ابر تورمی که در راه است!

نوشتۀ: سعید عطاپور
Write a comment

 در نتیجۀ نظر سنجی اخیر موسسۀ Ifo شرکت های هر چه بیشتری در آلمان در حال برنامه ریزی برای افزایش قیمت ها در بالاترین سطح خود برای سه ماه آینده هستند.

inflation deutschland

بنابر نظر سنجی این موسسه، که بعد از آخرین آمار نسبت شرکتهائی به این کار مشغولند از 47،6 درصد به 54،6 درصد افزایش یافته اند.

بیشترین افزایش قیمتها، بنابر اظهارات شرکتها، در زمینۀ کالاهای مصرفی صورت خواهند گرفت. در نتیجه مردم باید در انتظار تورم شدید قیمتها و گرانی باشند. مطابق ارقام بدست آمده از این نظر سنجی سطح تورم در زمینۀ مواد غذائی با 94.0 امتیاز در صدر تورم قرار خواهد گرفت. پس از آن اجناس مصرفی روزانۀ خرد با 68.2 و ارائۀ خدمات به مصرف کنندگان با 64.0 واحد در رده بندی های بعدی قرار میگیرند.

پیش بینی انتظارات قیمت در خرده فروشی مواد غذایی به 94.0 امتیاز، در بقیه خرده فروشی به 68.2 امتیاز و برای ارائه دهندگان خدمات مرتبط با مصرف کننده به 64.0 امتیاز افزایش یافته است.

تیمو وولمرشوسر، رئیس پیش بینی های اقتصادی این موسسه میگوید، قیمت بسیاری از کالاهای کشاورزی و متعاقباً مواد غذائی نیز افزایش خواهند یافت.

با احتساب این داده ها خوشبینانه ترین ارقامی که از سوی مقامات رسمی برای افزایش تورم در امسال عنوان میشود رقمی بالای 5 در صد خواهد بود، این در حالی است که برنامه ریزی تورم مطلوب برای رشد اقتصادی آلمان معادل 2 درصد است.

اما اقتصاددانان و برخی موسسات اقتصادی غیر دولتی پیش بینی ورود به دورۀ اشتاگناسیون و وارد آمدن ضربات شدید اقتصادی به زندگی مردم و اقتصاد را میکنند. دوره ای که با ابر تورم دوران جمهوری وایمار باضافۀ قطع دسترسی اقتصاد به مواد اولیۀ مورد نیاز اقتصادی و غذائی در نتیجۀ ادامه و تعمیق رودرروئی با جهان جنوب همراه خواهد بود.

تنها راه خروج از این نابودی دسته جمعی در غرب، پیدا کردن راه هائی برای گشایش مبادلات با صادرکنندگان مواد اولیه و محصولات غدائی میباشند.

پروپاگاند همه جانبۀ غرب در غرب و نمایندگان سیاسی وفکری اش در کشورهای صادر کننده محصولات و مواد خام مورد نیاز اقتصاد مثل ایران با ترویج وحشت بروز قحطی، مصائب طبیعی در جهان سوم، یعنی شرایطی که این کشورها در نتیجۀ نظم حاکم سرمایه داری بر اقتصاد بین المللی سالهاست با آن گریبانگیرند، سعی در تلقین جرم این سناریوی وحشتناک بر دوش کشورهای صادر کننده انداخته، تا از یک سو با افزایش فشار سیاسی آنها را وادار به پذیرش سیاستهای دیکته شدۀ خود نماید، و از سوی دیگر گریبان خود را از بروز محتمل قحطی و شورشهای اجتماعی در کشورهای غرب رها ساخته و با این ترفند، زمینه ها را برای ادامۀ تسلط خود بر دیکتۀ معادلات بین المللی در آینده تضمین نماید.

 

سعید عطاپور

10 فروردین 1401

30 مارس 2022

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر