بحران آب، خیزش کشاورزان و هیاهوی براندازان: طبیعت، دولت و انباشت سرمایه ، سخنرانی و گفتگو با بهمن شفیق، زمان: چهارشنبه 10 آذر، ساعت 20:30 به وقت ایران، محل: چت صوتی کانال تلگرامی تدارک کمونیستی   https://t.me/ttadarok

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

چگونه اخبار روز چپ بلندگوی میلیتاریسم هار غرب و مدافع فاشیستهای "خوب" میشود.

نوشتۀ: سعید عطاپور

اخبار روز تنها به تطهیر این "منتقد" بسنده نمیکند، بلکه وظیفۀ خود هم میداند که به طور ضمنی به خواننده نام "مجرم اصلی" این "حادثۀ نگران کننده" را نیز یاد آوری کند، تا دیگر جای هیچ گونه شک و تردیدی در حقانیت اقدامات اتحادیۀ اروپا برای وضع تحریمهای بیشتر علیه بانیان اصلی این اقدام باقی نماند: روسیه

سایت خبری اخبار روز در تاریخ 4 خرداد در هنگام پوشش خبری دستگیری رومان پروتاسویچ فاشیست بلاروس و مامور سیا وی را با فرمول بندیهای زیر معرفی می کند:  "....فعال 26 سالۀ مخالف دولت بلاروس ..." که "پس از فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه مینسک... به این ترتیب منتقد بلاروس بلافاصله بازداشت گردید...".

سایت اخبار روز در پوشش این خبر آنچنان تصویر مظلوم و ستمدیده ای از فرد دستگیر شده در فرودگاه مینسک به خواننده القا میکند (عکس و لینک [1] [2])، که برای خوانندۀ ناآشنا چاره ای بجز همبستگی عمیق با فرد دستگیر شده و افزایش تنفر از "بلاروس" و "روسیه" و حمایت ازاقدام مدافعان (دولتهای غربی وناتو) بمنظور آزادی فرد دستگیر شده  باقی نمی گذارد. و این دقیقا وظیفه ای است که مدیای مزدور "جهان آزاد" برای پیشبرد یک جنگ روانی و ترویج پروپاگاندای جنگ افروزانۀ محافل مرتجع میلیتاریستی غرب، ناتو وکمپانیهای تسلیحاتی باید آنرا انجام دهد.  

واکنش فوری و بشدت عصبی اروپا نیز بخاطر اهمیت "شکار بزرگی" بود که دولت بلاروس با دستگیری یکی از شاه مهره های باندهای فاشیستی و از سازماندهان اصلی انقلابات رنگی در شرق اروپا در راستای اقدامات "گسترش دمکراسی" بر آن وارد کرده بود.

اما نوع پوشش خبری ترحم برانگیز دستگیری این فاشیست حرفه ای و کارمند ناتو از جانب اخبار روز و پنهان کردن نقش این "منتقد" (بزعم اخبار روز) که از فعالین اصلی سازماندهی تروریسم  فاشیستی در شرق اروپا است، فلسفۀ وجودی "پلاتفرم مشترک چپ" دمکراسی خواه را بخوبی نشان میدهد: "گسترش دمکراسی اروپائی" به عنوان مکمل پروپاگاند مرتجع ترین وجنگ افروز ترین محافل سرمایه داری غرب، در اینجا برای تبلیغ اجماع سیاسی-نظامی جهان آزاد علیه شرق و بالاخص روسیه. این پلاتفرم  وظیفۀ خود را ارائۀ تصویری زیبا ازتلاشهای محافلی تعربف کرده است، که سالهاست برای "پیشبرد دمکراسی" و راه اندازی انقلابات رنگی در شرق اروپا مشغول سرمایه گذاری، فعالیت، حمایت همه جانبه و سازماندهی از باندهای سیاه ترور فاشیستی در شرق اروپا هستند. و دقیقا این نقطه ای است که تمایز مطبوعات "آزاد و با شرف" با ژورنالیسم مزدور جاعل واقعیت را نشان میدهد.

اخبار روز تنها به تطهیر این "منتقد" بسنده نمیکند، بلکه وظیفۀ خود هم میداند که به طور ضمنی به خواننده نام "مجرم اصلی" این "حادثۀ نگران کننده" را نیز یاد آوری کند، تا دیگر جای هیچ گونه شک و تردیدی در حقانیت اقدامات اتحادیۀ اروپا برای وضع تحریمهای بیشتر علیه بانیان اصلی این اقدام باقی نماند: "...روسیه، تنها حامی بلاروس در این ماجرا که واکنش کشورهای غربی به این حادثه را «تکان دهنده» و اقدام بلاروس را «عقلانی» توصیف کرده است".

چیزی که اخبار روز پنهان میکند.

این مبارز "منتقد دولتی" اخبار روز کیست؟

عکس روی جلد مجلۀ فاشیستی اوکرائینی "خورشید سیاه" [3] از تاریخ 3-7-2015 دقیقا فردی را در اوکراین نشان میدهد که در واقعه چند روز پیش در فرودگاه مینسک و در جریان "فرود اضطراری" دستگیر شد. رومان پروتاسویچ، در سالهای 2014-2015 بعنوان شهروند بلاروس  وارد اوکراین شده و به عضویت در کمپ تعلیماتی معروف ترین تروریستهای خون آشام اوکرائینی بنام مزدوران "آزوف" در آمده و تعلیمات نظامی و ایدئولوژیک دید. وی بلافاصله و پس از مدتی کوتاه بعد از حضورش در این کمپ در خطوط مقدم جبهه علیه مردم دنباس وارد جنگ شد. او در جریان تطاهرات سراسری نئونازی ها در اوکرائین که در شهرهای مختلف برگزار شد بطور فعال وموثر شرکت کرده و به تخریب مجسمه های یادبود لنین پرداخت.

protasevich1

رومان همزمان موسس و سردبیر سابق کانال تلگرامی مورد حمایت سازمانهای جاسوسی لهستانی و لیتوانی (یعنی تحت حمایت مستقیم ناتو) برای سازماندهی "اپوزیسیون" بلاروس بنام نِکستا (با دو میلیون عضو) است، مقر این سازمان در ورشو پایتخت لهستان است. این سازمان حتی پرچم کشور بلاروس را رد میکند و بجای آن بیرق سرخ-سفید-سرخ [کشورهای اتریش ولیتوان] را بعنوان پرجم بلاروس برسمیت میشناسد.

این شخص همان رومان پروتاسویچ دستگیر شده است  [منتقد دولتی اخبار روز] که در کانالهای وابستۀ خود به افشای اطلاعات شخصی ماموران دولتی و پلیس بلاروس و افراد خانوادۀ آنها به انضمام آدرس محل زندگی وتلفن شخصی آنها پرداخته و همزمان با پخش این اسناد در رسانه های تحت کنترل خود،  باندهای سیاه را به انجام عملیات ترورعلیه اعضای خانواده و خود این افراد فرا میخواند.

نخیر، فرد دستگیر شده،  رومان پروتاسویچ "منتقد دولت بلاروس" نیست، او یک تروریست و فاشیست اسم و رسم داراست، و هر گونه تلاش تهوع آور برای کتمان این حقیقت و پاک سازی ماهیت او همکاری مستقیم در اعمال او نام دارد و بایستی بشدت محکوم شود.    

برای اتحادیۀ مشترک اروپا حمایت تمام قد از او امری طبیعی است، بهمان اندازه که وظیفۀ یک مدیای مزدور اما جعل تاریخ و بارگوئی رویزیونیستی از واقعیت است، تا یک فاشیست را بعنوان "مخالف دولت بلاروس" معرفی نماید.

برای اخبار روز دو نوع فاشیست وجود دارد، فاشیست خوب و فاشیست بد. خوبش آن است که برای گسترش "دمکراسی، بازار آزاد، و در یک کلام گسترش اتحادیۀ اروپا و محدودۀ تصرفات ناتو" فعالیت میکند، یعنی در همان سنگراخبار روز جا دارد.

سعید عطاپور

6 خرداد 1400

27 مه 2021

تصاویر دیگری از رومان پروتاسویچ؛ "منتقد اخبار روز!"؛  ژورنالیست دربند بلاروس و قلمش  (رومان زم-ریگی)

protasevich2protasevich3

protasevich4

protasevich5

[1]https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C/

[2] 

protasevich6

[3] خورشید سیاه سمبل ایزوتریک فاشیستی گروه "فرماندهان ردۀ بالای سرکردۀ گروه های ضربت"  فاشیستی نازیسم است، که در قلعۀ سه ضلعی ویوِلس بِرگ آلمان با موزائیک در کف سالن اصلی تجمعات آن نقش بسته است. این سمبل علیرغم استفاده چند باره از صلیب هیتلری بخاطر شناخت اندک افکار عمومی از آن، حساسیت کمتری نسبت به صلیب شکسته در هنگام استفاده از جانب گروه های فاشیستی بر می انگیزد.

[4] https://www.foiaresearch.net/person/roman-protasevich

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر