مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

اعتصاب شکن

وقتی یک اعتصاب شکن در امتداد خیابان می رود، آدمها به او پشت می کنند، ملائکه در آسمان گریه می کنند و حتی شیطان هم دروازه های جهنم را می بندد تا او را به جهنم راه ندهد.

سه قطعه کوتاه از دوره های مختلف و از آدمهای متفاوت در تقبیح اعتصاب شکنان. از جک لندن سوسیالیست تا خانم رومی هاگ خواننده پاپ آلمانی و دوست دختر دیوید بووی و تا معدنچیانی گمنام در ناحیه ای به نام مانسفلد. شاید هیچ چیز در این سه مشترک نباشد الی حس تحقیر اعتصاب شکن.

این را به اعتصابیون مقاوم هفت تپه، به یوسف بهمنی و ابراهیم عباسی منجزی و همه رفقای دیگر تقدیم می کنم با این امید که همچنان پر صلابت و با درایت رزمشان را به پیش برند. اعمال اعتصاب شکنان فقط چهره خود آنان را آلوده می کند.

27 تیر 1400

1

جک لندن: اعتصاب شکن

بعد از این که خدا مار زنگی، قورباغه و خفاش را آفرید، کمی از ماتریال تهوع آور برایش باقی مانده بود. از آن ماتریال یک اعتصاب شکن آفرید.

اعتصاب شکن موجودی است که بر روی دو پا راه می رود با روحی چوب پنبه ای، مغزی گندیده و ستون فقراتی مرکب از سریش و ژله. آنجا که دیگران قلبشان را دارند، او غده ای شکل گرفته از اصول زیر پا له شده را دارد.

وقتی یک اعتصاب شکن در امتداد خیابان می رود، آدمها به او پشت می کنند، ملائکه در آسمان گریه می کنند و حتی شیطان هم دروازه های جهنم را می بندد تا او را به جهنم راه ندهد. هیچ انسانی حق ندارد جلوی اعتصاب شکن را بگیرد آنجا که او به چاله عمیقی از آب وارد می شود که می تواند در آن غرق شود، و یا آنجا که طناب بلندی هست که میتواند دور گردنش خود را از آن آویزان کند. در مقام مقایسه با اعتصاب شکن، یهودای خائن آنقدر شخصیت داشت که بعد از خیانت به سرورش [عیسی مسیح] خود را به دار آویزد. اعتصاب شکن چنین شخصیتی را ندارد.

عیسو [پسر بزرگ اسحاق پیغمبر] حق نخست زادگی خود را به یک کاسه عدس فروخت. یهودا منجی خود را به 30 سکه فروخت. ژنرال بندیکت آرنولد کشور خود را برای این وعده فروخت که در ارتش انگلیس به او درجه افسری اعطا کنند. اعتصاب شکن مدرن حق نخست زادگی اش، کشورش، زنش، فرزندانش و هم نوعانش را برای وعده محقق نشده ای به اعتمادش و به جماعتش می فروشد.

عیسو خائن به خودش بود. یهودا خائن به خدای خویش و بندیکت آرنولد به کشورش. اعتصاب شکن خائنی است به خدایش، به کشورش، به خانواده اش و به طبقه اش.

2

ترانه زیر از آلبومی است با عنوان "من اینم" از خواننده آلمانی رومی هاگ. خواننده ای از دهه شصت قرن پیشین. برای انزجار از اعتصاب شکن لازم نیست انسان کمونیست باشد. کافی است شرافتمند باشد. شاید مشکل زمانه ما نه وفور اعتصاب شکنان، بلکه کمبود انسانهای شرافتمند و جسوری است که به اعتصاب شکنان و خائنین پشت کنند.

romyhaag

رومی هاگ: کوالسکی (ترانه ای درباره تغییر تمایل به کوالسکی اعتصاب شکن)

هنگامی که مردان کارشان را خواباندند

تو سخنوری بزرگ بودی

و از اتحاد سخن می گفتی

و از برابری سخن می گفتی

و تو می گفتی: "کسی که این اتحاد را می شکند، مرتکب قتل می شود!"

 

رفقا سه هفته تمام با خستگی

پیش ما می آمدند و می رفتند

و تو از تأمین سخن می گفتی

و از حفظ مشاغل

اما آنچه تو دیروز گفتی، امروز طور دیگری است!

 

و ماه در پنجره به بزرگی می تابید

و من تمام شب پیش تو خوابیده بودم

 

اما پس از یک ماه مبارزه برای کار

تو وا دادی

و تو گفتی: "فردا تکلیف چیست؟"

و تو گفتی: "باید زندگی کرد!"

و آنچه که دیروز بدان می اندیشیدی، طور دیگری بود!

 

و ماه در پنجره به بزرگی می تابید

و من تمام شب پیش تو خوابیده بودم

و من دوستت داشتم، کوالسکی

زیرا که تو رو راست بودی –

و من دوستت داشتم، کوالسکی

زیرا که تو قوی بودی!

اما من از پیش تو رفتم

در همان شب!

3

از اعتصاب سال 1909 معدنچیان مانسفلد، شعری با سراینده ای ناشناس درباره کریستین اعتصاب شکن.

ولفگانگ اشتاینیتز مردم شناس آلمان شرقی در این باره می نویسد که در جریان اعتصاب سال 1909 تمام تحقیر اعتصابیون نصیب معدود اعتصاب شکنان می شد. او از اریش وندت نام می برد که شعری از ناحیه مانسفلد را به خاطر داشت که کارگران درباره اعتصاب شکنی می خواندند که توسط همسرش مخفیانه با کالسکه به معدن برده می شد. اشتاینیتز موفق شد سه کارت پستال قدیمی با نوشته هائی در این باره را پیدا کند که یک معدنچی قدیمی در سال 1953 هنوز حفظ کرده بود. سه کارت پستال این زیرنویس را دارند "از منطقه مانسفلد" و عکس اول نشان میدهد که یک زن کالسکه ای را میراند که همسر اعتصاب شکنش در آن دراز کشیده است. شعر زیر بر روی عکسها نوشته شده است.

mansfeld strike

برای این که از سخره و مضحکه در امان بماند

کریستین میگذاشت که به معدن ببرندش

پست هوشیار اعتصاب، اما

مدتها بود که مظنون شده بود

پرید جلوی کریستینِ ترسان و لرزان

و مخفی کاری اش رو شد

حالا دوباره میشه دید آن پسرک وفادار را

که پای پیاده به معدن میره

منابع:

https://msgler.verdi.de/div-links/++co++d4791942-538c-11e3-a5cb-52540059119e

https://flowlez.com/de/songs/kowalski-das-lied-von-der-veranderten-zuneigung-zum-streikbrecher-kowalski-1859714/

https://www.volksliederarchiv.de/um-spott-und-hohn-sich-zu-ersparen-streikbrecher/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر