مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

چهارشنبه, 07 مهر 1400 16:02

دور جدید اعتصابات کارگران هفت تپه

نوشتۀ: پیک کارگر
Rate this item
(0 votes)

سه‌شنبه ۶ مهرماه کارگران نیشکر هفت‌تپه از بخشهای مختلف مجموعه دور تازه‌ای از اعتصاب را از سرگرفتند.

کارگران در اعتراض به عدم تعیین تکلیف مالکیت شرکت و تاخیر در اجرای حکم خلع ید از بخش خصوصی و همچنین عدم پرداخت حقوق عقب مانده از سه‌شنبه ششم مهرماه دست به اعتصاب زدند.

مطالبات اصلی کارگران تعیین تکلیف مالکیت شرکت و استقرار مدیریت جدید، پرداخت حقوق عقب‌مانده، تمدید و تبدیل وضعیت قراردادهای کارگران فصلی، بازگشت به‌کار کارگران اخراجی‌ِمطالبه‌گر، و همچنین اعلام و اجرای احکام صادره علیه کارفرمایانِ خلع ید شده است.علاوه براین، کارگران این اعتراضات را به‌منظور تسریع در شروع امور اورهال و آماده‌سازی مجموعه جهت کشت و تولید سازمان داده‌اند.

دور پیشین اعتصابات کارگری هفت‌تپه با اعلام قطعی حکم خلع ید از بخش خصوصی به پایان رسید اما سرنوشت شرکت با تعلل دولت حامی سرمایه‌دار در تغییر و تحویل و مقاومت مدیریت مخلوع بخش خصوصی همچنان مبهم است.

باتوجه به شرایط بسیار سخت معیشت کارگران و ماهها حقوق پرداخت نشده، زمین سخت مبارزه طبقاتی با سرمایه داری و دم دستگاه رسمی آن(دولت)، کارگران را متحد و اتحاد و اعتصابشان را به ابزاری برای اعمال قدرت خود در این جدال فرسایشی تبدیل کرده‌است.

امروز در دومین روز اعتصاب، کارگران هفت‌تپه درب دفتر شورای اسلامی کار را گِل گرفتند و آن را به "موزه شورای ضدکارگری" تبدیل کردند. شورای اسلامی کار هفت تپه در مقطعی از ناکامی دور قبلی اعتصاب کارگران و فقدان تشکل مؤثر کارگران با هدف کنترل اعتراضات کارگری شکل گرفته بود اما با اوجگیری مجدد اعتراضات ماهیت این شورا با اتخاذ سیاستهای ضد کارگری به سرعت روشن شد و اندک حمایت پیشین را از دست داد. این شورا با آنکه از اعتبار آن گذشته بود و کارگران با جمع آوری امضا آنرا منحل اعلام کرده بودند، در دوسال اخیر تماما علیه اعتصابات بوده و با نشر اخبار جعلی و تحریف مطالبات کارگران ، سعی در ایجاد چند دستگی و شکست مقاومت کارگران هفت‌تپه داشته‌است.

پیک کارگر

چهارشنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۰

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب