مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

نامه به لودویگ کوگلمان در هانوفر

نوشتۀ: کارل مارکس

از نشانه های گامهای بسیار پیشرفته در آخرین کنگره "اتحادکارگری" آمریکا تحت چیزهای دیگر این نیز هست که کنگره با کارگران زن در تساوی کامل برخورد کرده است، در حالیکه در این رابطه یک روح تنگ نظرانه بر انگیسی ها، و از آن هم بیشتر بر فرانسوی های عاشق پیشه سنگینی می کند

 

توضیح مترجم : من قصد داشتم این ترجمه " نامه مارکس به لودویگ کوگلمان " را چند هفته پیش از 8 مارس روز جهانی زن پیش رو در اختیار سایت ها و خوانندگان قرار دهم ، اما نوشته ایی به تاریخ 25 اکتبر 2012 تحت عنوان : "تشکل مستقل زنان کارگر" تعمیم آپارتاید جنسی به جنبش کارگری – از آذر ماجدی باعث شد که این ترجمه زودتر منتشر شود . هر چند ترجمه نوشته های مارکس و انگلس نیازی به مناسبت خاصی ندارد، اما مسئله زن و امانسیپاسیون که مارکس در این نامه بدان میپردازد میتواند برای کمونیست ها و بویژه زنان کمونیست خواندنی و غرور آفرین باشد .

جدل آذر ماجدی با چه کسانی است موضوع من و این ترجمه نیست، جدل با آذر ماجدی آنجاست که در نوشته اش ناآگاهانه انتر ناسیونال اول را متهم به مرد سالاری " انترناسیونال اول ، انترناسیونال مردان کارگر " میکند و "موضع زتکین در قیاس با انتر ناسیونال اول و دوم قدمی به جلو " میداند و "البته باید اشاره شود که این نظرات مردسالار مختص جنبش چپ ایران نیست ، تاریخا جنبش کارگری و سوسیالیستی در غرب نیز بدرجاتی این گرایش را نمایندگی میکرد و روند مشابه ایی را طی کرده است . مطالعه تاریخ انترناسیونال اول و دوم مملو از چنین برخوردهایی است " ، و این ترجمه جوابی است به نا مطالعات ایشان و شرکاء ایی که شعارشان "روزی بی نوشتن مباد " .

اما مشکل خانم ماجدی چیست ؟ خب ایشان آزادی زن را میخواهند . زنان میتوانند این و آن محدویت تاریخی را از سر راه بردارند و بر خواهند داشت ، این و آن آزادی را بدست آورند و بدست خواهند آورد ، بدون اینکه انسان رها شود . " بهیچ روی کافی نیست که بپرسیم چه کسی باید آزادی دهد ؟ و چه کسی باید آزاد شود ؟ " و سند معتبر " آزادیهای سیاسی خود آزادی انسان نیست " اینکه خانم مرکل نه فقط این آزادی را دارد که صدر رئیسه حزب اش CDU ، بلکه صدر اعظم آلمان هم ، بدون اینکه انسان و انسان آلمانی به آزادی رسیده باشد .

سیاهان آزادیهای سیاسی سفیدان را مطالبه میکنند ، اما آیا با بدست آوردن این آزادیهای سیاسی ، سیاهان و نیز سفیدان هم از شر مناسبات موجود رها خواهند شد ؟ سند غیر قابل حذف ، گلوله باران کارگران معدن آفریقای جنوبی توسط همان سیاهانی که آزادیهای سیاسی سفیدان را مطالبه میکردند ، آزادی در گلوله باران .

"یک سیاهپوست یک سیاهپوست است ، تحت مناسبات معینی او نخست برده میشود " و تحت شرایطی تغییر یافته میشود رئیس جمهور همان سرزمینی که تا دیروز با او بعنوان برده برخورد میکرده . آزادیهای سیاسی و برداشتن موانع و قید و بندها مقیاس تکامل و پیشرفت اجتماعی است و کمونیست ها همواره از آن استقبال و برای این آزادیها مبارزه میکنند ، اما همیشه باید تاکید کرد که "آزادیهای سیاسی خود آزادی انسان نیست ".

با پوزش از مارکس و خوانندگان که این توضیح و فضولی مترجم را میباست تحمل کنند .

 

 

 

نامه مارکس به لودویگ کوگلمان در هانوفر

 

لندن ، 12 دسامبر 1868

 

دوست عزیز !

 

من میخواستم برای شما مفصل بنویسم ، اما "مشغله های" بیرونی غیر منتظره مانع از این کار شده است .اما شما نگذارید که این مانعی باشد که قلم را دوباره بدست گیرید .

نامه فرویند Freund (باتشکر در ضمیمه برگشت داده میشود) خیلی توجه مرا جلب کرد*. زمان آن است که افراد دیگری در آلمان بعنوان "حاملین" امروزی دانش بلند شوند .

اینجا متعاقبآ پورتره دیتسگن را بر میگردانم . زندگی نامه اش کاملن آنطوری نیست که من در باره او فکر میکردم . معهذا همیشه به من مشتبه میشد ، که او "نه کارگری همانند اکاریوس" بوده . در واقع آن نوع از جهان بینی فلسفی که او طرح آن را ریخته است، مستلزم آرامشی ویژه و چنان برخورداری ای از زمان است که کارگری که روزانه کار می‌کند از آن برخوردار نیست. من دو کارگر بسیار خوب سراغ دارم که در نیویورک می نشینند، کفاش آ.فوگت و مهندس معدنکار زیگفرید مایر، هردو قبلن در برلین بودند . یک کارگر سومی ، کسی که میتوانست کتاب** مرا بازخوانی کند ، لوخنر است ، نجار (کارگر ساده)، کسی که نزدیک به پانزده سال است که در اینجا در لندن است .

به همسر عزیز تان بگوئید ، که من هرگز نسبت به او "سوءظن" نداشته ام ، که زیر دست خانم ژنرال Geck *** باشد . پرسش من تنها یک شوخی بود ، در ضمن بگویم که زنان نمیتوانند از " انترناسیونال " شاکی باشند، زیرا که انترناسیونال یک زن، خانم لاو، را بعضویت شورای کل منصوب کرده است. از شوخی گذشته ، از نشانه های گامهای بسیار پیشرفته در آخرین کنگره "اتحادکارگری"**** آمریکا تحت چیزهای دیگر این نیز هست که کنگره با کارگران زن در تساوی کامل برخورد کرده است، در حالیکه در این رابطه یک روح تنگ نظرانه بر انگیسی ها ، و از آن هم بیشتر بر فرانسوی های عاشق پیشه سنگینی می کند. هرکس که چیزی از تاریخ بداند، نیز میداند که تغییرات بزرگ اجتماعی بدون شورانگیزی زنان غیرممکن هستند . پیشرفت اجتماعی را به دقت می‌توان از جایگاه اجتماعی جنس زیبا (با شمول زشتهایشان) سنجید.

آنچه به "قرارداد" مربوط میشود ، از همان آغاز این نمیتوانست برای من هرگز صحبتی از دریافتی از کسب وکار درمیان باشد ، قبل از اینکه کتاب من تمام شود . وگرنه مدتها پیش از این میتوانستم خودم را از هر وضعیت ناگواری بیرون کشم . موضوع به ساده گی این است – اما این بین خودمان بماند – که من از یکطرف با خانوده ام [مشغول بودم] و از طرف دیگر انگلس، بدون اطلاع من، بوسیله قرار و مداری با شریکش در خصوص دریافتی هایش (از آنجا که او در ژوئن از کسب و کار کناره میگیرد) برای من [هم] قراردادی می بندند که بموجب آن من از سال آینده در آرامش بتوانم کار کنم*****.

 

با بهترین سلام ها

ک.م شما Ihr K.M.

 

آیا همسرشما هم درکمپین بزرگ امانسیپاسیون زنان آلمانی فعال است؟من فکر میکنم،که زنان آلمانی باید از اینجا شروع کنند که مردانشان را برای خود رهایی Selbstemanzipation به تحرک در بیاورند . ( توضیح مترجم : این سه خط مربوط به نامه یک هفته قبل مارکس یعنی تاریخ 5 دسامبر 1868 به کوگلمان میباشد که در آخر نامه مربوطه آورده شده ، که بنا به موضوع مورد بحث یعنی مسئله زن من آن را به این نامه چسبانده ام . آثار مارکس – انگلس ، جلد 32 ، انتشارات دیتز صفحه 581 ).

 

مترجم : اژدر امیری

29 اکتبر 2012

منبع : Marx-Engels Werke , Band 32 , S 582-583 , Dietz Verlag Berlin 1985

آثار مارکس _ انگلس ، جلد 32 ، صفحه 582-583 ، انتشارات دیتز برلین 1985

(متن ترجمه شده با کسب اجازه از مترجم مورد ویرایش قرار گرفت. سایت امید)

 

 

* اشاره به نامه ایی است از Wilhelm Alexander Freund ویلهلم آلکساندرا فرویند و یک عکس از دیتسگن که ضمیمه نامه بودند .

 

**منظور کتاب کاپیتال است .

 

***اشاره ایی است به خانم ماری گوگ Marie Goegg که مارکس در نامه ایی به تاریخ 12 اکتبر 1868 به کوگلمان چنین مینویسد :"امیدوارم که شما و خانواده صحیح و سلامت باشید . امیدوارم که من نزد همسر عزیز شما از چشم نیافتاده باشم . انترناسیونال امانسیپاسیون زنان به رهبری خانم گوگ Goegg (بخوان Geck خودخواه) ، یک نامه برای کنگره بروسل فرستاده ، با این پرسش که آیا زنان هم میتوانند به ما بپیوندند؟ طبیعتآ محترمانه جواب مثبت داده شد . بنابراین در صورتیکه آنها به سکوتشان ادامه دهند، من میخواهم همسر شما را بعنوان نماینده تام الختیار شورای کل به کنگره بفرستم . " نگاه کنید به همین جلد 32 صفحه 567 .

****اتحاد کارگری ناسیونال(Nationale Arbeiterunion ) آمریکا در سال 1866 در کنگره بالتیمور تاسیس شد . بخشی از فعالین آن ویلیام سیلویز ، یکی از مهمترین رهبران سندیکایی آمریکایی این سال از زمان بروزشان از انجمن کارگران بین الملل حمایت میکرد . در سال 1867 آر.اف تره ولیکR.F.Trevellick بعنوان نماینده برای کنگره لوزان انتخاب میشود . اما او بدلیل مشکلات مالی نتوانست در کنگره شرکت کند 1869 اندرو کامرون بعنوان نماینده در کنگره بازل IAA شرکت میکند. در آگوست 1870 در کنگره NLU در سینسیناتی در قطعنامه ایی در همرایی با پرنسیپ های IAA و با این نظر بیان میکند ، که به IAA بپیوندد. معذالک این پیوند تحقق نیافت .

*****اشاره به نامه انگلس به مارکس در تاریخ 29 نوامبر 1868 است که در آن انگلس از مارکس پاسخ دقیق میطلبد که : " 1- تو چقدر پول نیاز داری تا تمامی بدهی هایت را بپردازی تا بدینوسیله ..... 2- آیا تو میتوانی با 350 پوند برای نیازمندی های قاعدتآ عادی در سال کنار بیایی ....." . نگاه کنید به همین جلد 32 صفحه 215

 

لودویگ کوگلمان (Ludwig Kugelmann 1828-1902) – پزشک ، دمکرات و از معتمدان و دوستان نزدیک مارکس و انگلس ، شرکت کننده در انقلاب 1848- 49 ، عضو فعال IAA در هانوفر ، نماینده در کنگره لوزان1867 و کنگره دن هاگ 1872.

 

دیتسگن (Joseph Dietzgen 1828-1888) – کارگر فیلسوف از مبلغان برجسته مارکسیست، شرکت کننده در انقلاب 1848- 49 ، عضو حزب کارگران سوسیال دمکرات ، نماینده در کنگره هاگ 1872 ، سردبیر نشریه کارگران انقلابی به زبان آلمانی در نیو یورک و بعدها در شیکاگو .

 

ماری گوگ Marie Goegg – متولد 1826 ، رئیس انجمن زنان بین الملل Internationale Frauenassoziation .

 

هاریت لاو (Harriet Law 1832- 1897 ) – از نمایندگان رهبری جنبش آته ایستی در انگلستان ، عضو شورای کل IAA (1867 – 1872 ) ، 1872 عضو بخش منچستر IAA .

 

لوخنر Georg Lochner – متولد 1824 ، دوست و همرزم مارکس و انگلس ، شرکت کننده در انقلاب 1848- 49 ، عضو اتحادیه کمونیست ها و انجمن آموزشی کارگران در لندن ، عضو شورای کل IAA 1864-67 و 1871- 72 .

 

فرویند (Wilhelm Alexander Freund 1833-1918) – دکتر زنان و استاد دانشگاه.

 

آ.فوگت(August Vogt 1830-1883) –کفاش ، از هواداران مارکس و انگلس ، عضو اتحادیه کمونیست ها، شرکت کننده در انقلاب 1848- 49 ، عضو بخش برلینی IAA ، 1867 به آمریکا میرود ، عضو کلوب کمونیست ها در نیویورک و یکی از سازمان دهندگان بخش IAA در آمریکا.

 

زیگفرید مایر ( Sigfrid Meyer 1840 -1872) – مهندس معدن ، سوسیالیست ، از هوداران مارکس ، بنیانگذار بخش برلینی IAA ، در 1866 با مخارج خودش "مانیفست کمونیست" را منتشر میکند،1866 به آمریکا مهاجرت میکند ، عضو کلوب کمونیست های آلمانی در نیویورک و از سازمان دهندگان بخش IAA در آمریکا .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر