بحران آب، خیزش کشاورزان و هیاهوی براندازان: طبیعت، دولت و انباشت سرمایه ، سخنرانی و گفتگو با بهمن شفیق، زمان: چهارشنبه 10 آذر، ساعت 20:30 به وقت ایران، محل: چت صوتی کانال تلگرامی تدارک کمونیستی   https://t.me/ttadarok

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

101 ترور فعالان اجتماعی و جنبش کارگری کلمبیائی در عرض هفت ماه اول سال 2021!

نوشتۀ: سعید عطاپور

101 ترور فعالان اجتماعی و جنبش کارگری کلمبیائی در عرض هفت ماه اول سال 2021!

هفتۀ گذشته فعالان جنبش های توده ای چپ در کلمبیا اعلام کردند  خوزه ویانی فعال چپ از سوی "افراد مسلح ناشناس" در کلمبیا ترور شد. وی آخرین قربانی متوالی قتل ها ی زنجیره ای در کلمبیا در عرض 7 ماه گدشته از میان فعالین سوسیالیست جنبشهای دهقانی، کارگری و چپ است. بنا بر گزارش INDEPAZ و  تله سور، خوزه ویانی از رهبران چپگرای جنبشهای توده ای  101مین  قربانی ترورهای باندهای سیاه ترور اجیر شده از سوی مقامات دولتی، سرمایه داران و زمینداران در سال جاری است، که با آزادی عمل کامل و حمایت  دستگاه  دولتی به جنایات خود ادامه میدهند.jose vianey

ویانی از جمله  وکلای محلی ای بود که از خواسته های کارگران روستایی در مقابل تعرضات دائمی زمینداران و سرمایه داران محلی دفاع می کرد. تمام شواهد نشان دهندۀ آنند که قتل وی به دلیل مبارزۀ مداوم او در جوار کارگران روستائی یود که علیه گروه های تبهکاری که زمین ها را اشغال کرده، کشاورزان را یا با توسل به قهر از زمینهای خود رانده ، اموال آنها را مصادره کرده و آنها را مجبور به کار در زمینۀ کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر میکنند.

در سال 2019 و در جریان  راه اندازی کودتای آمریکائی در ونزوئلا، کلمبیا بعنوان مرکز اصلی تمرکز نیروهای ناتو و آمریکا در همسایگی ونروئلا از جانب اروپا و آمریکا همانند عربستان به "عضویت افتخاری" ناتو درآمد.

پیمان آتلانتیک شمالی ناتو وظیفۀ اصلی خود را در حفظ دمکراسی، آزادی و  حقوق بشر تعریف میکند. درست مثل کشور کلمبیا.

تهیه و تنظیم: سعید عطاپور

https://www.telesurenglish.net/news/Colombia-Records-101-Assassinations-of-Social-Leaders-So-Far-This-Year-20210724-0003.html

https://twitter.com/EduardoFrancoJ/status/1418724590193418241

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر