بیانیهٔ مطبوعاتی جبههٔ خلق برای آزادی فلسطین دربارهٔ گزارش دیده‌بان حقوق بشر

نوشتۀ: جبههٔ خلق برای آزادی فلسطین
Write a comment

گزارش دیده‌بان حقوق بشر خطرناک و مغرضانه است و از روایت صهیونیستی جانبداری میکند. ما از همه میخواهیم تا با این سازمان ارتباط و تعاملی نداشته باشند و به گزارش‌های آن اعتماد نکنند

جبههٔ خلق برای آزادی فلسطین گزارش دیروز «دیده‌بان حقوق بشر» تحت عنوان «یافته‌ها پیرامون انفجار بیمارستان الاهلی در ۱۷ اکتبر» و ابتنای آن بر روایت اشغالگر را بشدت محکوم کرد، این گزارش را خطرناک و کاملاً جانبدارانه نسبت به روایت صهیونیستی توصیف نمود، و هدف آن را تبرئهٔ موجودیت صهیونیستی از این هولوکاست بزرگ و مهیب دانست.

جبههٔ خلق تأکید کرد که این گزارش مملو از اکاذیب و استنتاجات نادرستی است که تماماً مبتنی بر اطلاعات صهیونیست‌ها است. بدون حضور کمیته‌های تحقیق بر روی زمین و در شرایطی که اشغالگر نوار غزه را محاصره کرده و به هیچ‌کس اجازهٔ ورود و خروج نمیدهد، این سازمان چگونه به این نتیجه رسیده است؟ کما اینکه خود این گزارش متناقض است: در حالی که میگوید باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد تا مشخص شود چه کسی مهمات را شلیک کرده است، پس چگونه بدون تکمیل این تحقیق به نتیجه رسیده است؟ و باز هم دروغ میگوید وقتی ادعا میکند مقامات رسمی غزه همکاری نکرده‌اند. این در حالی است که مقامات رسمی آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده‌اند. این سازمان از شاهدانی که در گزارش به آنها اشاره شده نام نمی‌برد، و این نشان میدهد که این گزارش صرفاً یک نمایش کمدی به کارگردانی سازمان مذکور و تهیه‌کنندگی صهیونیست‌ها است.

جبههٔ خلق تأکید کرد که این گزارش بشدت سیاسی بوده و در یک مرکز اطلاعاتی تهیه شده است و هدف آن مخابرهٔ تصویر مطلوب اشغالگر و بزک کردن چهرهٔ زشت آن در مقابل چشم تمام جهانیانی است که هولوکاست اشغالگر در المعمدانی را به صورت زنده بر صفحهٔ تلویزیون‌های خود دیدند. هولوکاستی که در آن سلاح‌های مرگبار آمریکایی با قدرت تخریب ویرانگری بکار گرفته شد که نزد هیچ یک از جناحهای مقاومت موجود نبوده بلکه آنها را تنها نزد اشغالگر می‌توان یافت. جبهه همچنین تأکید کرد که فراخوان این مؤسسهٔ بین‌المللی در گزارش خود برای اعمال تحریم و حصر تسلیحاتی علیه غزه امر خطرناکی است که هدف آن مخدوش نمودن وجههٔ مقاومت، برابر دانستن قربانی و جلّاد، و کوششی برای تصویر کردن تهاجم جاری صهیونیست‌ها علیه خلق ما بعنوان مناقشه‌ای بین دو طرف است، و فراموش میکند که خلق فلسطین زیر یوغ اشغالگر رنج می‌کشد و طبق قطعنامه‌های مشروع بین‌المللی حق دارد به هر شکل و مقدمتاً بشکل مسلّحانه علیه اشغال مقاومت کند.

جبههٔ خلق گزارش مذکور را بازاریابی برای روایت‌های اشغالگران و تمهیدی برای ارتکاب جرائم بیشتر علیه بیمارستان‌ها میداند. خصوصاً از آنجا که اشغالگر از سکوت بین‌المللی و مواضع بین‌المللی ضعیف و شریک در جنایت بیمارستان المعمدانی استفاده کرده تا جنایات خود را ادامه داده و بیمارستان‌های نوار غزه را همانطور که در بیمارستان‌های (الشفا، العوده، الرنتیسی، اندونزیایی) و دیگر مراکز درمانی شاهد بودیم هدف قرار دهد، و یا به قتل و بازداشت تعداد زیادی از پزشکان مبادرت ورزد.

جبههٔ خلق برای آزادی فلسطین توده‌های خلقمان و همهٔ حامیان فلسطین در سراسر جهان را به عدم تعامل و ارتباط با این سازمان فرا می‌خواند و از آنان میخواهد گزارش‌های آن را باور نکنند. گزارش‌هایی که به اعتقاد ما توسط آژانس‌های اطلاعاتی دشمن تنظیم شده‌اند. جبهه بر این امر تأکید میکند که سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» به سبب جانبداری آشکار و کامل از اشغالگر برای همیشه با صدای بلند سقوط کرد و نشان داد این سازمان تنها یک شاهد دروغین نیست، بلکه بازویی بین‌المللی در خدمت چشم‌انداز و تصویر مطلوب اشغالگر است.

جبههٔ خلق در پایان بیانیهٔ خود بر این امر تأکید نمود که حقیقت جنایات نسل‌کشی که علیه خلق فلسطین در نوار غزه در جریان است از سدّ محکم صهیونیستی عبور کرده و به تمام دنیا رسیده است، و تحولات بی‌سابقه‌ای را در افکار عمومی بین‌المللی پدید آورده است. چهرهٔ کریه موجودیت صهیونیستی و ماهیت حقیقی جنایتکار، فاشیست و نژادپرست آن برغم جار و جنجال‌ها و توطئه‌ها و ساخت و پاخت‌های تعداد زیادی از مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای همگان عیان و آشکار شده است.

 

جبههٔ خلق برای آزادی فلسطین

۲۷ نوامبر ۲۰۲۳

ترجمهٔ سازمان تدارک کمونیستی

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر