نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

دو چهرۀ اوکراین

نوشتۀ: بهمن شفیق
 دو چهره از تحولات اوکراین. تصاویری که بیش از هر تحلیلی دو سوی نبرد را به نمایش می گذارند.

 
   

یادداشت: در نظر داشتم تصاویر زیر را به عنوان پی نوشت بخش دوم مقالۀ "پس لرزه های اوکراین، درسهایی تاریخی، ورشکستگی چپ" منتشر کنم. کار نوشتن مقاله اما هنوز کمی به درازا می کشد. سرعت تحولات اوکراین و لزوم ثبت وقایع آن انتشار یادداشت حاضر را لازم می کرد.

****************

دو چهره از تحولات اوکراین. تصاویری که بیش از هر تحلیلی دو سوی نبرد را به نمایش می گذارند.

چهرۀ اول: پیروزمندان "انقلاب" میدان

 1. جشن کوچک و خودمانی دمکراتهای طرفدار اروپا و آمریکا

  {youtube}Wl2vSK9E9C8{/youtube}

 2. مارش "دمکراتهای میدان" در خیابانها برای برقراری "نظم"

  {youtube}lKDPAPqifPE{/youtube}

 3. نظم "انقلابی" در کی یف

 1. عملیات قهرمانانه ارتش ظفرمند دولت کودتا در تسخیر فرودگاه کراماتورسک در نزدیکی اسلاویانسک

   

چهرۀ دوم: "تروریستهای مزدور" مسکو

 1. "تروریستها" در مبارزه با تانکهای مهاجمین

{youtube}gDcQTBYY4kE{/youtube}

 1. تروریستهای اسلاویانسک و باریکادها

 1. تانکهای اوکرائینی به "تروریستها" می پیوندند. "تروریستها" برای سربازان شادمانی می کنند

و ناتو؟

بلافاصله پس از مارش پیرزومندانه دولت کودتاچی کی یف به شرق اوکراین، سگ زنجیری ناتو، آندرس فوگ راسموسن، اعلام کرد که ناتو حضور خود را در همۀ عرصه های زمینی، هوائی، دریائی در شرق اروپا تقویت خواهد کرد. او اعلام کرد که در هفته های آینده کشتیهای بیشتری در دریای شرق و شرق دریای مدیترانه و هر جا که لازم باشد در راه خواهند بود، هواپیماهای بیشتری در آسمان خواهند بود و به اندازه کافی سرباز حضور خواهند داشت که بتوانند در موارد ضروری عملیات انجام دهند.

بهمن شفیق

27 فروردین 1393

16 آوریل 2014

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر