نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

سلاخی در قفقاز جنوبی: ژئوپلیتیک جنگ و انهدام در نمونه قره باغ

نوشتۀ: بهمن شفیق

گفتاری در باب زمینه ها و دلایل وقوع جنگ دوم قره باغ و آرایش نیروهای درگیر، قبل و بعد از جنگ

بهمن شفیق

28 آبان 1399

18 نوامبر 2020

پی نوشت 29 آبان 1399:

بنا بر برخی اخبار منتشره 5 حزب پارلمان فرانسه طرحی را برای به رسمیت شناختن جمهوری آرتساخ ارائه داده اند. گفته می شود که در آلمان و آمریکا نیز چنین طرحی در حال بررسی است. پس لرزه های ژئوپلیتیکی جنگ دوم قره باغ و تغییر توازن قوا در قفقاز جنوبی به نفع روسیه خیلی زودتر از آنچه تصور میشد آشکار می شوند. طرح به رسمیت شناختن جمهوری آرتساخ در این مقطع زمانی چیزی نیست جز مقابله با افزایش نفوذ روسیه و ایجاد تشنجی جدید در منطقه و کشاندن روسیه و ترکیه به یک رویاروئی آشکار و تضعیف هر دو طرف. دول غربی برای ارائه چنین طرحی بیش از 26 سال وقت داشتند. آنها حتی پس از انقلاب رنگی 2018 ارمنستان نیز از چنین اقدامی خودداری کردند. حتی خود ارمنستان نیز هنوز جمهوری آرتساخ را به رسمیت نشناخته است. ارائه این طرح به معنای تشدید تنش در قفقاز جنوبی است و چنین تشدید تنشی بیش از هر چیز در تقابل با سیاست روسیه در مرحله کنونی مبنی بر کاهش تنش و فریز کردن حالت نه جنگ- نه صلح کنونی قرار دارد. وضعیتی که به تقویت نیروهای طرفدار روسیه در این کشورها و به طور مشخص در ارمنستان منجر خواهد شد و در تظاهرات ضد دولتی در ارمنستان در روزهای اخیر نیز نشانه های آن با سخنرانی های افراد سرشناس ارمنی در اعلام تشکر از روسیه خود را نشان داده بود. 

همزمان با این خبر اخباری نیز به گوش میرسد مبنی بر این که در پارلمان هلند تحریم الهام علی اف و همسرش و رجب طیب اردوغان به علت ارتکاب جنایت جنگی در قره باغ در دستور کار قرار می گیرد. 

به نظر میرسد تلاطمی که در راه است زودتر از آنچه ما فکر می کردیم واقع خواهد شد و حتی بیش از آنی خواهد بود که ما تصور می کردیم.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر