مطالب تازه

مقالات

از جنبش کارگری

آلمان قهرمان جهانی در دامپینگ دستمزدها در بین کشورهای صنعتی!

نوشتۀ: تحریریه سایت

سطح واقعی حقوقها در آلمان در فاصلۀ سالهای 2000 تا 2010 به اندازۀ 4.5 در صد سقوط داشته است! سطح درآمد واقعی شاغلین - پس از کسری هزینه های جانبی –  در آلمان در پایان این دهه، روندی نزولی را طی کرده است.

 

لازم به یادآوری است که آلمان بزرگترین مازاد تجاری جهانی در رابطه با کشورهای دیگر را دارد و یکی از دلایل مهم بالا بودن قدرت رقابت صنایع آلمان تکامل منفی دستمزدها در دو دهه گذشته بوده است.

 

منبع : بانک اطلاعاتی آمکو، گزارش مشترک دفاتر سازمان بینالمللی کار در ژنو، یونان و پرتغال.

 

تهیه و تنظیم: تحریریه سایت

https://netzfrauen.org/2018/01/11/lohndumping/

http://www.haz.de/Nachrichten/Wirtschaft/Niedersachsen/Ifo-Berechnungen-Deutschland-bleibt-Exportweltmeister

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب