مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

جمعه, 09 خرداد 1399 14:32

ما گوساله های کشتارگاه نیستیم: اعتصاب کارگران مهاجر در ایتالیا

نوشتۀ: تحریریه سایت
Rate this item
(0 votes)

ارزش ما برای آنها از این صندوقهای میوه هم کمتر است، زمان برداشت و انتقال میوه ما بایستی برای چند سنت در ساعت کار کنیم و بعد از آن هم بکنار گذاشته میشویم.

در پاسخ به فراخوان اعتصاب سراسری از جانب اتحادیۀ [او اس بی]  کارگران شاغل بانک و موسسات مالی برای دفاع از حقوق کارگران مهاجر کشاورزی [که به خاطر بی حقوقی اشان به اشباح معروفند-م] حضور قدرتمند کارگران مهاجر در اعتصاب روز 21 مه، سراسر ایتالیا بخصوص جنوب این این کشور را شوکه کرد.

italy ghosts

کارگران کشاورزی مقررات موقتی مربوط به وضعیت کارگران مهاجر را رد میکنند. این قوانین حقوق و موجودیت صدها هزار نفر از کارگران مهاجر در صنایع کشاورزی را در بر نمیگیرد و مجوزی است برای ادامۀ استثمار برده وار این کارگران بیحقوق. در شهر تورتا آنتانوچی در جنوب ایتالیا که اردوگاه "اشباح" در نزدیکی آن است، میتینگ مرکزی این اعتصاب سراسری برگزار گردید.

در این تظاهرات کارگران روزمزد و بی حقوق با حمل جعبه های میوه به مرکز دولتی شهر، نقش خود را در تامین سبزی جات و میوه جات برای بخشی عمده ای از اروپا بخصوص شمال آنرا که با بیحقوقی کامل آنها همراه است بنمایش گذاشتند. (1)

ابوبکر سوماهورو فعال جنبش کارگران اشباح سخنران اصلی این میتیگ بود. 

این تظاهرات در رد پیشنهاد وزیر کشاورزی فعلی و اتحادیه چی رسمی قبلی خانم ترزا بلانووا که پس از آنکه وی وضعیت موقتی فعلی را بعنوان پیشرفتی "تاریخی" عنوان کرده بود، برگزار شد. بعد از این مصوبۀ جدید نیز  300،000 نفر از کارگران مهاجر را از داشتن هر گونه حق قانونی و برخورداری از قراردادهای رسمی محروم کرده، و زمینه را برای رقابت ما بین طبقۀ کارگر برای تصاحب شغل در ازای حقوق کمتر و بیحقوقی عمومی را شدت میبخشد. این سیاست از مجرای انجام کارهای بدون قرارداد بر کارگران تحمیل میشود.

این شرایط بسیار حقوقی مناسب و سودهای سرشاری برای شرکتهای کشاورزی را تامین کرده و برای کارگران مهاجر آفریقائی شرایطی در حد برده داری قدیم را با خود به ارمغان می آورد. این وضعیت بی حقوقی کامل کارگران مهاجر را برای جامعۀ ایتالیا به "اشباح" یا "نامرئیان" تبدیل میکند. 

سخنرانان این اعتصاب کشاورزان خرد را نیز به حمایت از اعتصاب خود فراخواندند، چرا که آنان نیز در مقابل شرکتهای بزرگ ایتالیائی و فرا اروپائی که از این شرایط  غیر انسانی حاکم بر مزارع بیشتری استفاده را میبرند، بی دفاع میباشند.

ابوبکر ساموهورو از ساحل عاج که خود نیز قبلا یکی از این اشباح بود، در سخنرانی خود گفت: ارزش ما برای آنها از این صندوقهای میوه هم کمتر است، زمان برداشت و انتقال میوه ما بایستی برای چند سنت در ساعت کار کنیم و بعد از آن هم بکنار گذاشته میشویم. ما امکان استفاده از خدمات پزشکی را نداریم، مسکن انسانی برای ما معنا ندارد و مجبور به زندگی بدون کرامت انسانی هستیم. نمایندگان مجلس و سیاستمداران نیز عملکردشان تنها معطوف به حفظ منافع شرکتها بوده و استثمار و تحقیر ده ها هزار کارگر را نادیده میگیرند.

تظاهر کنندگان با حمل شعارهائی مثل "نه به پایمال شدن حقوق" و "کرامت و حق ما از بین نمیروند" حمایت خود از سخنرانی ساموهورو را مبنی بر اینکه، مصوبه های سیاستمداران نه برای حفظ جان وحق ما بلکه تنها برای تامین زنجیرۀ عرضۀ کالا به بازارهای مصرف میباشد، را مورد تائید قرار دادند.

برگزارکنندگان این تظاهرات ضمن تاکید بر لزوم همبستگی طبقاتی بین تمام کارگران، علیرغم وضعیت حقوقی اعلام کردند، اکسیون بعدی آنها  در محل دفاتر محلی دولتی، بلکه با حضور توده ای در پارلمان کشور برگزار خواهد شد و برای رسیدن به حقوق خود نه به ملاحظات اتحادیۀ بورکراتیک و نه فرصت طلبان سیاسی وقعی خواهند گداشت. 

محصولات کشاورزی مزارع عظمیم کشاورزی در جنوب ایتالیا با کارگ بردگی کارگران مهاجر به بهای بسیار ارزان در شمال اروپای ثروتمند عرضه میشوند. برخلاف پروپاگاند شوونیستهای سرمایه داری اروپائی و طرفدار"استانداردهای بالای" زندگی در این جوامع، سفره های رنگین در شمال قاره در این کشورها تنها با استثمار وحشیانه کارگران در نقاط دیگر وتجارت ناعادلانۀ فرامنطقه ای، که با سود آوری نجومی سرمایه داری حاکم همراه است، ممکن میباشد. 

تهیه و تنظیم تحریریه سایت

27 مه 2020

https://www.facebook.com/2211922102464724/videos/238433624101795

https://www.izquierdadiario.es/Huelga-de-los-trabajadores-migrantes-del-campo-en-Italia-No-somos-carne-de-matadero?fbclid=IwAR3TTvozQe9ojcA4Wu0aMR6CIBJjZbtbKvU31hBu8OJ1ab1kHLQHcOOeSP0

 

Read 235 times

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر