مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

جمعه, 19 شهریور 1400 13:42

اعتصاب و اعتراضات عمومی کارگران هفت‌تپه: گزارش دریافتی

نوشتۀ: تحریریه سایت
Rate this item
(0 votes)

با اینکه نزدیک به یک ماه از اعلام "قطعی" حکم خلع ید که آنهم در آواخر سال گذشته صادر شده بود و آن نیز به زور و قدرت اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت‌تپه بود، هنوز دولت مطابق حکم قطعی، مدیریت شرکت را تحویل نگرفته است.

کارگران هفت تپه همچنان پیگیر مطالبات خود ازجمله تعیین تکلیف مالکیت شرکت، انتخاب و استقرار هیئت مدیرهٔ جدید برای شرکت هستند. روز دوشنبه ۱۵ شهریور نیز کارگران داخل محوطه اداری دست به تجمع و اعتراض زدند.کارگران با ورود به دپارتمان مدیریت شرکت، مدیران خلع ید شده را از شرکت بیرون راندند، و به سایر مدیران و بازنشستگان گماشته نیز هشدار دادند که دیگر حق ورود به شرکت را ندارند.

علیرغم اعتراض و تلاش کارگران و کار داوطلبانه برای حفظ و نگهداری مجموعه هفت تپه، از سویی مدیریت خلع ید شده بخش خصوصی با ایجاد بی نظمی،تشنج و تفرقه و از سویی دولت با "تعلل" در اجرای احکام صادره از جمله تعیین تکلیف و بازگشت مالکیت به دولت و عدم رد اموال غارت شده از شرکت توسط بخش خصوصی، باعث شده‌ که کارگران و بقای شرکت در شرایط دشواری قرار بگیرند.

آمیلی نماینده اجرایی مالکیت سابق شرکت همراه با نوچه‌هایش در بخش اداری پس از اعلام قطعی حکم خلع ید از این بخش [خصوصی] همچنان مشغول خرابکاری، تضعیف شرکت و ایجاد بی نظمی در مجموعه هفت تپه هستند.

کارگران با بستن موقت دپارتمان مدیریتی شرکت تا تعیین تکلیف مالکیت جدید توسط دولت متذکر شدند که هیچ کس حق صدور هیچ حکمی با مهر و امضای هفت تپه را نخواهد داشت.

همچنین کارگران بر تحقق سایر مطالبات خود تاکید کردند و خواستار بازگشت به کار کارگران اخراجی و غیرنیشکری و پرداخت حقوق معوقه شدند.

۱۸ شهریور ۱۴۰۰

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب