Displaying items by tag: بهمن شفیق

صفوف مبارزه طبقاتی شفاف می شوند: چگونه مناسبات طبقاتی در ژئوپلیتیک بازتاب می یابند. اسرائیل در غزه پیروز نشد. اوکراین با شتاب به سمت اضمحلال سیر می کند. نئوکنسرواتیوهای آمریکا در دشوارترین شرایط قرار می گیرند. لیبرتارین ها در آرژانتین به قدرت می رسند. تعمیق مناسبات سرمایه داری در ایران در پرتو تغییر معادلات جهانی.

یک ماه و نیم پس از آغاز نبرد غزه توازن قوای منطقه ای و جهانی چگونه تغییر می کند. نبرد غزه و نقش حماس به عنوان شاخصی برای محک جریانات سیاسی، مسأله فلسطین چگونه به مسأله ای کلیدی در نظم نوین جهانی تبدیل می شود، از رودخانه تا دریا یا دو دولت: چرا بورژوازی قادر به حل مسأله فلسطین نخواهد بود، دینامیسم های انکشاف مبارزه طبقاتی از دل فاجعه غزه چگونه شکل می گیرند.

ویژگی وقایع غزه نسبت به نبرد در اوکراین در آن است که در غزه دمل چرکینی سر باز کرده است که محصول نظم جهانی شکل گرفته پس از جنگ دوم جهانی است. در کل نظم سیاسی پس از جنگ جهانی در یک طرف آمریکا و فرانسه و انگلیس قرار دارند و در طرف دیگر شوروی سوسیالیستی که بعد چین هم به آن‌ها می پیوندد. دمل چرکین اسرائیل با مهر تأیید همه این‌ها شکل گرفت. حال با ترکیدن این دمل چرکین مردم جهان برای اولین بار می‌بینند که فاشیسم یعنی چه. این حتی در جنگ جهانی دوم هم به این شکل امکانپذیر نبود.

دامنه وقایع خونین خاورمیانه تا کجا گسترش خواهد یافت؟ نتایج ایدئولوژیک جدال کدامند؟‌ «تروریسم» ابزار ایدئولوژیک سرکوب

چه چیز انفجار کنونی در فلسطین را متمایز می‌کند، از خط مقدم تا پشت جبهه ی دو سوی آرایش جنگی امروز کدامند؟ سرنوشت پادگان اسرائیل چه خواهد بود و کدام دولت در سرزمین موعود مستقر خواهد شد؟ کمونیستها در کجای واقعه قرار دارند؟

در پس تحولات قفقاز جنوبی اما دوران یک گذار بزرگ تاریخی در حال طی شدن است. در قره باغ سرنوشت تلخی در انتظار صدها هزار زن و مرد و پیر و جوان ارمنی جمهوری آرتساخ است. اما از منظر درک تحول تاریخی، این پرسش اصلی در این جدال نیست و نخواهد بود. پرسش اصلی در این جدال نفس وجود دولت ملی در توازن قوائی بین‌المللی است و این که آیا چنین توازنی جائی برای دولتهای مستقل کوچک باقی می‌گذارد یا نه.

مشخصات جدید آرایش ژئوپلیتیک جهانی: از نشست بریکس تا نشست گروه ۲۰، چشم اندازهای دوگانه تشدید جنگ یا پایان دادن به آن در اوکراین. تغییر استراتژی آمریکا نسبت به جنوب جهانی همزمان با تعمیق رویکرد نژادپرستانه و فاشیستی در اروپا، چشم اندازهای ترور اوکراینی در اروپا

جنبش آنتی گلوبالیزاسیون آغاز قرن 21 و زمینه های شکلگیری بریکس، بحران 2008 و شکلگیری جی 20؛ افزایش تنش در روابط بین المللی، کاهش نقش جی 20 و سازمان تجارت جهانی، نبرد اوکراین و عروج مجدد بریکس، بریکس در ژئوپلیتیک در قیاس با جی 7، بریکس و سرمایه داری، بریکس و ارز واحد و دلارزدائی؛ در آستانه رسیدن به قله؟ بریکس و آنتی بریکس در ایران؛ شرق و غرب و پرسش تمدنی، بریکس و کارگران

اگر قرار بود همه پدیده‌ها آنطور که به نظر می‌رسند قابل توضیح باشند، دیگر نیازی به علم نبود. اکنون به نظر می‌رسد که کودتای گابن را هم باید در شمار چنین پدیده هائی قرار داد.

من یک مرد سیاهپوست در آمریکا هستم و یک دوستدار موسیقی هیپ هاپ. اما این ترانه بیش از هر آهنگ هیپ هاپی اشک من را درآورد.الیور به خال زد. این ترانه رنگ ندارد. همه آمریکائی ها واقعاً در وضع بدی دست و پا می‌زنند و تعداد ما بیشتر از صاحبان قدرت است. به هر قیمتی شده باید از این پسر حمایت کنیم. از این زندگی خسته‌ام و حالم بهم میخورد. پول این ماهم تمام شده و نمیدانم تا هفته بعد چه باید بکنم.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر