مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

ملکه و رهبر!

حقیقتا معلوم نیست که چرا رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابل تلاش اصلاح طلبان در جهت تبدیل ولایت فقیه به نظامی مشابه سلطنت فرمایشی انگلستان مقاومت می کند.

گزارش گاردین از نقش ملکه انگلیس در قانونگذاری خواندنی است. به ویژه برای لیبرال ها و دمکراتهای وطنی.

عنوان گزارش گاردین که در روز 8 فوریه در این نشریه درج شده است چنین است: خاندان سلطنتی بیش از 1000 قانون را با توافق خود چک کرده اند. ماجرا این است که ملکه الیزابت یا پرنس چارلز تاکنون بیش از 1000 قانون مصوب پارلمان را پیش از تصویب مورد دستکاری قرار داده اند. دامنه این قوانین از عرصه های قضائی، تأمین اجتماعی، بازنشستگی، مناسبات نژادی و سیاست تغذیه تا حتی جریمه های رانندگی را در بر می گیرد. علاوه بر اینها قوانینی که در دارائی خاندان سلطنتی تأثیر گذار بودند نیز مشمول این دستکاری ها شده اند. دارائی ملکه اکنون معادل 350 میلیون پوند انگلیس برآورده می شود. خبرنگاران گاردین تاکنون 1062 قانون دستکاری شده را یافته اند و همراه با مقاله لیست مجموعه ای از این قوانین را نیز انتشار داده اند.

اما نحوۀ این دخالتگری و دستکاری حتی جالبتر از خود دستکاری هاست. پیش از ارائه هر قانونی به پارلمان نخست پیش نویس آن برای جلب توافق به خاندان سلطنتی ارائه می شود. در صورت عدم توافق خاندان سلطنتی و دست بردن در پیش نویس، لایحه مزبور پس از تغییرات وارد شده به پارلمان ارائه می گردد. هنگام ارائه لایحه به پارلمان تنها اعلام می شود که پیش نویس قانون با توافق خاندان سلطنتی تهیه شده است، بدون آن که مورد دستکاری اعلام گردد. یعنی حتی نمایندگان پارلمان هم از این اطلاع نمی یابند که چه تغییراتی توسط خاندان سلطنتی وارد لایحه قانونی شده است. از جمله قوانینی که خبرنگاران گاردین دستکاری در آن را یافته اند، قانون شفافیت متعلق به سالهای 1970 نیز هست که باعث می شد تا دارائی ملکه بر همگان آشکار شود. در سال 2014 نیز قوانینی که مربوط به وراثت بودند مورد توافق قرار گرفتند. زیباست لیبرالهای عزیز، اینطور نیست؟

ملکه حتی در قبال جزئیاتی از قبیل احداث خط آهن ها و راههای جدید نیز احساس مسئولیت می کند و وظایف خود را در این زمینه نیز با جدیت کامل انجام می دهد. احداث چنین تأسیساتی می تواند بر دارائی املاک خاندان سلطنتی تأثیرگذار باشد. علاوه بر این حداقل ده قانون مربوط به ساخت مسکن، 5 قانون مربوط به بازنشستگی، 7 قانون مربوط به بیمه بهداشت عمومی و حداقل 2 قانون مربوط به رفتار مناسب با حیوانات نیز از امضای ملکه برخوردار شده اند.

اما علاوه بر اینها قوانینی نیز از ممیزی ملکه عبور کرده اند که ربطشان به خاندان سلطنتی برای خبرنگاران گاردین روشن نیست. از قبیل قانون مربوط به موزه بریتانیا در سال 1963، قانون مربوط به ماهی آزاد در سال 1968 و قانون مربوط به پارک وسایل نقلیه در سال 2019.

حقیقتا معلوم نیست که چرا رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابل تلاش اصلاح طلبان در جهت تبدیل ولایت فقیه به نظامی مشابه سلطنت فرمایشی انگلستان مقاومت می کند. اختیارات آن ملکه فرمایشی که بارها بیشتر از رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی است. آن هم بی سر و صدا و بدون جنجال. حتی حکم حکومتی نیز مورد نیاز نیست. به ویژه این که به موارد فوق باید این اختیار اساسی ملکه را نیز افزود که تنها اوست که که می تواند تصمیم به ورود به جنگها را اتخاذ کند. در موارد اعلام جنگ، نخست وزیر تصمیم را به اطلاع ملکه میرساند و با موافقت ملکه انگلستان وارد جنگ می شود. پارلمان در چنین مواردی فاقد هر گونه حق دخالتی است.

12 اسفند 1399

2 مارس 2021

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر