مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

سه شنبه, 13 مهر 1400 17:25

شور اعتصاب در هفت تپه و منافع طبقاتی مشترک کارگران

نوشتۀ: پیک کارگر
Rate this item
(0 votes)

 همانطور که کارگران هفت تپه زبان و ابزار مبارزه طبقاتی خود را پیدا کرده‌اند وقت آنست که سایر کارگران هم در بخش های دیگر، خود را هم سرنوشت سایر هم طبقه‌ای هایشان بیابند، تشکل های خود را به مثابه منافع واقعی و مشترک طبقه خود سازمان دهند و توان طبقاتی خود را در مقابل طبقه‌ی اجتماعی حاکم بسیج کنند.

سه شنبه سیزدهم مهرماه در هشتمین روز از دور تازه اعتصابات هفت تپه، کارگران در اعتراض به  تعیین تکلیف نشدن مالکیت شرکت و در خطرافتادن بقای مجموعه برای سومین روز متوالی درمقابل درب فرمانداری تجمع کردند و بر پیگیری مطالبات خود از جمله تعیین تکلیف شرکت و آماده‌سازی آن برای تولید و سایر مطالبات پافشاری کردند.

کارگران هفت‌تپه طی سالها مبارزه و اعتصاب توانستند دست درازی بخش خصوصی به کار و معیشت خود را قطع و دولت را به عقب نشینی از مبانی (بورژوایی) ضدکارگری وادارکنند، در این بین اما هنوز مقاومت بخش خصوصی باعث شده که شرکت تضعیف و آینده‌ی آن ناروشن باشد.

همچنین در حالی که کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت و گاز و پتروشیمی از اول تیرماه سال جاری ماه‌هاست به صورت مقطعی و پی‌در‌پی  در اعتصاب و اعتراض بسر برده‌اند، تنها تعداد معدودی از شرکت های پیمانکاری که نیاز به کارگران ماهر و نیمه ماهر داشتند بطور نسبی حاضر به پذیرش شروط کاری کارگران اعتصابی شدند، که بیشتر آن شرکت ها هم با کشاندن کارگران (با وعده و وعید دروغ) به نقاط دور دستِ محل پروژه‌ها از اجرای این تعهدات شانه خالی کردند. کارفرمای دولتی نیز نخواسته و نتوانسته است که شرکت‌های پیمانکاری خصوصی را ملزم به تحقق مطالبات کمپین اعتصابی ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی و افزایش و پرداخت بموقع حقوق و مزایا و سایر مطالبات کارگران پیمانی و پروژه‌ای کند و مطالبه‌ی اصلی کارگران یعنی کوتاه کردن دست شرکت های پیمانکاری را تا حدودی محقق سازد.با این حال تنها در روزهای گذشته کارگران بخشهای دیگر مرتبط با این صنایع از جمله خدمات، ترابری و حراست به اعتصابات و اعتراضات کارگری پیوستند.

واگذاری کارهای تخصصی و دائمی به بخش خصوصی و بستن قراردادهای "موقت" با دستمزد کمتر توسط پیمانکاران در مشاغل مستمر ودائمی، شرایط نابسامان و غیر بهداشتی محل اسکان کارگران، پرداخت نکردن حق بیمه و مزایای مزدی و نبود امنیت شغلی حتی برای کارگرانی با دهها سال سابقه، معضلات روزافزونیست که کارگران پیمانی و پروژه‌ای را به اعتراض و اعتصاب واداشته‌است.

همچنین کارگران شهرداری ها بخصوص کارگران فضای سبز در شهر ها و استانهای کشور در وضعیت دشواری بسر می‌برند، به طوریکه مزایای مزدی و حق بیمه در برخی از شهرها بیش از ۱۵ ماه است که پرداخت نشده است. در بهترین حالت کارگران بیشتر از ۳ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده‌ دارند.

تنها در چند روز گذشته صحنه مبارزات کارگری با بخش خصوصی شاهد اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران معادن زرند در کرمان، معدن مس سنگون در ورزقان ، کارگران پروژه‌ راهسازی منجیل-رشت، بوده است. همچنین انبوهی از گزارش های رسیده از وضعیت مشابه کارگران در پروژه‌های ساخت راه آهن و خدمات شهری و سایر قسمت‌هایی که تحت مدیریت شرکت های خصوصی پیمانکاری و پروژه‌ای هستند، حکایت می کنند. کارگران این بخش ها نیز با تجمع و اعتراضاتی مشابه خواستار دریافت ماهها حقوق معوقه و خلع ید از شرکت‌های پیمانکاری شده‌اند.

همانطور که کارگران هفت تپه زبان و ابزار مبارزه طبقاتی خود را پیدا کرده‌اند وقت آنست که سایر کارگران هم در بخش های دیگر، خود را هم سرنوشت سایر هم طبقه‌ای هایشان بیابند، تشکل های خود را به مثابه منافع واقعی و مشترک طبقه خود سازمان دهند و توان طبقاتی خود را در مقابل طبقه‌ی اجتماعی حاکم بسیج کنند.

همانطور که سازمان اجتماعی بورژوازی و طبقه متوسط آن در راستای بقا و پیشروی منافع خویش در تمام جوانب اجتماعی، عمل می‌کند، وقت آن رسیده است که کارگران نیز صفوف مبارزاتی خود را با منافع طبقاتی و اتحاد و همبستگی با سایر کارگران ایران و جهان تقویت کنند.

پیک کارگر

سیزدهم مهر ماه ۱۴۰۰

.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب