جابجائی توازن قدرت جهانی بر متن تصویر تغییر شرکای تجاری کشورها

نوشتۀ: تحریریه سایت
Write a comment

در فاصله سالهای 1960 تا 2020، یعنی به فاصله 60 سال، تجارت مهم ترین کشورهای متخاصم دچار تغییراتی شکرف شده است. در حالی که تصویر دهه های آغازین این برهه سلطه مطلق قدرتهای غربی بر مناسبات تجاری را نشان می دهند، در آخرین تصویر از سال 2020، وزنه سنگین چین است که بر کل تصویر سایه می اندازد.

اتحاد جماهیر شوروی از همان آغاز نقش ناجیزی در تجارت جهانی ایفا می کرد و پس از فروپاشی آن روسیه در فاصله سالهای 2010 تاکنون در نقشی قابل توجه ظاهر می شود. در مقابل  جضور پر رنگ انگلستان از دهه هشتاد قرن پیشین و فرانسه از آغاز قرن کاملا محو شده و به ابعادی ناچیز تقلیل می یابد در حالی که آلمان همچنان حضوری قدرتمند را نشان می دهد.

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

 

منبع:

https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/siodt3/oc_countries_connected_to_their_primary_trading/

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر