نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

یکشنبه, 19 مرداد 1399 14:40

درسهای یک اعتصاب: 1 - سرنوشت هفت تپه، بنیادها و بازار بورس!

نوشتۀ: پیام همکار هفت تپه
Rate this item
(0 votes)

متاسفانه تعدادی از کارگران نیز به این درد گرفتار شدند و فکر می‌کنند با خرید و فروش سهام می توانند پولی دست شان بیاید و نان شب را تامین کنند. همین تجارت سهام پشت تلفن، یعنی هرکس برود از این باغ وحش نانش را به تنهایی درآورد. یعنی اتحاد و مبارزه و اعتصاب کارگر لازم نیست، عرضه داری برو نانت را دربیار، عرضه نداری بمیر!

یادداشت:

وقایع هفت تپه و مبارزات کارگران برای لغو خصوصی سازی حاوی درسهای بسیاری برای کل طبقه کارگر ایران است. بخشی از تجارب کارگران در یادداشتها و مطالبی منعکس می شود که در کانالهای تلگرامی "سنیدکای کارگران هفت تپه" و "هفت تپه کانال مستقل کارگران" انتشار می یابند. سعی خواهیم کرد از این پس گزینه هائی از این دست یادداشتهای کارگران را با امضاء عمومی "پیام همکار هفت تپه" در سایت درج کنیم تا به گسترش این تجارب در میان کارگران سایر بخشهای طبقه کارگر یاری شود. از رفقا، خوانندگان و کاربران سایت نیز درخواست می کنیم تا جائی که می توانند در انتقال این تجارب فعالانه شرکت کنند.

تحریریه سایت

***************

بجز سپاه و قرارگاههای وابسته به آن، بنیادها، آن "ارگانهای معتبر" دیگر هستند که به خیال خودشان نقشه کشیده اند که هفت تپه به آن واگذار شود که البته ما قبول نمی‌کنیم. #ارگان ها برای خودتان!

 بنیاد مستضعفان و امثالهم، ارگان‌هایی هستند که یک مجموعه شرکت و دارایی عمومی را در دست گرفتند. بیشترشان یک ریال مالیات نمی‌دهند. کار و فعالیت شان امروز همه در بازار بورس و خرید و فروش سهام شرکت‌ها است.

متاسفانه تعدادی از کارگران نیز به این درد گرفتار شدند و فکر می‌کنند با خرید و فروش سهام می توانند پولی دست شان بیاید و نان شب را تامین کنند. همین تجارت سهام پشت تلفن، یعنی هرکس برود از این باغ وحش نانش را به تنهایی درآورد. یعنی اتحاد و مبارزه و اعتصاب کارگر لازم نیست، عرضه داری برو نانت را دربیار، عرضه نداری بمیر!

شرکت‌های ورشکسته ناگهان سهامشان دو برابر می‌شود و ناگهان حباب شان می ترکد و سقوط می‌کنند. بعد سهامداری که با قرض و هزار بدبختی چند سهم خریده دود می‌شود. همه چی را از دست می‌دهد.

این در عمل یعنی سهام هفت تپه‌، صندوق بیمه و بازنشستگی ما، بخشی از کل ارزش هفت تپه یا تمام آن، در بازار بورس بعنوان سهام به قمار گذاشته می‌شود. چهار روز آنطرف تر نه از تاک نشانی مانده و نه از تاک نشان! واگذاری سهام هفت تپه به بازار بورس، از آنجا که جزو شرکت‌های مقروض و ورشکسته است، به بخش درجه چندم بازار بورس می‌رود که خود این بازار و رده چندم، میان قماربازان بازار بورس "نامعتبر" است. و تنها وقتی کمی اعتبار پیدا می‌کند که به سطح بازارهای اول و دوم و مثلا "معتبر" بورس بیاید. یعنی مثل تیم های فوتبال در لیگ اول قرار بگیرد. اینهم از بنیادها از دیگر "ارگانهای معتبر"!

برای گول زدن کارگران، در این واگذاری به بازار بورس، فقط درصد کمی از سهام به کارگران اختصاص داده می‌شود. مثلا ده تا بیست درصد، مابقی سهام به امثال اسدبیگی و "اهلیت دارها" ی کلاهبردار و مفت خور تعلق دارند.

باز هم تکرار می کنیم: مسئله هفت تپه حل نمی‌شود مگر اینکه خصوصی سازی، از هر نوعش، جمع کند و برود، زحمت را کم کند، شرکت بشه دولتی با واگذاری به وزارت کشاورزی، با نظارت کامل کارگران!

پیام همکار

Read 188 times Last modified on چهارشنبه, 22 مرداد 1399 03:34

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر