مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

جمعه, 24 مرداد 1399 17:29

درسهای یک اعتصاب: 4 – فوری- ترور ناموفق علیه نماینده کارگران هفت تپه

نوشتۀ: پیام همکار هفت تپه
Rate this item
(0 votes)

رئیس دستگاه قضایی ادعا میکند که میخواهد دست فاسدان را قطع کند اما در مقابل ترور نمایندگان حق طلب کارگران هفت تپه کاری نمیکند بلکه برعکس اختلاسگران را آزاد میگذارد و حساب های بانکی ناشی از قاچاق آنها را هم آزاد میکند.

یادداشت:

وقایع هفت تپه و مبارزات کارگران برای لغو خصوصی سازی حاوی درسهای بسیاری برای کل طبقه کارگر ایران است. بخشی از تجارب کارگران در یادداشتها و مطالبی منعکس می شود که در کانالهای تلگرامی "سنیدکای کارگران هفت تپه" و "هفت تپه کانال مستقل کارگران" انتشار می یابند. سعی خواهیم کرد از این پس گزینه هائی از این دست یادداشتهای کارگران را با امضاء عمومی "پیام همکار هفت تپه" در سایت درج کنیم تا به گسترش این تجارب در میان کارگران سایر بخشهای طبقه کارگر یاری شود. از رفقا، خوانندگان و کاربران سایت نیز درخواست می کنیم تا جائی که می توانند در انتقال این تجارب فعالانه شرکت کنند.

تحریریه سایت

فوری- ترور ناموفق علیه نماینده کارگران هفت تپه

هجده گلوله برای ترور نماینده کارگران هفت تپه به منزل او شلیک شده است!

کارفرمای داعشی هفت تپه که سیستم سرکوب و اشغال و اختلاسش تمام هفت تپه و منطقه را نابود کرده در ادامه جنایت هایش دست به ترور محمد خنیفر، یکی از فعالین کارگری مستقل هفت تپه هم زده است. خوشبختانه در این اقدام جنایت کارانه به خنیفر و اعضای خانواده اش آسیبی نرسیده است.

در هفته های اخیر و در روزهای شروع دادگاه های تهران علیه اختلاسگران وقتی محمد خنیفر، یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه که از کار اخراج هم شده در دادگاه حضور پیدا کرد و تصویر او در رسانه ها هم منتشر شد، چند روز بعدش به منزل پدری او در شهر شوش هجده گلوله اسلحه شلیک شد. خوشبختانه در این حادثه تیرها به دیوار و پنجره های منزل اصابت کرده و صدمه جانی به بار نیاوره اما موجب وحشت و رعب بسیار در اعضای خانواده این کارگر و همسایه های ایشان شد.

دستگاه امیتی و قضائی که از ماجرا مطلع است چشم هایش را بر این دست قضایا می بندد. علت این است که اطلاعات و نیز پلیس امنیت و همچنین دادستان و رئیس دادگستری شوش به طور کامل همدست اسدبیگی هستند. جعفری چگنی رئیس دادگستری شوش در یک فقره به همراه حسینی پویا دادستان استان فقط سه میلیارد تومان رشوه از اسدبیگی دریافت کرده است.

وقتی کارگران مچ دزدها را میگیرند این کارگران هستند که برایشان پرونده سازی میشود. برای اسماعیل بخشی و محد خنیفر احکام سنگین حبس بریدند که در اثر فشار اعتصابات کارگران هفت تپه این احکام لغو شد اما کارفرمای بخش خصوصی در هفت تپه برای ایجاد ارعاب علیه نمایندگان کارگری و نهایتا به سکوت کشاندن کارگران علاوه بر اخراج و پرونده سازی دست به حذف فیزیکی نمایندگان کارگری و ترور هم میزند.

در اقدام جنایتکارانه دیگری، منزل فعال کارگری مستقل و یکی دیگر از نمایندگان کارگران هفت تپه یعنی یوسف بهمنی توسط عوامل کارفرما به آتش کشیده شد. کارگران عصبانی شدند و خوشبختانه تهدید علیه سایر نمایندگان کارگری اجرایی نشد و تنها ضامن متوقف شدن این اقدامات حمایت کارگران بوده است و نه پیگیری مقامات ذیربط!

رئیس دستگاه قضایی ادعا میکند که میخواهد دست فاسدان را قطع کند اما در مقابل ترور نمایندگان حق طلب کارگران هفت تپه کاری نمیکند بلکه برعکس اختلاسگران را آزاد میگذارد و حساب های بانکی ناشی از قاچاق آنها را هم آزاد میکند.

دستگاه امنیتی و مقامات قضائی به چه شکلی باید ثابت کنند که تمام قد نه تنها حامی این اختلاسگران هستند بلکه مستقیما با آنها همدست هم هستند؟

اقدام به ترور نماینده کارگران هفت تپه در چند هفته قبل و در تیرماه و سو قصد به جان او و ایجاد ارعاب در خانواده اش محکوم است و کارگران هفت تپه با اعتراضات خود پاسخ این دهن کجی ها و جنایات را خواهند داد.

:100: کارفرمای فاسد و اختلاسگر و داعشی هفت تپه بداند که این اقدامات او بدون پاسخ نخواهد ماند. ما پاسخ او و همدستان حکومتی اش را در خیابان و در تجمعات با صدای رسا خواهیم داد.

ما متاسفانه چند هفته با تاخیر و از طریق یکی از ویدئو های تجمعات روزهای اخیر از این اقدام به ترور مطلع شدیم. ما کارگران هفت تپه در حمایت از تمام نمایندگان خود و همچنین در حمایت از آقای محمد خنیفر که این جنایت سازمان یافته علیه او به دست اسدبیگی-رستمی اتفاق افتاده و در اعتراض به این اقدام وحشیانه و همچنین در اعتراض به اقدام وحشیانه به #آتش کشیدن منزل یوسف بهمنی از دیگر نمایندگان کارگران هفت تپه، در تجمعات روزهای آتی با شعارهای محکم و رسا فریاد خواهیم زد و اعلام حمایت خود و محکوم کردن این دست اقدامات داعشی ها در هفته های اخیر را به گوش تمام دنیا خواهیم رساند.

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مخنلف جمعه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب