کارگران، غزه را تنها نگذارید!

نوشتۀ: سازمان تدارک کمونیستی
Write a comment

امروز غزه نه تنها عامل بلاواسطه کشتار و جنایت، رژیم فاشیستی-صهیونیستی و حامیان «دمکراتیک» آن در غرب طلائی – را به مصاف طلبیده است، بلکه همچنین نشانه‌های آشکار حمله به نظم مسلط سرمایه داری را نیز در قالب شعارهای ضد سرمایه داری و سرودهای سوسیالیستی در میادین شهرها به نمایش می گذارد. پیروزی غزه، پیروزی فلسطین، پیروزی همه زحمتکشان جهان خواهد بود و شکست آن شکستی برای اردوی کار در تمام جهان. این شکست و پیروزی بر زندگی خود شما نیز آثاری دیرپا از خود بر جا خواهد گذاشت.

رفقای کارگر، بازنشستگان، معلمین، پرستاران،

یک ماه و نیم است که وحشیانه ترین سلاخی توده انسان‌های بی‌گناه، زن و مرد، پیر و جوان و بیش از همه خردسال ترین کودکان در مقابل چشمان ما در جریان است و صدائی از شما شنیده نمی شود. شما را چه می شود؟ در منطقه ای که خانه ماست بزرگترین نسل کشی پس از جنگ جهانی دوم در حال وقوع است و شما سکوت کرده اید.

در نبردی که بین توده محرومان تحت ستم و اشغالگری از یک سو و قداره بندان صهیونیست-فاشیست ارتجاع سرمایه داری از سوی دیگر در جریان است، هیچ‌کس صدای رسای همبستگی شما با زحمتکشان را نمی شنود.

فراموش کرده‌اید که شما وارثان نفتگرانی هستید که نیم قرن پیش چشم امید تمام زحمتکشان منطقه به آنان دوخته شده بود؟

فراموش کرده‌اید که در سالهایی نه چندان دور شعار «ایران شده فلسطین، مردم چرا نشستین» آذین بخش نبردهای روزمره تان بود؟

به میدان بیائید، نشان دهید که طبقه کارگر ایران نماینده شایسته ای برای انجام عمیق‌ترین تحول انسانی در منطقه ما است. منطقه ای که خانه ما است.

نشان دهید که قتل عام برادران و خواهران زحمتکش خود و کشتار کودکان خردسال و زنان و مردان بی‌گناه را تحمل نخواهید کرد.

صدای خود را در دفاع از فلسطین، این قلب خونین جهان امروز بلند کنید.

این وظیفه انسانی شما است. این تبلور عزم شما در تحقق همبستگی بین‌المللی کارگران است.

به کارگران بارسلون نگاه کنید که در همبستگی با فلسطین خونین حمل بار به مقصد رژیم اشغالگر را متوقف کردند.

به کارگران بلژیک نگاه کنید که صدای رسای مخالفت خود را با حمل سلاح به مقصد اسرائیل جنایتکار بلند کرده اند.

به کارگران آفریقای جنوبی نگاه کنید که خواستار به انزوا کشاندن رژیم صهیونیست-فاشیست شده اند.

رفقا،

غزه امروز نماد نبرد تمام محرومان جهان است. در غزه نظم سرمایه داری در شنیع ترین شکل تاریخی خویش در هیأت یک نظام فاشیستی-صهیونیستی در مقابل چشمان جهانیان آشکار شده است. از همین روست که همبستگی با مقاومت قهرمانانه مردم غزه و انبوه قربانیان آن تمام مرزها را در نوردیده و از شرق آسیا تا جنوب آفریقا و غرب آمریکا همه انسانهای خواستار سعادت بشری و صلح و دوستی را به میدان کشیده است. از همین روست که امروز غزه نه تنها عامل بلاواسطه کشتار و جنایت، رژیم فاشیستی-صهیونیستی و حامیان «دمکراتیک» آن در غرب طلائی – را به مصاف طلبیده است، بلکه همچنین نشانه‌های آشکار حمله به نظم مسلط سرمایه داری را نیز در قالب شعارهای ضد سرمایه داری و سرودهای سوسیالیستی در میادین شهرها به نمایش می گذارد. پیروزی غزه، پیروزی فلسطین، پیروزی همه زحمتکشان جهان خواهد بود و شکست آن شکستی برای اردوی کار در تمام جهان. این شکست و پیروزی بر زندگی خود شما نیز آثاری دیرپا از خود بر جا خواهد گذاشت.

غزه را تنها نگذارید. به میدان بیائید و صدای خود را بلند کنید. طبقه کارگر تمام جهان نظاره‌گر سکوت شما است. به این وضع خاتمه دهید و نشان دهید که وارثان شایسته نفتگرانی هستید که زمانی لوله های نفت را به روی همین رژیم اشغالگر و همزاد نژادپرست آن رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بستند.

 

زنده باد فلسطین

زنده باد خاورمیانه سوسیالیستی

سازمان تدارک کمونیستی

۲۹ آبان ۱۴۰۲

۲۰ نوامبر ۲۰۲۳

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر