نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

درباره برگزاری کنفرانس دوم تدارک کمونیستی: اطلاعیه دوم

نوشتۀ: تدارک کمونیستی

یک بار دیگر به همه آنانی که خود را کمونیست می دانند یادآوری می کنیم که بدون داشتن سازمانی واحد و بدون اتحادی پولادین، سخن گفتن از پایان نکبت سرمایه داری آرزوئی میان تهی و گزافه ای بیش نخواهد بود. این رزمی است که هیچ کمونیستی نه می تواند به تنهائی آن را به پیش برد و نه شاخص پیشروی در این نبرد را در شبکه های اجتماعی جستجو کند.

کنفرانس دوم "تدارک کمونیستی-جنبش برای سازمانیابی حزب پرولتاریا" پس از تأخیری نسبتا طولانی در آینده نزدیک برگزار می گردد. بنا بر دلایل اضطراری ناشی از پاندمی کرونا کنفرانس از طریق آنلاین نیز برگزار خواهد شد.

تدارک کمونیستی تاکنون و در جریان مباحثات مربوط به کنفرانس، به کرات و در فرصتهای مختلف از کلیه علاقمندان درخواست نموده است تا در این مباحثات شرکت نموده و با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود در جهت تقویت و بهبود کار کنفرانس مشارکت نمایند. این روال تا زمان برگزاری کنفرانس نیز ادامه خواهد داشت. در کنار مباحث پایه ای تر و تحلیلی تر، مباحث برنامه ای نیز در مدت پیش رو انتشار خواهند یافت.

از آنجا که پرداختن به مبانی برنامه ای کمونیسم معاصر اصلی ترین محور کار کنفرانس را تشکیل می دهد، تلاش ما بر این خواهد بود که کلیه پیش نویسها، مباحث و نظرات مختلف در این زمینه ها را به طور علنی منتشر نموده و امکان مشارکت کلیه علاقمندان به سرنوشت کمونیسم در جهان معاصر را فراهم نمائیم. به صراحت اعلام می کنیم که چنین مشارکتی از نظر ما فقط یک انتخاب نیست، وظیفه ای است کمونیستی. نمی توان در ایران امروز خود را کمونیست نامید و در کمونیستی ترین پویش موجود شرکت نکرد.

تدارک کمونیستی دسته و گروهی در کنار سایر گروههای چپ نیست، جریانی متمایز است. آنچه تدارک کمونیستی را از همه جریانات مدعی کمونیسم و سوسیالیسم معاصر متمایز می کند از یک سو پافشاری خستگی ناپذیر آن بر محوریت امر طبقاتی در سیاست ورزی کمونیستی است و از سوی دیگر رویکرد این جهانی و عملی آن به امر مبارزه طبقاتی. به عنوان یک جریان کمونیستی، باورمندی ما به امکان و ضرورت درهم شکستن دستگاه دولتی و استقرار قدرت طبقه کارگر نه ناشی از عشق افلاطونی به مفاهیمی از قبیل "پرولتاریا" و "انقلاب"، بلکه ناشی از تبیین دقیق تضادهای نظم موجود و شناخت امکانات واقعی پیشروی طبقه کارگر کمونیست بر بطن این شرایط است. ما مدعی آنیم که هیچ جریان دیگری از چنین مؤلفه هائی در سیاست ورزی برخوردار نیست. کمونیسم نقد عملی و همه جانبه مناسبات مسلط است و تدارک کمونیستی نیز دقیقا در تلاش برای مادیت بخشیدن به این است و مادیت بخشیدن به این نقد چیزی جز تسهیل امر سازماندهی و سازمانیابی طبقه کارگر و کلیه رزمندگانی نیست که به تحقق این روند باور داشته و برای آن مبارزه می کنند.

یک بار دیگر به همه آنانی که خود را کمونیست می دانند یادآوری می کنیم که بدون داشتن سازمانی واحد و بدون اتحادی پولادین، سخن گفتن از پایان نکبت سرمایه داری آرزوئی میان تهی و گزافه ای بیش نخواهد بود. این رزمی است که هیچ کمونیستی نه می تواند به تنهائی آن را به پیش برد و نه شاخص پیشروی در این نبرد را در شبکه های اجتماعی جستجو کند. پایه های این رزم بر زمین واقعی زندگی و بر اتحاد عملی در این عرصه قرار دارد. تنها هنگامی که دهها و صدها و هزاران فعال کمونیستی در کارخانه و کارگاه و بیمارستان و مزرعه و پادگان دست در دست و دوش به دوش هم در جهتی واحد و هماهنگ گام بردارند، تنها در آن زمان می توان به پیشروی واقعی و به پیروزی انقلاب اجتماعی و محو نکبت سرمایه داری امیدوار بود.

جهان در آستانه تحولاتی با ابعاد تاریخی قرار گرفته است. تحولاتی که برای نخستین بار پس از فروپاشی دیوار برلین، استبداد ایدئولوژیک بورژوازی را بر لبه پرتگاه فروپاشی قرار داده و هر چه بیشتر مبارزه طبقاتی را یک بار دیگر به مرکز سیاست می رانند. این شانسی تاریخی برای کمونیسم است. از شرق دور تا غرب دور، از آمریکای شیطان بزرگ تا ایرانی که در صف مقابل آن قرار گرفته است. توده ستمدیدگان خشمگین از نابرابری و فقر و فاقه به گونه ای روزافزون به علل واقعی فلاکت خویش پی برده صف بندیهای نوینی ظاهر می شوند. قدرت بورژوازی در شکاف انداختن بین توده ستمدیگان در امتداد مرزهای جنسی و نژادی و فرقه ای و مذهبی و ملی به طور محسوسی کاهش یافته و جای خود را به صف بندی های نوینی در امتداد مرزهای طبقاتی می دهد. این فرصت تاریخی تنها در صورتی می تواند به رهائی بشر و پاره شدن زنجیرهای اسارت توده انبوه زحمتکشان در سرتاسر جهان شود که همراه با آگاهی کمونیستی باشد و آگاهی کمونیستی توده ای تنها در صورتی شایسته این نام است که حقیقتا به نیروئی مادی بدل شده باشد و این یعنی سازمانیابی و سازماندهی.

امیدواریم کمونیستهای هر چه بیشتری اهمیت این وظیفه را درک نموده و با ما در برداشتن گامهای بعدی همراه شوند.

برای اطلاع بیشتر از جزئیات کنفرانس با ما تماس بگیرید.

آینده از آن ماست

تدارک کمونیستی – جنبش برای سازمانیابی حزب پرولتاریا

1 اسفند 1399

19 فوریه 2021

آدرسهای تماس با ما:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

@tadaarok

https://t.me/ttadarok

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر