مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

Displaying items by tag: پیام همکار هفت تپه

چرا دولت، معدن و کارخونه و بیمارستان و دانشگاه رو میده به بخش خصوصی؟ ما جواب این سوال‌ها رو تو هفت تپه با زندگی خودمون درک کردیم. بخش خصوصی براش فقط سود مهمه. برای همینه که تا پاش به یه کارخونه باز میشه قبل از هر چیز تعداد زیادی کارگر رو اخراج میکنه. از حقوق و مزایا کم میکنه. از اون طرف هم دولت با وضع قانون دستش رو باز میذاره تا شیره کارگرها رو بکشه. دولت با این روش به طبقه طرفدار خودش کمک می‌کنه تا قدرت و ثروت به دست بیارن.

همکاران عزیز،‌ نمایندگان گرامی، وقتی این خبر را شنیدم که نماینده های ما تو جلسه دیروز مجلس اجازه صحبت پیدا نکردند، به من احساس حقارت عجیبی دست داد. .....

ما باید ابتکار مذاکره را در دست بگیریم. مثلا اگر دور بعدی مذاکره ای در کار است، نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و دولت و مسئولین مربوطه به شوش بیایند و با نمایندگان ما در محل مذاکره کنند. ما در فقر دست و پا می زنیم اما غرور و عزت نفسمان بالاتر از اختلاسگران و حامیانشان در اون بالا بالاها می باشد.

رئیس دستگاه قضایی ادعا میکند که میخواهد دست فاسدان را قطع کند اما در مقابل ترور نمایندگان حق طلب کارگران هفت تپه کاری نمیکند بلکه برعکس اختلاسگران را آزاد میگذارد و حساب های بانکی ناشی از قاچاق آنها را هم آزاد میکند.

اعتصاب ما همانطور که به بیرون انداختن این مفسدین و پرداخت حقوق و بیمه خواهد انجامید، به خلع ید کامل از بخش خصوصی هم خواهد رسید. پس صف خودمان را محکم بچسبیم و اعتصاب را تقویت کنیم. امتیازهای خیلی بیشتری خواهیم گرفت و مطمئن باشید شرکت را هم پس خواهیم گرفت.

آهای بهمن آرمان، نوکر دانشگاهی اسد بیگی! پرت و پلا نگو، برای دشمنان خونی ما دایره و دنبک دستت نگیر، تو بهتره برای بسیجی ها درس اقتصاد بدی نه برای کارگر هفت تپه. اسدبیگی و تیمش را بزودی بیرون میکنیم و اسم کثیف امثال تو را هم بخاطر می سپاریم. خاک توی سر مملکتی که الدنگ هایی مثل تو اقتصاد دان اش باشند!

متاسفانه تعدادی از کارگران نیز به این درد گرفتار شدند و فکر می‌کنند با خرید و فروش سهام می توانند پولی دست شان بیاید و نان شب را تامین کنند. همین تجارت سهام پشت تلفن، یعنی هرکس برود از این باغ وحش نانش را به تنهایی درآورد. یعنی اتحاد و مبارزه و اعتصاب کارگر لازم نیست، عرضه داری برو نانت را دربیار، عرضه نداری بمیر!

کنفرانس دوم

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر