مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

مانیفست: مطالبات جلیقه زردها (آپدیت: منشور جلیقه زردها)

نوشتۀ: جلیقه زردها

نمایندگان پارلمان فرانسه، ما به این وسیله دستورالعملهای مردم را به شما ارائه می دهیم تا آنها را تبدیل به قانون کنید. نمایندگان، صدای ما در مجمع ملی باشید.

توضیح سایت:

سندی که در ذیل مشاهده می کنید مانیفستی است 42 ماده ای که منشور اجتماعی جنبش جلیقه زردها را بیان می کند. برای ما امکان بررسی این وجود ندارد که تا چه حد این مانیفست حقیقتا توسط حاملین و سازمان دهندگان این جنبش تهیه شده و بیان مطالبات آن است. اما در منابع متعددی از وجود یک مانیفست 40 ماده ای صحبت شده است که می توانند به عنوان شاهدی بر اصالت سند مزبور به عنوان منشور جنبش جلیقه زردها تلقی گردند. همچنین در نشریات مختلفی برخی مفاد این سند مورد بحث نیز قرار گرفته اند.

اما در عین حال در مواردی منشور دیگر و کوتاهتری نیز انتشار یافته اند که در برخی مضامین دارای تفاوتهائی نه چندان کوچک با مانیفست کنونی هستند. از جمله در سایت آلمانی زبان مرکور ضمن اشاره به منشور 40 ماده ای لیستی از خواسته ها به میان کشیده می شود که در برخی نکات، به ویژه در زمینه ساختارهای سیاسی، کاملا از مانیفست حاضر فراتر می روند. در این لیست از جمله میخوانیم:

-          لغو قانون حذف مالیات بر دارائی

-          تأسیس یک "مجلس شهروندان" که درباره کاهش قدرت خرید مردم، فلاکت اجتماعی و تغییرات محیط زیستی گفتگو خواهد کرد.

-          محو مفر های مالیاتی برای نمایندگان مجلس ملی.

-          حذف مجلس سنا.

-          انحلال پارلمان.

-          برگزاری انتخابات زودرس.

-          استیضاح پرزیدنت ماکرون.

وارد کردن مطالباتی از قبیل حذف مجلس سنا برای ساختار سیاسی فرانسه در حکم تغییری بسیار جدی به حساب خواهد آمد. در هر صورت این نیز برای ما روشن نیست که مطالبات مزبور تا چه حد واقعا مطالبات فراگیر جنبش جلیقه زردها هستند.

در یک چیز اما تردیدی نداریم. جنبش جلیقه زردها به دور تازه ای از مباحثه و مجادله در تمام نیروهای درگیر در مبارزات طبقاتی دامن خواهد زد. نه فقط در فرانسه و اروپا، بلکه همچنین در کشورهائی مثل ایران که چنین مباحثه ای عملا آغاز نیز شده است. برای جنبش کارگری ایران که خود در مقطعی تعیین کننده قرار دارد، چنین مباحثه ای قطعا به تدقیق اهداف و روشهای جنبش یاری خواهد رساند.

برخی ار مفاد مانیفست برای خود ما نیز روشن نیستند. مثلا لغو مالیات مأخذ. این اما در ضرورت ترجمه و انتشار سند حاضر تغییری به وجود نمی آورد.

تحریریه سایت

 

مانیفست: مطالبات جلیقه زردها

نمایندگان پارلمان فرانسه، ما به این وسیله دستورالعملهای مردم را به شما ارائه می دهیم تا آنها را تبدیل به قانون کنید.

نمایندگان، صدای ما در مجمع ملی باشید.

از خواسته های خلق تبعیت کنید! این دستورالعملها را اجرا نمائید:

-          بیخانمانی صفر: فورا

-          مالیاتهای تصاعدی بیشتر، یعنی سطوح بیشتر تصاعد مالیاتی

-          حداقل دستمزد: 1300 یورو خالص

-          حمایت از کسبه های کوچک در دهات و مراکز شهرها. توقف ساخت مراکز خرید بزرگ پیرامون شهرهای بزرگ که کسبه کوچک را خفه می کنند. پارکینگهای مجانی بیشتر در مراکز شهرها

-          عایق بندی منازل در سطح وسیع تا با صرفه جوئی انرژی در خانه ها اکولوژی مورد حمایت قرار گیرد

-          مالیات: بزرگها (مک دونالد، گوگل، آمازون، کاره فور...) باید مالیات بزرگ بپردازند و کوچکها (صنعتکاران، واحدهای کوچک و متوسط) مالیات کوچک.

-          نظام واحد بیمه های اجتماعی برای همه (از جمله در برگیرنده صنعتکاران و کارورزان مستقل)، از بین بردن بیمه های اجتماعی خودپرداز [خصوصی] (RSI).

-          نظام بازنشستگی باید مبتنی بر همبستگی باقی بماند و بر همین اساس اجتماعی [یا ملی] شود. لغو حق بازنشستگی بر اساس امتیاز.

-          مالیات بر سوخت نباید افزایش یابد.

-          حق بازنشستگی نباید کمتر از 1200 یورو باشد.

-          هر نماینده منتخبی حق برخورداری از حقوق معادل سطح میانی را خواهد داشت. هزینه های مسافرت مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت موجه بودن باز پرداخت می شوند. حق رستوران و کوپن تعطیلات.

-          دستمزد تمام فرانسوی ها و همچنین حق بازنشستگی و سایر دریافتی ها بر اساس تورم تغییر کند.

-          حمایت از صنایع فرانسوی: ممنوعیت انتقال تولید. حمایت از صنایع ما به معنای حمایت از دانش و مشاغل ماست.

-          پایان ارسال کارگر: این عادی نیست که کسی که در قلمرو فرانسه کار می کند از مزد برابر فرانسوی ها برخوردار نیست و همان حقوق را ندارد. هر کس که مجاز است بر خاک فرانسه کار کند باید با یک شهروند فرانسه همسان تلقی گردد و کارفرمایش باید همان عوارضی را در مورد وی پرداخت کند که کارفرمای فرانسوی می کند.

-          برای حفظ مشاغل: قراردادهای مدت دار در واحدهای بزرگ باید بیش از این محدود شوند. ما قراردادهای دائمی بیشتری می خواهیم.

-          لغو "کوپن مالیاتی برای حمایت از رقابت پذیری و اشتغال" CICE. استفاده از این پولها برای حمایت از یک صنعت تولید اتومبیل با سوخت آبی در فرانسه (بر خلاف اتومبیل برقی حقیقتا اکولوژیک).

-          پایان سیاست ریاضت اقتصادی. توقف پرداخت بهره بر بدهی های تخمینی نامشروع و آغاز روند تسویه بدهی ها بدون دست بردن به پول فقرا و افراد کمتر فقیر، بلکه با تحقیق و تفحص در 80 میلیارد یورو مالیاتی که بالا کشیده شده.

-          مبارزه با دلایل مهاجرت اجباری.

-          رفتار درست با متقاضیان پناهندگی. ما در مقابل آنها به تأمین مسکن، امنیت، تغذیه و همچنین آموزش برای خردسالان متعهدیم. همکاری با سازمان ملل برای تدارک تأسیس اردوگاههای اقامت در مجموعه ای از کشورهای جهان در جریان رسیدگی به پرونده های پناهندگی.

-          بازگرداندن پناهجویان ردی به کشورهای مبدأ.

-          عملی کردن یک سیاست واقعی انتگره کردن. زندگی در فرانسه به معنی فرانسوی شدن است – کلاسهای فرانسوی، کلاسهائی درباره تاریخ فرانسه و آموزش سهروندی همراه با مدرک در پایان کورس.

-          تعیین حداکثر دستمزدی 15000 یورو.

-          ایجاد مشاغل برای بیکاران.

-          بالابردن خدمات برای افراد معلول.

-          محدود نمودن اجاره ها. مسکن بیشتر با اجاره های مناسب. به ویژه برای دانشجویان و مشاغل حاشیه ای.

-          ممنوعیت فروش زمینها و مؤسساتی که در مالکیت فرانسه هستند – سدها، فرودگاهها و غیره.

-          تأمین مکفی منابع مورد نیاز برای قوه قضائیه، پلیس، ژاندارمری و ارتش. پرداخت اضافه کاری نیروهای انتظامی یا مرخصی معادل.

-          اختصاص تمام درآمدهای عوارض اتوبانها و راههای کشوری فرانسه به حفظ و مراقبت از آنها یا برای تأمین امنیت جاده ها.

-          از آنجائی که قیمت گاز و برق از زمان خصوصی سازی افزایش یافته اند ما خواستار آن هستیم که هر دو در مالکیت عمومی قرار بگیرند و قیمتها به همین ترتیب کاهش بیابند (اجتماعی کردن)

-          توقف فوری از رده خارج کردن خط آهنهای کوتاه و ادارات پست و بستن مدارس و تأسیسات زایمان.

-          رفاه برای سالخوردگان. ممنوعیت کسب سود از قبل سالخوردگان. "رفاه خاکستری" به جای "طلای خاکستری".

-          حداکثر 25 دانش آموز در هر کلاس در پیش مدرسه ها تا دبیرستان.

-          تأمین منابه لازم برای روان درمانی.

-          رفراندوم باید در قانون اساسی وارد شود. ایجاد یک وبسایت خوانا و مؤثر و تحت کنترل یک ارگان مستقل که مردم بتوانند آنجا پیشنهادهای خود را در زمینه قوانین وارد کنند. هر گاه چنین پیشنهادی 700 هزار حامی داشت، مجلس ملی باید آن را به بحث بگذارد، تکمیل کند و احیانا با پیشنهادات تدقیقی مزین کند. مجلس ملی موظف است که این پیشنهاد را به فاصله یک سال پس از ثبت 700 هزار امضاء در میان کل ملت فرانسه به رأی بگذارد.

-          بازگشت به دوره ریاست جمهوری 7 ساله. انتخاب نمایندگان به فاصله دو سال بعد از انتخاب رئیس جمهور سیگنال مثبت یا منفی ای را نسبت به سیاستهای وی صادر خواهد نمود. این در شنیدن صدای مردم مؤثر واقع خواهد شد.

-          تمدید نظام پرداخت سوبسید برای نگهداری از کودکان (Pajemploi) به بالای 6 سال و تا سن ده سالگی کودک.

-          حمایت از حمل و نقل ریلی.

-          لغو مالیات مأخذ.

-          توقف پرداخت مادام العمر رؤسای جمهور سابق.

-          لغو کارمزد پرداخت مشتریان با کارت اعتباری برای کسبه.

-          اخذ مالیات از سوخت گازوئیل کشتی ها و کروزین هواپیماها.

 

منبع:

http://internetz-zeitung.eu/index.php/5030-manifest-die-forderungen-der-gelbwesten-im-wortlaut

آپدیت

کانال تلگرامی دولت بهار منشور 25 ماده ای را ترجمه کرده است که در شبکه های اجتماعی توزیع شده و عنوان منشور جلیقه زردها را بر خود حمل می کند. مفاد این منشور در کلیت در جهت همان مفاد 42 گانه مانیفست منتشر شده هستند اما در برخی موارد خواسته هائی را به میان کشیده است که جهتگیریهای صریح تر و روشن تر از "مانیفست" را بیان می کنند. علاوه بر این مفادی از قبیل خروج از اتحادیه اروپا و خروج از ناتو نیز در آن قید شده اند که از نظر سیاسی برشی قاطع با سیاست اروپای واحد را به نمایش می گذارند. در زمینه سیاست خارجی نیز منشور با بیان خواسته " توقف غارت و مداخله سیاسی و نظامی در افریقا" عملا تمام سیاست کولونیالیستی و نئو کولونیالیستی چند قرن اخیر و جنگهای تجاوزگرانه معاصر فرانسه را به چالش می طلبد.

 منشور جلیقه زردها و ۲۵ راهکار برای خروج از بحران

 

الف. اقتصاد  اشتغال

۱ . در قانون اساسی درج شود که دولت نمی تواند بیش از ۲۵ درصد از شهروندان مالیات بگیرد

۲. افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها

۳. افزایش  استخدام در بخش دولتی

۴. برنامه ریزی برای ساخت ۵ میلیون مسکن اجتماعی

۵. مقابله با انحصار گرایی بانکها

۶.  لغو بدهی‌ ها

ب. سیاست

۷. نوشتن یک قانون اساسی جدید

۸. ممنوع کردن لابی ها وشبکه های نفوذ

۹. خروج از اتحادیه اروپا

۱۰. استرداد ۸۰ میلیارد یورو فرار مالیاتی که هر سال در بورس اتفاق می افتد

۱۱. توقف فوری خصوصی سازی ها و پس  گرفتن اموال عمومی

۱۲. جمع آوری دستگاه های خودکار جریمه بیهوده از جاده ها

۱۳. حذف ایدئولوژی از نظام آموزش و پرورش

۱۴. چهار برابر کردن بودجه اختصاصی برای تامین عدالت اجتماعی

۱۵. شکستن انحصار رسانه ای

۱۶. تضمین آزادی شهروندان

ج. بهداشت و محیط زیست

۱۷. وادار ساختن تولید کنندگان به تامین قطعات به مدت ده سال جهت مقابله با کهنگی تعمدی

۱۸. ممنوع کردن تجاری سازی بطری های پلاستکی و سایر مواد بسته بندی آلاینده

۱۹. مقابله با نفوذ فزاینده لابراتورهای دارویی

۲۰. ممنوع کردن محصولات  دستکاری شده ژنتیکی ، کودهای سرطان آور و...

۲۱. باز صنعتی سازی کشور به منظور کاهش واردات و آلودگی

د. ژئوپلتیک

۲۲. خروج فوری از ناتو

۲۳. توقف غارت و مداخله سیاسی و نظامی در افریقا

۲۴. جلوگیری از مهاجرت هایی که امکان پذیریش و ادغام آنها برای ما وجود ندارد

۲۵. احترام به معاهده ها و حقوق بین الملل

دیدگاه‌ها   

0 # محمد 1397-09-19 09:17
با سلام
با تشکر از سایت تدارک که سوای اخبار روزمره، خواننده را در جریان این دو نوشته از جلیقه زردها قرار داد.
ممنون میشوم که بیشتر انجام شود.
شما انجایید و مشاهدات و درک بهتر و دقیقتری میتوانید ارایه دهید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر