نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

جمعه, 31 مرداد 1399 22:37

درسهای یک اعتصاب: 5- از اعتصاب کارگران هپکو حمایت می‌کنیم!

نوشتۀ: پیام همکار هفت تپه
Rate this item
(0 votes)

همکاران عزیز،‌ نمایندگان گرامی، وقتی این خبر را شنیدم که نماینده های ما تو جلسه دیروز مجلس اجازه صحبت پیدا نکردند، به من احساس حقارت عجیبی دست داد. .....

ما باید ابتکار مذاکره را در دست بگیریم. مثلا اگر دور بعدی مذاکره ای در کار است، نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و دولت و مسئولین مربوطه به شوش بیایند و با نمایندگان ما در محل مذاکره کنند. ما در فقر دست و پا می زنیم اما غرور و عزت نفسمان بالاتر از اختلاسگران و حامیانشان در اون بالا بالاها می باشد.

 یادداشت:

وقایع هفت تپه و مبارزات کارگران برای لغو خصوصی سازی حاوی درسهای بسیاری برای کل طبقه کارگر ایران است. بخشی از تجارب کارگران در یادداشتها و مطالبی منعکس می شود که در کانالهای تلگرامی "سنیدکای کارگران هفت تپه" و "هفت تپه کانال مستقل کارگران" انتشار می یابند. سعی خواهیم کرد از این پس گزینه هائی از این دست یادداشتهای کارگران را با امضاء عمومی "پیام همکار هفت تپه" در سایت درج کنیم تا به گسترش این تجارب در میان کارگران سایر بخشهای طبقه کارگر یاری شود. از رفقا، خوانندگان و کاربران سایت نیز درخواست می کنیم تا جائی که می توانند در انتقال این تجارب فعالانه شرکت کنند.

تحریریه سایت

 بی حرمتی به ما در جلسه مجلس پاسخ می‌گیرد!

 همکاران عزیز،‌ نمایندگان گرامی، وقتی این خبر را شنیدم که نماینده های ما تو جلسه دیروز مجلس اجازه صحبت پیدا نکردند، به من احساس حقارت عجیبی دست داد.

 جلسه ای در باره سرنوشت ما کارگران هفت تپه و شرکت هفت تپه  برگزار میشود، نمایندگان اعزامی ما که سخنگوی هزاران کارگر هفت تپه و خانواده های آنها هستند و حمایت مردم شوش و منطقه را با خود دارند، کسانی که در همه مسائل هفت تپه تخصص و شناخت دارند، به بهانه "کمبود وقت" اجازه حرف زدن نمیدهند!

 همکاران عزیز من از این خبر دارم آتیش میگیرم. جلسه در رابطه با هفت تپه میبایست با سخنان نمایندگان ما آغاز شود. کمیسیون اصل ۹۰ دعوت کننده بود و میبایست اینقدر شعور می داشتند که از همان شروع جلسه به مدعوین خوشامد میگفتند. بحث جلسه میبایست با حرفهای نمایندگان ما شروع می شد و جلسه هم با سخنان و نظر نمایندگان ما خاتمه پیدا می کرد. من رفتار مجلسیان و وزیر و... را بی ادبی و توهین به همه ما کارگران هفت تپه میدانم. اینها باید برای این رفتار زشت عذرخواهی کنند.

 نمایندگان ما این همه راه را زحمت کشیدند و با نگرانی و فشارهای شخصی و عمومی که رویشان است رفتند تهران، آقایان به جای اینکه شرمنده باشند در مقابل نمایندگان ما، با پرروئی و گنده دماغی که خاص طبقه بالا و حاکم و همه سرمایه داران است، به همکاران ما بی محلی میکنند. اون از سخنان جهانگیری و این از رفتار مجلسی ها. خجالت آور است!

نمایندگان ما سمبل عزت نفس و غرور ما هستند. کاش نمایندگان ما در مقابل این بی حرمتی، جلسه را به عنوان اعتراض ترک می‌کردند. ما نزدیک به هفتاد روز اعتراض و اعتصاب نکردیم که بریم اونجا غرور و عزت نفس ما هفت تپه ای ها را بشکنند.

 ما باید ابتکار مذاکره را در دست بگیریم. مثلا اگر دور بعدی مذاکره ای در کار است، نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و دولت و مسئولین مربوطه به شوش بیایند و با نمایندگان ما در محل مذاکره کنند. ما در فقر دست و پا می زنیم اما غرور و عزت نفسمان بالاتر از اختلاسگران و حامیانشان در اون بالا بالاها می باشد.

 پیام همکار

  جهانگیری فاسد خیلی پررو هستی!

 جهانگیری فاسد و حامی اسدبیگی اختلاسگر ترمز بریده، وقاحت را به نهایت رسانده و ادعا کرده "کارگرها پررو می‌شوند"! این نوکر کارفرمایان و اتاق بازرگانی به نمایندگان مجلس انتقاد می‌کند که "چرا نمایندگان مجلس با حضور در جمع کارگران هفت تپه مطالبات را بالا می برند"!! کارگر پر رو می‌شود!

 جهانگیری تو یکی باید مدال بی حیایی و پر رویی بگیری. آخر بی شرم، تو چکاره ای و چطور بخودت اجازه می‌دهی به کارگر بی حرمتی کنی؟ نماینده مجلس چند صد میلیون حقوق می‌گیرد که چکار کند، فقط در بهارستان سر منافع جناحی بهم فحش بدهند؟ اگر دو آدم پیدا شد که با هر محاسبه ای گوشه چشمی به مشکلات مردم داشت، باید مورد شماتت قرار گیرد؟ کارگران اینها را بشناسید، این طایفه مفتخور و رذل را ببینید که فکر می‌کنند کارگر نوکر پدرشان است!

جهانگیری و روحانی و تمام کسانی که ثروت هایتان سربفلک می‌زند، ما از شماها که حامی سرمایه داران و دزدان هستید توقع بیشتری نداریم. بی ادبی، پر رویی، وقاحت و دروغگویی در خون شماست. همین بوده و هستید. اما یک چیز یادتان باشد. شماها بدون ما کارگران هیچ نیستید. شماها که در خانه های آنچنانی و ماشین ضد گلوله می نشنید هرینه اش را از کار و ثروتی که ما خلق کردیم تامین می کنید. شماها انگل های فاسدی هستید که مثل زالو روی پیکره جامعه کارگری هستید. می‌دانیم دردت چیست، تو آدم وقیح و بی تربیت نگران شدی چون تیم اسدبیگی و فامیل هایت زیر فشار اعتصاب ما دارند گورشان را گم می‌کنند. تو اگر جرات داری بیا هفت تپه تا ما کارگران تف توی صورتت بیاندازیم و با اردنگ بیرونت کنیم تا بار دیگر جرات نکنی از این غلط ها کنی و به کارگر بی حرمتی کنی.

 پر رو شما، طبقه شما، نهادها و سران مملکتی اند که دهها میلیون کارگر و خانواده هایشان را به گرسنگی و زندگی در خط مرگ محکوم کردند و هنوز جیب گشادشان بیشتر می‌خواهد. مواظب حرف زدنت باش! برای ما کارگران فقط نان مهم نیست، حرمت و شان مهمتر است. ما توی دهن هر کسی میکوبیم که به کارگر بی حرمتی کند!

 پیام همکار 

از اعتصاب کارگران خوزستان و استان‌های کشور حمایت میکنیم!

 کارگران نفت و گاز و پتروشیمی در بیش از ٣۵ شرکت زیر مجموعه این صنایع ادامه دارد. کارگران پتروشیمی ایلام نیز به اعتصاب پیوستند. اعتصابات کارگری در خوزستان عمدتا برسر کوتاه کردن دست پیمانکاران مفتخور و نفی خصوصی سازی، برای استخدام رسمی و برخورداری از حقوق و مزایا و امنیت شغلی است.

 ما کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه از اعتراضات و اعتصابات کارگران این صنایع در خوزستان و دیگر استان‌ها حمایت می‌کنیم. ما درد مشترک داریم و اعتصاب و اتحاد کارگری را راه حل مشکلات کارگران می‌دانیم.

 جمعی از کارگران هفت تپه از بخش‌های مختلف 

از اعتصاب کارگران هپکو حمایت می‌کنیم!

 کارگران شریف هپکو امروز ٢٨ مرداد چهاردهمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. کارگران هپکو علیرغم وعده های مسئولین در اوایل هفته هنوز دو ماه حقوق معوق خود را دریافت نکردند و به توقف تولید و وضعیت مالکیت شرکت معترض هستند. ما کارگران نیشکر هفت تپه از اعتراضات کارگران هپکو حمایت می‌کنیم و اتحاد و اعتصاب را راه چاره مشکلات کارگران می‌دانیم.

 جمعی از کارگران هفت تپه از بخش‌های مختلف 

خلع ید بخش خصوصی

چه حقوق پرداخت بشود یا نشود ما از خواسته ی اول که خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه است کوتاه نمیایم.

خلع ید خصوصی = پایان اعتصاب

جمعی از کارگران بیت چریم‌

 پیام همکاران

دیروز در مجلس چه گذشت و حرف آخر ما چیست؟

در جلسه دیروز عصر ۲۹ مرداد ماه، سومین نشست نمایندگان ما کارگران با برخی از نمایندگان مجلس اسلامی و حضور دیگر مقامات حکومتی برگزار شد.
در واقع همه جمع شدند که به ما گزارش دهند که چه کرده اند. حرفهایشان را هم که گوش میدهیم کاری جز پرداخت دو ماه حقوق معوقه به کارگران قراردادی و یکماه حقوق معوقه به ١٨٥٠ کارگر فصلی نیست. آنهم حقمان بوده. کار کردیم و با تاخیر و با زور مزدمان را گرفته ایم. باقی حرفهایشان نیز همه وعده است. از جمله برای تمدید دفتر چه های بیمه هنوز منتظر لیست افراد مشمول بیمه هستند. برای راه اندازی کشت نیز شریعتی فقط یک جلسه گذاشته و گفته که قرار است تا ١٥ مهر مشکلات را رفع کنند!! ضمن اینکه دیگر اصلا حرفی هم از بازگشت به کار خنیفر، اخضری، بخشی و بیژنی نیست!!

در این میان موضوع اصلی که همان خلع ید از اسدبیگی و باند مافیایی او و پایان دادن به خصوصی سازی و دزدی های پشت سر آن در شرکت است روی هوا مانده است. از جمله بخش قابل توجه بحث در نشست روز ٢٩ مرداد مجلس در مورد تعیین تکلیف مالکیت شرکت است. دزدی ها در هفت تپه و دست داشتن مقامات مختلفی از استان و دیگر مقامات دست اندر کار آنچنان بن بستی ایجاد کرده است که اصلا نمیتوانند به این موضوع ورود کنند. در این جلسه چون بحثشان با علیرضا صالحی رئیس سازمان خصوصی سازی به بن بست رسیده بود، از وزیر اقتصاد دعوت شده بود.
او هم حل موضوع را به تصمیم گیری مراجع ذی ربط و ارگانهای مربوطه حواله داد. از او خواسته شد که این مراجعه را معرفی کند. گفته شد که اصلا تصمیم گیری وزیر اقتصاد نیز لازم نیست. بلکه سازمان خصوصی سازی میتواند تصمیم بگیرد و سازمان خصوصی سازی هم موضوع را به سران قوا ارجاع داده است و بالاخره بعد از این کلاف سردرگم علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با گفتن اینکه اگر وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی در مورد مالکیت شرکت تعیین تکلیف نکنند، آنها ناگزیرند از اختیارات خود برای استیضاح وزیر اقتصاد استفاده کنند، برای تعیین تکلیف این موضوع به وزیر اقتصاد مهلتی ١٥ روزه داد.

بدین ترتیب جلسه بعدی بررسی مشکلات شرکت هفت تپه، ۱۵ روز دیگر در مجلس برگزار خواهد شد و قرار است در آن، نتیجه بررسی‌ها و تصمیم گیری‌های وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی پیرامون تعیین تکلیف مالکیت شرکت اعلام شود. اما معلوم نیست معنای این تعیین تکلیف چیست. چون ما کارگران نیشکر هفت تپه به صدای بلند اعلام کرده ایم که به هیچ نوع خصوصی سازی ای، یا خصولتی کردن شرکت و مثلا بردن اسد بیگی و آوردن یکی دیگر مثل او رضایت نخواهیم داد. حرف ما اینست که از بخش خصوصی باید تماما خلع ید شود. دزدی ها تمام شود. پولهای دزدی شده توسط باند مافیایی اسد بیگی و دست اندر کاران این اختلاس ها به شرکت برگردد و شرکت زیر نظارت و مشورت خودمان اداره شود. در مورد بازگشت به کار همکاران اخراجی حرفی نزده اند.

در همین بخش از بحث نیکزاد از این که قرار است در دوم شهریورماه به منظور بررسی روند کشت شرکت با نماینده دیوان محاسبات کشور به شرکت هفت تپه بروند و از مزارع نیشکر هفت تپه بازدید کنند و پس از آن در جمع کارگران شرکت حاضر شوند، خبر داد. این درحالیست که در همین نشست به نمایندگان ما فرصت اظهار نظر داده نشد. میخواهند دیدار کنند تا با نمایش اینکه همه چیز رو به راه شده، صدای ما را کوتاه کنند. اما ما کارگران کوتاه نمی آییم. چون بقای هفته موضوع زندگی و معیشت ٥ هزار کارگر است که با خانواده هایشان ٢٠ هزار نفر را در بر میگیرد و مسئولان هم میدانند ما کارگران خشمگین و مطالبه گریم و تجربه دو جلسه قبل را داشتند.

بدین ترتیب از این همه نشست و دیدار و بحث و فحص چیزی جز وعده نصیب ما کارگران نشده است. دو ماه حقوقی که هم داده شده، حقمان بوده. کار کرده ایم و هنوز هم طلبکاریم. تازه آنرا هم با زور اعتصابمان گرفته ایم و همکاران نی بر ما فقط یک ماه گرفته اند. اما گفته ایم که درد ما فقط حقوق نیست. پرداخت دو ماه مزد معوقه چند بار زیر خط فقر هم درد ما را دوایی نکرده است که آسوده به خانه برویم و فردا هم سر کار حاضر شویم. ٤ ماه است حقوق نگرفته ایم و این دو ماهی که داده شد همان دو روز اول به طلبکارها دادیم و الان دو ماه دیگر طلب داریم و با این وضعیت زندگی و معیشتمان روی هواست. ما میخواهیم به این وضعیت پایان داده شود و باز دو ماه دیگر مجبور نشویم به خیابان بیاییم. اعتصاب ادامه دارد تا لغو خصوصی سازی!

پیام همکار

 

دشمن خطرناکتر

سرمایه‌داری بخش خصوصی دشمن شدیدتر و مسلح تر برای کارگراست. چه با اسدبیگی و چه با بالاتر و واردتر از اسدبیگی وضع شرکت و کارگرا همینه که می‌بینید. خواست ما بازگشت هفت تپه به دولت‌ و اداره اون با نظارت کامل کارگراست. وگرنه الان اگه اعتصاب بشکنه شش ماه دیگه باید برگردیم سر خونه اول و دوباره اعتصاب رو برای پرداخت دستمزد معوقه شروع کنیم. تا اینجا اعتصاب رو ما بردیم به یه شرط. اول که موفق شدیم مساله رو در بین همه مسئولین ببریم ولی الان که وقت نتیجه نهایی گرفتنه باید ادامه بدیم. امروز اسدبیگی به جز پیش همدست‌هاش پیش همه بی‌اعتباره. با ادامه این اتحاد میتونیم به همه خواسته‌هامون برسیم وگرنه روز از نو و روزی از نو. بالای دو ماهه دوش به دوش هم ایستادیم و به عقب بر نمی‌گردیم. وعده ما هر روز جلوی فرمانداری شوش.
پیام همکار

 

30 مرداد 1399

Read 123 times Last modified on شنبه, 01 شهریور 1399 01:53

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر