نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

تسلا، عقل از سرم ربودی!

نوشتۀ: سعید عطاپور

در سطح عملیاتی، ارقام نشان میدهند که در شش ماهۀ اول سال تنها کمپانی فولکس علیرغم کاهش شدید بالای ده درصدی فروش بخاطر کرونا، به تنهائی بیش از دو میلیون ماشین فروخت، در همین مدت تسلا فقط 91 هزار عدد ناقابل.

این که عشق می تواند به رسوایی هم منجر شود در ادبیات توده ای چیز شناخته شده ای است. از قدیم گفته اند "عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند". اما نوع دیگری از عشق هم هست که شیفتگان لایف استایل آمریکائی را گرفتار کرده و عقلشان را زایل نموده. نمونه های مبتذلشان به کنار، عاقلانشان هم عقل را یکسره کنار گذاشته اند. استادان اقتصاد و سیاستشان هم شده اند عاملین بازاریابی – ببخشید: مارکتینگ – برای غرب و به خصوص سرزمین موعود آزادیهای نامحدود، آمریکای عزیز و ناز و دوست داشتنی. گزارش اقتصاد انلاین در مورد افزایش سرمایۀ تسلا یک نمونه عجیب از این مورد را به نمایش میگذارد:

تحلیلگران عرب دو دلیل اصلی برای پیشی گرفتن سرمایۀ تسلا (270 میلیارد) از تویوتا (200 میلیارد) و سه کمپانی بنز، فولکس و بی ام و (جمعا 175) اعلام میکنند.

1  حمایت تمام قد دولت آمریکا از منافع کمپانیهای خود؛ برخلاف دیگران که بر حمایت تمام قد دولتهای خودشان در مقابل رقبای خارجی نمیتوانند حساب کنند.

2 -  اعلام صاحب تسلا ایلان ماسک برای بازکردن کارخانه های ماشین سازی در مریخ (چون ظرفیت طبیعت در زمین به انتهای خود خواهد رسید و وجود رقبای گردن کلفتی [چین] که براحتی نمیتوان آنها را کنار زد).

البته می شود تحلیل دقیق تری هم از عوامل این افزایش بهای تسلا در بازار سرمایه داد. اما فعلا همین کافی است.

در سطح عملیاتی، ارقام نشان میدهند که در شش ماهۀ اول سال تنها کمپانی فولکس علیرغم کاهش شدید بالای ده درصدی فروش بخاطر کرونا، به تنهائی بیش از دو میلیون ماشین فروخت، در همین مدت تسلا فقط 91 هزار عدد ناقابل.

ماشنیهای فروخته شده تسلا هم دچار معایب فنی بخصوص در بخش کنترل مصنوعی میباشند.

 با وجود این روزنامۀ اقتصاد انلاین اعلام میکند، رشد سرمایۀ تسلا بخاطر کارخانه های جدید، تکنیک بهتر و "فروش بسیار زیاد" است. فروشی که به گرد پای سایپا هم نمی رسد.

می شود گفت "عشق یو-اس گر بجنبد سر به رسوائی زند"؟

سعید عطاپور

19 مرداد 1399

9 اوت 2020

https://www.eghtesadonline.com/بخش-خودرو-4/458288-ارزش-بازار-برترین-خودروسازان-جهان-ضررهای-ناشی-از-کرونا-جبران-شد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر