مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر؛ زنده باد کمونیسم

نوشتۀ: تحریریه سایت

اول ماه مه را همراه با دوستان، رفقا، خانواده ها، هم محلی ها، همکاران به فرصتی بدل کنیم برای یادآوری آن انتظارات بزرگ و بازگشت رؤیای کمونیسم به جهان واقعی. بدون تلاش برای تحقق آن رؤیا، نظم مرگبار کنونی تغییر نخواهد کرد و بدون تحقق آن رؤیا، در آینده ای نه چندان دور، جهان برای همگان قابل زیست نخواهد بود. همچنان که امروز برای انبوه عظیمی از محرومان قابل زیست نیست.

معلمین و دانش آموزان با کتاب در دست، شیمیدانها با دستگاههای آزمایشگاهی، ورزشکاران، فضانوردان و معدنچیان. همگی به سوی آینده ای روشن. تصاویر دیواری بسیاری از شهرهای اتحاد جماهیر شوروی که اکنون در حال از بین رفتن اند. تصاویری از یک اتوپیای آینده. تصاویری با ترکیب رنگهائی ساده و ایجاد شده با موزائیکهائی کوچک. تأثیر مکتب آوانگارد دوران آغازین بلشویسم با نقاشانی از قبیل کازیمیر مالویچ و ایوبوف پوپووا و یا نقاشی های دیواری مکزیک از دیه گو ریوه را و داوید آلفارو سیکوارو کاملا مشهودند.

عکسها توسط ولادیمیر شیپوتیلنیکوف در شهر کی یف، پایتخت اوکراین، در سالهای 2013 و 2014، پیش از کودتای لیبرال فاشیستی آمریکائی-اروپائی تهیه شده اند. جای این تصاویر را اکنون پلاکارتهای تبلیغاتی محصولات مصرفی و شاید هم تصاویر پروپاگاندیستی باندهای فاشیستی می گیرند. روایت انتظارات بزرگ از آینده ای سعادتمند با روایت حقارت جایگزین شده است.

اول ماه مه را همراه با دوستان، رفقا، خانواده ها، هم محلی ها، همکاران به فرصتی بدل کنیم برای یادآوری آن انتظارات بزرگ و بازگشت رؤیای کمونیسم به جهان واقعی. بدون تلاش برای تحقق آن رؤیا، نظم مرگبار کنونی تغییر نخواهد کرد و بدون تحقق آن رؤیا، در آینده ای نه چندان دور، جهان برای همگان قابل زیست نخواهد بود. همچنان که امروز برای انبوه عظیمی از محرومان قابل زیست نیست.

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر؛ زنده باد کمونیسم

یازده اردیبهشت 1400

اول ماه مه 2021

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب