشکال حادتری به خود خواهد گرفت. یا در شکل حمله به آزادی‌ بیان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها تا دیکتاتوری مخوفی که زیر پوشش حفاظت از محیط زیست و نجات کره زمین تدارک دیده می‌شود و سرانجام تا گسترش حیطه اقتدار دولت بورژوائی به‌ خصوصی…
1 Comment
ترسیم چهارچوبهای نظم منطقه ای آینده در پرتو جنگ خونین فلسطین، نقش و جایگاه ایران به مثابه غول نظامی و کوتوله سیاسی-اقتصادی منطقه ای فرو رفته در بحران هویت ایدئولوژیک، برخورد قدرت انفجاری جنبش رهائی ملی فلسطین و مرزهای رئال پلیتیک سیاسی قدرتهای بزرگ یوراسیا، ملاحظاتی بر آینده اسرائیل. همراه با نکاتی درباره موقعیت کنونی تدارک کمونیستی
1 Comment
صفوف مبارزه طبقاتی شفاف می شوند: چگونه مناسبات طبقاتی در ژئوپلیتیک بازتاب می یابند. اسرائیل در غزه پیروز نشد. اوکراین با شتاب به سمت اضمحلال سیر می کند. نئوکنسرواتیوهای آمریکا در دشوارترین شرایط قرار می گیرند. لیبرتارین ها در آرژانتین به قدرت می رسند. تعمیق مناسبات سرمایه داری در ایران در پرتو تغییر معادلات جهانی.
Write a comment
یک ماه و نیم پس از آغاز نبرد غزه توازن قوای منطقه ای و جهانی چگونه تغییر می کند. نبرد غزه و نقش حماس به عنوان شاخصی برای محک جریانات سیاسی، مسأله فلسطین چگونه به مسأله ای کلیدی در نظم نوین جهانی تبدیل می شود، از رودخانه تا دریا یا دو دولت: چرا بورژوازی قادر به حل مسأله فلسطین نخواهد…
Write a comment
ویژگی وقایع غزه نسبت به نبرد در اوکراین در آن است که در غزه دمل چرکینی سر باز کرده است که محصول نظم جهانی شکل گرفته پس از جنگ دوم جهانی است. در کل نظم سیاسی پس از جنگ جهانی در یک طرف آمریکا و فرانسه و انگلیس قرار دارند و در طرف دیگر شوروی سوسیالیستی که بعد چین هم…
2 Comments
دامنه وقایع خونین خاورمیانه تا کجا گسترش خواهد یافت؟ نتایج ایدئولوژیک جدال کدامند؟‌ «تروریسم» ابزار ایدئولوژیک سرکوب
Write a comment
چه چیز انفجار کنونی در فلسطین را متمایز می‌کند، از خط مقدم تا پشت جبهه ی دو سوی آرایش جنگی امروز کدامند؟ سرنوشت پادگان اسرائیل چه خواهد بود و کدام دولت در سرزمین موعود مستقر خواهد شد؟ کمونیستها در کجای واقعه قرار دارند؟
Write a comment
مشخصات جدید آرایش ژئوپلیتیک جهانی: از نشست بریکس تا نشست گروه ۲۰، چشم اندازهای دوگانه تشدید جنگ یا پایان دادن به آن در اوکراین. تغییر استراتژی آمریکا نسبت به جنوب جهانی همزمان با تعمیق رویکرد نژادپرستانه و فاشیستی در اروپا، چشم اندازهای ترور اوکراینی در اروپا
Write a comment
جنبش آنتی گلوبالیزاسیون آغاز قرن 21 و زمینه های شکلگیری بریکس، بحران 2008 و شکلگیری جی 20؛ افزایش تنش در روابط بین المللی، کاهش نقش جی 20 و سازمان تجارت جهانی، نبرد اوکراین و عروج مجدد بریکس، بریکس در ژئوپلیتیک در قیاس با جی 7، بریکس و سرمایه داری، بریکس و ارز واحد و دلارزدائی؛ در آستانه رسیدن به قله؟…
1 Comment
ملاحظاتی در باب توافق ایران و آمریکا و نقش ایران در آرایش ژئوپلیتیک جهان آینده. پاسخ به سؤالات مطروحه در نشست "مزد گورکن، اقتصاد سیاسی جمهوری و سرگردانی ژئوپلیتیک ایران".
Write a comment
چگونه مبارزه رهائیبخش ضد کولونیالیستی در آفریقا با سنت شوروی پیوند می یابد، نبرد اوکراین و لحظه تاریخی عروج جنبش ضد استعماری نوین در آفریقا، شکاف در غرب و چشم اندازهای محتمل انکشاف مبارزه طبقاتی در آفریقای فرانکوفون به طور مشخص و در کل آفریقا.
Write a comment
ایران کجای جهان قرار گرفته است و به کدام سو می رود؟ مفهوم واقعی نه شرقی، نه غربی چیست و کدام منافع مادی بورژوازی ایران و ریزه خوارانش به وضعیت بلاتکلیفی امروز منجر شده است؟ نقش گشت حجاب و زن، زندگی آزادی چیست و تکلیف دستمزد کارگران چیست؟ کدام آینده در انتظار جامعه ایران است؟
Write a comment
دگردیسی اوکراین از محبوب ناتو به زائده ای مزاحم، چشم اندازهای متفاوت قدرتهای اصلی درون ناتو، چرا آلمان و آمریکا علیه عضویت اوکراین موضع گرفتند و چرا فرانسه و ترکیه خواهان عضویت اوکراین در ناتو شدند، ربط سیاست نسبت به عضویت اوکراین با چشم اندازهای درازمدت هر کدام از شرکا-رقبا؛ تلاش ترکیه برای تبدیل شدن به منجی ناتو، تأثیرات زوال…
Write a comment
فروپاشی جهان تک قطبی پسا جنگ سردی کدام نظم اجتماعی را به دنبال خواهد داشت؟ جهان چند قطبی آینده جهانی عادلانه تر از جهان تک قطبی؟ جهانی با ثبات و آرامش همراه با رفاه بیشتر برای توده اکثریت یا تکرار نظم نابرابر پیشین با بازیگرانی متفاوت؟
Write a comment
وجوهی از نتایج تاکنونی شورش پریگوژین، چرا شورش و نه کودتا؟ لحظه شورش: تصرف باخموت، حمله ناکام اوکراین، نمودار شدن توان رزمی ارتش روسیه. تبدیل جنگ از جنگ دوفاکتو با ناتو به جنگ دوژور. توان استراتژیک کنترل شدت جنگ در دوسوی نبرد. در آستانه اجلاس ناتو.
Write a comment
روند حیرت انگیز جنگ، ناتو در نوسان بین فاجعه و رسوائی، باز هم درباره جنگاوری دوران نوین و مبانی مادی آن، تغییر در ژئوپلیتیک، دگرگونی در آرایش طبقاتی
Write a comment
گذار کارگران از موقعیت طبقه ای تحت سلطه به موقعیت یک طبقه حاکم چگونه است؟ چگونه باید جامعه را اداره کرد؟ چالشهای کهنه در جهانی نو، درسهائی از جنگ برای مبارزه طبقاتی، حیطه گسترده نبرد طبقاتی
1 Comment
نخست: چرا کارگران باید قدرت را به دست بگیرند. دوم: بر کدام نیروها باید غلبه کنند؟ سوم: آرایش امروزشان چگونه است؟ چهارم: ملزومات گذار به موقعیت یک طبقه حاکم کدامند؟ پنجم: چگونه باید جامعه را اداره کرد؟
2 Comments
شکافهای تاریخی سر باز می کنند، نظم اجتماعی جهان پسا جنگ سرد فرو می پاشد، صف ها به هم می ریزند، هرج و مرج در آرایش چپ و راست و پرسش همیشگی: کمونیسم در کجای این ماجرا قرار دارد؟
Write a comment
چه چیز سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز کارگر را از سخنرانی های پیشین وی متمایز می کند؟ ربط آن با منشورهای اپوزیسیون چیست؟ با مجادله حاد اقتصادی چطور؟ کمونیسم در کجای این ماجرا قرار دارد؟
Write a comment
پول در نظریه مارکسیستی، گرایش کاهش ارزش کالاها در نتیجه بهبود بارآوری کار و افزایش ناشی از تورم در نتیجه ورود اعتبار به مثابه سرمایه فیکتیو، تجربه جمهوری وایمار، تورم در سطح جهانی، مباحثه دو طیف درون نظام درباره افزایش نرخ ارز و قیمت انرژی یا افزایش نقدینگی به مثابه ریشه‌های تورم، معضل نظام جمهوری اسلامی در فرم و محتوای…
Write a comment
مشاهداتی درباره روندهای پایه ای تکوین بحران بانکی کنونی در آمریکا و اروپا، تمایزات آن با بحران مالی سالهای 2008-2009، مبارزه درون طبقه حاکمه بر سر آرایش آتی بازسازی سرمایه داری در غرب، تحول به سوی اقتصاد جنگی
3 Comments
ناتو در سراشیبی سقوط، زوال سریع السیر حیرت انگیز امپراطوری طلایه دار نظم سرمایه داری در غرب و باز شدن افقهای مبارزه طبقاتی، شانس تاریخی تازه ای برای عروج کمونیسم در ایران
Write a comment
گفتاری در زمینه موقعیت کنونی کمونیسم در جهان امروز و در ایران؛ رابطه بین استراتژی، تاکتیک و سازماندهی؛ توانائی ها و ضعفهای اساس جریان کمونیستی؛ اهداف بلاواسطه و درازمدت و روشهای دستیابی به آنها
Write a comment
انگلس درباره جنگاوری مدرن به طور کلی و جنگ انقلابی به طور ویژه، ارتش توده ای و ارتش حرفه ای، مجادلات بر سر استراتژی جنگی در شوروی پس از انقلاب اکتبر، ارتش سرخ و جنگ دوم جهانی، سرمایه داری پسین و تغییر ساختار ارتش، جنگ اوکراین به مثابه تبلور تضادهای بورژوازی در عرصه جنگاوری، انقلابات رنگی به مثابه نوعی از…
Write a comment
ضرورت طرح بحث، جنگ و ارتش در گذر تاریخ، توسیدید و جنگهای پلوپنزی، تاکتیک و استراتژی نزد سون تسه، جنگ در دوران فئودالیسم، عروج بورژوازی و انقلاب در جنگاوری با ظهور ناپلئون، کلاوزویتز درباره جنگ
Write a comment
قسمت دوم: اقتصاد سیاسی و ژئوپلیتیک، وحدت و تضاد درون بلوک امپریالیستی، چشم اندازهای جدال بین روسیه و غرب، سرنوشت اوکراین و اروپا
صفحه1 از4

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر