مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

بدرود افغانستان! - سرود سربازان ارتش شوروی

نوشتۀ: گروه کاسکاد

بدرود افغانستان، ای جهان وهم‌انگیز! - گرچه خاطره‌ای خوب از تو به یادگار نشاید برد - با این‌همه فرمانده همچنان مغموم است - که ما رهسپار می‌شویم، رهسپار، رهسپار، رهسپار - بدرود کوهستان‌ها! تنها شما گواهید - بر آنچه داشتیم و آنچه نثار کردیم - بر امیدها و اندوهانمان - و اینکه چگونه در میان خلق بسر بردیم

بدرود افغانستان!

از فراز قله‌های فتح شدهٔ افلاک

گام به گام بر زمینی گداخته فرود می‌آییم

و از میان آتشبار دروغ و افترا

رهسپار می‌شویم، رهسپار، رهسپار، رهسپار …

 

بدرود کوهستان‌ها! تنها شما گواهید

که در این سرزمین دوردست ما که بودیم

نه قاضیان جانبدار

و نه بوروکرات‌های پرادعا

 

بدرود افغانستان، ای جهان وهم‌انگیز!

گرچه خاطره‌ای خوب از تو به یادگار نشاید برد

با این‌همه فرمانده همچنان مغموم است

که ما رهسپار می‌شویم، رهسپار، رهسپار، رهسپار …

 

بدرود کوهستان‌ها! تنها شما گواهید

رنج ما از چه بود و فخر ما در چه چیز

چگونه، ای سرزمین افغانستان

کفارهٔ اشک‌های مادران را خواهی پرداخت؟

 

مقدر نیست دیگر به اینجا بازگردیم

چه بسیار از ما که در این رزم طولانی جان باختند

پیکاری که هرگز به سرانجام نرسید، اما

ما رهسپار می‌شویم، رهسپار، رهسپار، رهسپار …

 

بدرود کوهستان‌ها! تنها شما گواهید

چه بهایی اینجا در برابر دشمن پرداختیم

دشمنی که کارش به‌تمامی ساخته نشد

و چه دوستانی که پشت سر جا گذاشتیم

 

رفیق! جیرهٔ مشروب را میان ما سه نفر قسمت کن

ما آخرین بازماندگان گردان شناسایی سریع

با پیک سوم … باد هم در دامنه‌ها فرومُرد

ما رهسپار می‌شویم، رهسپار، رهسپار، رهسپار …

 

بدرود کوهستان‌ها! تنها شما گواهید

بر آنچه داشتیم و آنچه نثار کردیم

بر امیدها و اندوهانمان

و اینکه چگونه در میان خلق بسر بردیم

 

سرگذشت ما را در چند خط خلاصه خواهند کرد

جامعه‌شناسانی که اکنون مُد روزند

اما آیا شرق هم مشمول علم می‌شود؟

ما شرق را ترک می‌کنیم، ما می‌رویم، ما می‌رویم

 

بدرود کوهستان‌ها! تنها شما گواهید

در این سرزمین دوردست ما که بودیم

نه قاضیان جانبدار

و نه بوروکرات‌های پرادعا

 

بدرود کوهستان‌ها! تنها شما گواهید

چه بهایی اینجا در برابر دشمن پرداختیم

دشمنی که کارمان با او تمام نشد

و چه دوستانی که پشت سر جا گذاشتیم

ما شرق را ترک می‌کنیم

ما شرق را ترک می‌کنیم

ما می‌رویم …

 

گروه کاسکاد ارتش سرخ، 1988

ترجمه بیژن دادخواه

شهریور 1400

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب