بحران آب، خیزش کشاورزان و هیاهوی براندازان: طبیعت، دولت و انباشت سرمایه ، سخنرانی و گفتگو با بهمن شفیق، زمان: چهارشنبه 10 آذر، ساعت 20:30 به وقت ایران، محل: چت صوتی کانال تلگرامی تدارک کمونیستی   https://t.me/ttadarok

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

دزدی برندهای بین المللی مُد از حقوق کارگران نساجی در کامبوج در دوران کرونا

نوشتۀ: سعید عطاپور

تنها در جریان پیک جدید کرونا و تعطیلی متعاقب آن در ماه های آوریل و مه بیش از 784000 کارگر شاغل در رشته های تولید پوشاک، تولید کفش و چرم سازی در کامبوج بیش از 109 میلیون دلار حقوق دریافت نکرده اند.

از کارگران هفت تپه تا کارگران شهرداری و شرکتهای تولیدی ومعادن در ایران گرفته تا کارگران صنایع تولید پوشاک در کامبوج، در هر گوشه از جهان که در آن لیبرالیسم اقتصاد آزاد به تاخت و تاز میپردازد و طبقۀ کارگر از حزب طبقاتی خود محروم است، کارگران میبایست علاوه بر تحمل استثمار مستتر و دائم در کار مزدی، دزدی و غارت مستقیم یا غیر مستقیم کارفرمایان و سهامداران از حقوق خود را نیز تحمل کنند. آنها یا از پرداخت حقوق کارگران سرباز میزنند، یا به دلایل واهی مزایای حقوقی کارگران را نادیده میگیرند، تا بر سودشان افزوده گردد. اسامی این دزدها و چپاولگران میتواند اسدبیگی ایرانی با همراهی دولت حامی آنها باشد و یا کاسپار روشتد آلمانی مدیر آدیداس باشد که از حمایت دولت و قوانین دمکراتیک آلمان برخوردارند و در همراهی با راهزنان بی چهرۀ سهام دار بورس مشغول این غارتند.   

بنا بر گزارش "کمپین لباس پاک" تنها در ماه های آوریل و مه 2021 مبلغ 109 میلیون دلار از حقوق کارگران نساجی در کامبوج که برای شرکتهای برند بین المللی مثل آدیداس، وی فا، تارگِت، نایک و گاپ تولید میکنند، پرداخت نشده است. کل حقوقهای معوقۀ کارگران نساجی از زمان شروع پاندمی کرونا تاکنون به مبلغ 400 میلیون دلار رسیده است.  

تنها در جریان پیک جدید کرونا و تعطیلی متعاقب آن در ماه های آوریل و مه بیش از 784000 کارگر شاغل در رشته های تولید پوشاک، تولید کفش و چرم سازی در کامبوج بیش از 109 میلیون دلار حقوق دریافت نکرده اند. این ارقام را فعالین کمپین بعد از سرشماری موردی در بین 114 کارخانۀ تولیدی که بوسیلۀ فعالین اتحادیه های کارگری انجام شد، محاسبه کرده اند.    

در این سرشماری موردی معلوم شد که در این دوماه 204000 کارگر مجبور به چشم پوشی بیش از 28.4 میلیون دلار از حقوق ومزایایشان بوده اند. تنها مبلغی که شرکتهای برند بین المللی از کارگران کامبوجی (بدون در نظرگرفتن کارگران سایر کشورها)  سرقت کرده اند رقمی معادل 393 میلیون دلار تخمین زده میشود.   

آدیداس و شرکا: سودهای کرونائی از جیب کارگران

بزرگترن مبلغ نابودی حقوق کارگران را در نزد آدیداس میتوان مشاهده کرد. این خسارت به کارگران تنها در طی مدت زمانی مه 2020 تا ماه مه 2021 به مبلغ 11.7 میلیون دلار بالغ شد، یعنی ما به ازای هر کارگر 387 دلار. این برای کارگران و خانوادۀ آنان به معنی ورود به بحران جدی در تامین زندگی روزمره میباشد. در مقابل و تنها در چهار ماهۀ اول سال 2021 آدیداس سودی بالغ بر 640 میلیون دلار بدست آورد.

عملکرد سایر شرکتهای برندهای بین المللی در مورد اعمال تضییق بر حقوق کارگران نیز مشابه رفتار آدیداس بود. سهامی وی فا (7.7 میلیون دلار)، تارگِت (7.6 میلیون دلار)، نایک (7.5 میلیون دلار)، گاپ (6.7 میلیون دلار). در مقام مقایسه سود این شرکتها تنها در چهار ماهۀ اول سال 2021 از سقف 4.7 میلیارد دلار فراتر رفت.

اتحادیه های کارگری در کامبوج در همراهی با بیش از 230 سازمان شروع به مبارزه برای احقاق حقوق کارگران کرده اند، علیرغم برخی موفقیتهای اولیه در کسب برخی از امتیازات نه چندان بزرگ در برخی از واحدهای تولیدی کوچک، شرکتهای بزرگ بین المللی هنوز کماکان از به رسمیت شناختن حقوق کارگران و پرداخت حقوق آنها سرباز میزنند.

یکی از اصلی ترین موانع و مشکلات طبقۀ کارگر کامبوج همانند هم طبقه ای هایشان در ایران و کشورهای دیگر وجود ساختار چند لایه ای از شرکتهای پیمانکار میباشد، که به آنها از "لحاظ قانونی" که به نفع سرمایه داران و شرکای غارتگراشان در بورسها وضع شده است، فرصت از زیر بار دررفتن از مسئولیت خود در مقابل کارگران را میدهد. اما اتحادیه های کارگری کامبوج به زیر بار این تمهیدات نرفته و کماکان شرکتهای برند بین المللی را مسئول میداندد و به مبارزه برای احقاق حقوق به غارت رفته اشان ادامه میدهند.

از مهمترین خواسته های کارگران کاموج، پرداخت تمامی حقوق معوقه و قانونی شدن قرادادهای کاری آنها به همراه برسمیت شناختن مسئولیت کمپانیهای مادردر قبال پرداخت حقوق و مزایای کارکنان میباشد

جدول شمارۀ یک در برگیرندۀ مبلغ حقوقهای معوقه، بهمراه تعداد واحدهائی که در آنها سرشماری صورت گرفت و سود این کمپانیهای مربوطه در جهار ماهۀ اول سال جاری است.

cambodia2

جدول شماره دو حاوی اطلاعات پیرامون تعداد کارگرانی که مورد سرشماری قرار گرفته اند، به اضافۀ کل کارگرانی که حقوقشان پایمال شده است و تخمین حقوق پرداختی شاخه های مختلف قبل از شروع پاندمی است.

cambodia3

توضیح ناشران آمار: به خاطر شرایط ویژۀ کرونائی، عدم دسترسی به اسناد رسمی، عدم شفافیت در نزد بسیار از مراجع و بخصوص در میان شرکتهای پیمانکاری، ارقام فوق بر مبنای آمار منتشره از سود شرکتهای مادر در آمریکا، بهمراه نظر سنحی موردی در بین 204000 کارگر از 784000 کارگری که حقوقشان تضییق شده محاسبه و جمع بندی شده اند. آمار مربوط به اوشاع کارگران و شرایط حقوقی آنها از تماما از جانب فعالین اتحادیه های کارگری جمع آورشده اند. با توجه به عدم دسترسی مستقیم به آمار دولتی امکان بروز خطا در محاسبۀ این جدولها موجود است.

سعید عطاپور

20 مرداد 1400

11 اوت 2021

منبع :

https://www.publiceye.ch/de/themen/mode/109-millionen-dollar-lohndiebstahl-modefirmen-lassen-textilarbeiterinnen-in-der-pandemie-im-stich

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر