مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

سوروس یا پوتین؟ بومرنگ اسناد پاناما، فساد و بحران مشروعیت بورژوازی

نوشتۀ: بهمن شفیق

گفتاری در زمینه مبارزه با فساد به عنوان مؤلفۀ ایدئولوژیک تحکیم سلطۀ بورژوازی در پرتو وقایع مربوز به اسکاندال معروف به اسناد پاناما

ماریا زود باش برسیم به تظاهرات. این دیلما روسف می خواهد کاری کند که حداقل دستمزدت را به موقع پرداخت کنیم.

بهمن شفیق

25 فروردین 95

13 آوریل 2016

 

برخی منابع مورد استفاده:

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-05/panama-has-company-as-bank-secrecy-holdout-as-u-s-offers-haven

https://consortiumnews.com/2016/04/04/corruption-as-a-propaganda-weapon/

http://alef.ir/vdcaiuney49nyy1.k5k4.html?342464

https://linkezeitung.de/2016/04/05/was-steckt-hinter-den-panama-papers/

http://www.zerohedge.com/news/2016-04-04/mossack-fonseca-has-441-us-clients-who-are-they

http://www.zerohedge.com/news/2016-04-03/unprecedented-leak-exposes-criminal-financial-dealings-some-worlds-wealthiest-people

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-05/panama-has-company-as-bank-secrecy-holdout-as-u-s-offers-haven

http://www.zerohedge.com/news/2016-04-08/was-panama-papers-leak-russian-intelligence-operation

http://libertyblitzkrieg.com/2016/04/08/was-the-panama-papers-leak-a-russian-intelligence-operation/

http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2016/04/07-panama-papers-putin-gaddy?cid=00900015020089101US0001-040701

مقاله گرینوالد به زبان انگلیسی

https://theintercept.com/2016/03/18/brazil-is-engulfed-by-ruling-class-corruption-and-a-dangerous-subversion-of-democracy/

مقاله گرینوالد به زبان آلمانی

https://amerika21.de/analyse/149295/the-intercept-brasilien

https://www.publico.pt/mundo/noticia/o-brasil-debate-o-que-ha-de-errado-nesta-fotografia-1726240?page=-1

http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_741.htm

https://linkezeitung.de/2016/04/05/was-steckt-hinter-den-panama-papers/

 

http://www.zerohedge.com/news/2016-04-05/rotschild-admits-america-biggest-tax-haven-world-obama-slams-tax-evasion

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر