نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

زمینهای سوخته و دریچه هایی به آینده

تا اینجا، کارگران هفت تپه کاری کردند کارستان. خلع ید از یک مالک خصوصی در کشوری که محافظت از مالکیت خصوصی در آن حتی دقیق تر، قاطع تر و موشکافانه تر از کشورهای مهد سرمایه داری است، کاری است سترگ.

"هنگامی که سکو توره در سال 1958 رای به استقلال کشورش گینه از استعمار فرانسه داد، سران استعمارگر در پاریس بشدت خشمگین شده و طی اقدامی بی نظیر در تاریخ و پر از نفرت انتقام وغضب ادارۀ مستعمرۀ گینه تمامی اموال و مظاهری را که با "بذل و خیرخواهی" استعمار فرانسه سر و کار داشتند، نابود کرد.

سه هزار فرانسوی این کشور را ترک کردند ولی قبل از ترک کشور تمام اموال منقول کشور را با خود بردند. اموال نامنقول ، مدارس، مهدهای کودک، ساختمانهای اداری و .... همه را تخریب کردند. آتوموبیلها، کتابها، داروجات، تمام ابزار لابوراتوارها، آزمایشگاهها و موسسات تحقیقاتی، تراکتورها را یا نابود و یا اعمال زور و قهر بشکل غیر قابل تعمیری تخریب کردند. اسبها و گاوها و حشوم دیگررا در مزارع قتل عام کرده، مواد غدائی را یا به آتش کشیده و یا در انبارها مسموم کردند." (مالیات برای کار خیر برده داری فرانسه)

و هنگامی که کارگران هفت تپه رأی به "استقلال" هستی خود، شرکتشان با زمینها و ماشین آلات و محصولاتش، از استثمار اسدبیگی دادند، برای این رأی جنگیدند و هزینه دادند و سرانجام آن را به کرسی نشاندند، سران خاندان استثمارگر در تهران به شدت خشمگین شده و طی اقدامی کم نظیر در تاریخ جنبش کارگری ایران و پر از نفرت انتقام وغضب به دست عمال مدیریتی خود  تمامی اموال و مظاهری را که با "بذل و خیرخواهی" خاندان اسدبیگی سر و کار داشتند بار کامیون کردند و ربودند.

این که آن پشت چه خبر است، نمی دانیم. این که سرانجام آن رأی به خلع ید علنی می شود یا این که برای مدتی باز هم به تعویق می افتد، باز هم نمی دانیم. با این حال و تا اینجا، کارگران هفت تپه کاری کردند کارستان. خلع ید از یک مالک خصوصی در کشوری که محافظت از مالکیت خصوصی در آن حتی دقیق تر، قاطع تر و موشکافانه تر از کشورهای مهد سرمایه داری است، کاری است سترگ.

این شناخته شده است که پیشاهنگان هر تحول تاریخی بهای سنگینی برای پیشاهنگی خویش پرداخت می کنند. چه بسیار کسان که جان خود را در تلاش برای کشف قطب شمال یا جنوب از دست دادند. اما آنها داوطلبانی ماجراجو بودند که راهی برای کل بشریت گشودند. و آنها از بیشترین امکانات برای دست زدن به ماجراجویی های خویش برخوردار بودند. کارگران هفت تپه برعکس. آنها ناچار شدند پا به این سفر پر مخاطره بگذارند. آن هم بدون امکانات. و آنها دقیقا از زمانی که عزم کردند دیگر ماجراجو نباشند، تبدیل به پیشاهنگانی برای کل طبقه کارگر ایران، و البته برای کل جامعه ایران شدند. آنها راه قطب را نشان دادند. اکنون آنها در یک قدمی فتح این هدف قرار گرفته اند. زمانی که به این نقطه برسند، چه بسا با زمینهای سوخته روبرو شوند. با انبارهای خالی و ماشین آلات تخریب شده و محصولات به سرقت رفته. خاندان اسدبیگی می تواند دستاوردهای آخرین ایلغار خویش را نیز به میلیونها دلار و هزاران میلیارد تومانی بیفزاید که پیش از این از خوان یغمای توده زحمتکشان نصیب او شده است. می تواند بهای سنگین تری را به کارگران هفت تپه تحمیل کند که تا همین امروز هم بهای سنگینی در نبرد خویش پرداخته اند. اما این کارگرانند که در آستانه پیروزی قرار گرفته اند. این کارگران هستند که در شرف فتح آینده قرار دارند. ناقوس ها برای خاندان اسدبیگی به صدا در می آیند. و چرا در آینده ای نه چندان دور برای اسدبیگی های دیگر به صدا در نیاید؟ بگذار با تاراج خویش پایکوبی و شادمانی کنند، آینده از آن کارگران است. زمان تدفین آن دیگران فرا می رسد و آن زمان فرق زیادی نمی کند که تابوتشان طلائی باشد یا چوبی.

درود بر همت کارگران هفت تپه

18 بهمن 1399

6 فوریه 2021

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر