صورتی شوئی: اسرائیل و اوکراین ایدئولوژی راست را زیر پرچم رنگین کمان مخفی میکنند

نوشتۀ: گرت اون اونگر
Write a comment

هم در اسرائیل و هم در اوکراین دولت های ناسیونالیست راست حکومت می کنند و موفق هم شده اند موضوع دگرباشان جنسی را به نفع خود مورد استفاده قرار دهند. ناتوانی جامعه دگرباشان در مرزبندی در مقابل راستها تصادفی نیست، بلکه ریشه در سیاست هویت محوری آنها دارد.

اسرائیل بهترین نمونۀ کشوری است که در آن صورتی شوئی صورت میگیرد. با اشاره به منحرف کردن افکار به سوی مداراگری با دگرباشان جنسی، ابعاد سیاست آپارتاید در قبال فلسطینی ها را بی اهمیت جلوه می‌دهند. جامعۀ دگرباشان در آلمان نیز این سیاست اسرائیل را جشن میگیرد. مجله اینترنتی queer.de که خود را "ارگان مرکزی لابی همجنسگرایان" معرفی می کند، تصویر یک سرباز اسرائیلی را با پرچم رنگین کمانی در نوار غزه ارائه می دهد. اسرائیل بخوبی میداند چگونه [روایتهای خود را] به افکار عمومی بفروشد، می داند که چگونه این تصویر را به بازار عرضه کند. سفارت اسرائیل در آلمان در تویتر نوشت: "«اولین پرچم پراید* که در غزه به اهتزاز درآمد."

yoav atzmoni

اسرائیل مرتباً متهم به استفاده ابزاری از موضوع دگرباشان جنسی شده است که با اشاره به رفتار مداراگرا با اقلیت های جنسی در اسرائیل افکار عمومی را از ظلم و ستم علیه فلسطینیان و وجود رژیم اشغالگر و نژادپرست منحرف نماید. این کاری است که آن را "صورتی** شوئی یا شستشوی صورتی" نامیده اند. این نمونۀ مدرن و بسط یافته ای از واتابوتیسم [تکنیک پیچ تحریف و منحرف کردن از یک موضع بحث با طرح بحثی انحرافی یا نامربوط ] است که در آن ابعاد بی عدالتی موجود با انحراف نگاه و توجه از آن به رویکرد تساهل آمیز در مقابل دگرباشی از دید پنهان می شود.

در واقع، دولت کنونی نخست وزیر نتانیاهو یک ائتلاف ناسیونالیستی دست راستی است که در آن به طور منظم از گفنمانهای فاشیستی نیز استفاده و آشکارا ایدۀ نابودی مردم فلسطین مطرح می شود.

جنبش دگرباشان جنسی تا چه حد نسبت به راست باز است؟

صرف نظر از این آرزوهای ستیزه جویانه برای نابودی فلسطینی ها از سوی مقامات دولتی اسرائیل، اسرائیل مدت‌هاست که در آلمان به عنوان تنها کشوری در خاورمیانه معرفی میشود که در آن افراد دگرباش مورد احترام قرار می‌گیرند - و در انجام این کار در آلمان موفق بوده است. نه یک روز تظاهرات خیابانی کریستوفر استریت دی Christopher Street Day (CSD) و نه هیچ رژه و تظاهرات "مارش پراید" را نمیتوان مشاهده نمود، که در آن سر و کله ستاره داوود در پرچمهای پرچم‌های رنگین‌کمانی پیدا نشود.

csd ukraine munich

اوکراینی ها در تظاهرات کریستوفر دی برلین: "مانند اوکراین پراید باش"

اوکراین هم این را فهمید که اگر سیاست‌های راست‌گرایانه، ناسیونالیستی و نژادپرستانه در پرچمی رنگین‌کمانی پیچیده شوند، بهتر و راحت‌تر میتوان آنها را فروخت. اوکراین نیز مانند اسرائیل یک ایده ناسیونالیستی راستگرا را پرورش می دهد که هسته اصلی آنرا ایدئولوژی نژادپرستانه "انقراض نژادی" تشکیل میدهد. در مورد اسرائیل، این فلسطینی ها هستند، که باید نابود شوند و در اوکراین می خواهند چراغ همه روس ها و هر چیز روسی را خاموش کنند.

اوکراین همچنین با تبلیغ ایدۀ همجنس گرایان-پراید در کی‌یف در تظاهرات امسال کریستوفر دی در برلین و سایر شهر های آلمان نیز خود را جهان وطن و صلح طلب نشان داد. اوکراینی ها حتی امسال در تظاهرات کریستوفر دی برلین با شعار ستیزه جویانۀ و جنگ طلبانۀ (نازیهای اوکراینی) مثل «افتخار برای اوکراین Slava Ukraini" در خیابانها درخشیدند و در تظاهرات صد هزار نفرۀ دگرباشان در مونیخ نیز خوانندۀ نژادپرست اوکراینی ملودین با خواندن سرود فاشیستی از باندرای ضد یهود و جنایتکار کشتارهای دسته جمعی لهستانیها، روسها، کمونیستها بعنوان قهرمان ملی اوکراین تجلیل کرد، و جمعیت "صلح طلب" دگرباش نیز با او همراهی کرد.

این ناتوانی جامعۀ کوویر ها [دگرباشان] در برابر راست اتفاقی نیست، چرا که مبانی ایدئولوژیک آنها و سیاست های هویت محور آن‌ها [در تقابل با جهان شمول بودن -م] نیز ریشه در جناح راست دارد. سیاست هویت محور از نظر تاریخی پاسخ محافظه کاری به جهان گرایی روشنگری بوده است. با استدلال: "ما همه مثل هم نیستیم، خیلی با هم فرق داریم." تفاوت بین انسانها به ارزشی تبدیل می شود که باید از آن محافظت شود، و این جوهر اصلی ایده و تفکر تشکیل دهندۀ سیاست هویت محور است، که در آن هویت مهمتر از برابری است.

از اینرو به سخره گرفتن قربانیان در غزه یا در یک مارش پراید در کی‌یف با برافراشتن پرچم رنگین کمانی در حالی که همان کنار کشتار صورت می‌گیرد از روی سهو و اشتباه و یا بی دقتی نیست. امر جامعه دگرباشان مبنی بر این که نوع زندگی آنان باید همه جا در جهان محترم شمرده شود برای آنان مهم‌تر از زندگی فلسطینی ها در غزه یا مردم دونتسک و لوگانسک است. اینجا باید اولویت ها را رعایت کرد و به این ترتیب جنبش ال-جی-بی-تی به خوبی قابلیت تبدیل شدن به ابزاری برای توجیه بیعدالتی ها را دارد.

البته هم سرباز اسرائیلی یوآو آتزمونی که پرچم رنگین کمان را در غزه بلند کرد و هم سازمان برگزار کنندۀ تظاهرات کریستوفر دی در مونیخ از اتفاق واقع شده در تظاهرات مونیخ از عملکرد های خود فاصله گرفتند. آتزمونی امروز میگوید نتانیاهو را دوست ندارد؛ مسئولین مراسم کریستوفر دی در مونیخ نیز مدعی اند، پبشاپیش از خواندن از سرود باندرا مطلع نبوده اند. اما این ادعاها را نمی‌توان براحتی باور کرد، چرا که آنها حقیقتاً امر خویش را بر همه چیز در دنیا ارجح می‌شمارند.

این ناتوانی در تشخیص وزن و جایگاه مسائل در امور کلی و خلع سلاح شدن نهفته در آن مشکل اصلی جنبش دگرباشان جنسی است. این نگاه است که برافراشتن پرچم رنگین کمان در غزه را برای آنان ارزشمندتر از جان هزاران فلسطینی می کند.

 

گرت اون اونگر

۲۵ نوامبر ۲۰۲۳

ترجمه سعید عطاپور

https://pressefreiheit.rtde.life/meinung/188012-pink-washing-israel-und-ukraine/

 

* Pride معنای لغوی پراید معادل غرور یا مغرور است. ترجیح دادیم اصل واژه را بکار ببریم که در غرب از اصطلاحات رایج در توصیف دگرباشان است.

** Pink صورتی رنگی است که بیش از سایر رنگها برای نشان دادن نمادین موجهای مختلف تمایلات جنسی به کار می رود. رنگ صورتی اصلی‌ترین رنگ فیلم باربی نیز بود.

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر