مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

اطلاعیه تدارک کمونیستی درباره ترور فرمانده گردان خفاش و دستگیری رهبران بوروتبا در شرق اوکراین

نوشتۀ: تدارک کمونیستی

اکنون دیگر سکوت در مقابل این تعرضات حاکمان نوپای دنباس و غاصبان دولتهای خلقی دونتسک و لوگانسک به بهانه حفظ وحدت در مبارزه بر علیه تعرض لیبرال-فاشیستی بلوک بندی سرمایه داری غربی جایز نیست. اکنون دیگر هر اقدام ضد انقلابی این الیت نوپا را باید افشا نمود و به مقابله با آن برخاست. این کمترین کاری است که میتوان برای پرولتاریای دنباس انجام داد.

 

اطلاعیه تدارک کمونیستی درباره ترور فرمانده گردان خفاش  و دستگیری رهبران بوروتبا در شرق اوکراین

در اولین روز سال نو میلادی، ستون خودروهای حاوی آلکساندر بدنوف، فرمانده گردان معروف به "خفاش" (بتمن)، قهرمان دفاع از لوگانسک و همراهان وی در کمینی غافلگیر کننده مورد هجوم میلیشیای رسمی دولت خلقی لوگانسک قرار گرفت و بدنوف و جمعی دیگر از فرماندهان این گردان بدون هیچگونه فرصت دفاع از خود به قتل رسیدند. دادستانی دولت لوگانسک در اطلاعیه ای سرتاپا کذب که در خبرگزاری رسمی ریانووستی انتشار یافت، قتل بدنوف را در اثر مقاومت در برابر دستگیری و در جریان نبردی مسلحانه اعلام کرد. این در حالی است که تمام شواهد به روشنی نشان می دهند که بدنوف و همراهان وی حتی فرصت خارج شدن از اتومبیلهایشان را نیز نیافته و در کمینی که از قبل برایشان تدارک دیده شده بود به دام افتادند. دادستانی لوگانسک جرم بدنوف و سایر اعضای گردان بتمن را آدم ربائی و شکنجه تعدادی از شهروندان لوگانسک و به قتل رساندن یکی از آنان در ماه ژوئن سال گذشته اعلام کرده بود.

بر خلاف اظهارات کذب دادستانی لوگانسک و منابع روسی، جدال بین گردان خفاش و دولت خلقی لوگانسک در هفته های اخیر بیش از آن که بر سر چنین سوابقی باشد، ناشی از اختلاف مشی در برخورد به رژیم کودتاچیان کی یف بود. گردان خفاش از جمله گردانهای رادیکال در دنباس است که نه تنها با آتش بس ماه سپتامبر مخالفت نموده بود، بلکه همچنین از مشی تداوم مبارزه تا نابودی رژیم کی یف و خلع ید از الیگارشها پیروی می کرد.  در هفته های اخیراخبار متعددی مبنی بر مخالفت افراد این گردان با میلیشیای دولتی لوگانسک بر سر فروش غیر قانونی و مخفیانه ذغال سنگ به خونتای کی یف توسط مقامات دولتی لوگانسک به خوبی مضمون واقعی این جدال را نشان می داد.

ترور بدنوف و تهاجم به گردان خفاش اقدامی منفرد نیست. این تعرضی است به صف رادیکالیسم طبقاتی در دنباس که حتی پیش از آغاز تعرض بزرگ تابستان گذشته تدارک دیده و از زمان توقف نبرد در مرز شهر ماریوپل و قطع عملیات پیروزمندانه میلیشیا و گره زدن سرنوشت جنبش مقاومت دنباس به بند و بستهای الیگارشی های شرق و غرب اوکراین و مراکز قدرت کرملین وارد فاز عملیاتی شده و در تحولات متعددی نیز خود را نشان داده بود. اعلام برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر و کنار زدن عملی شورایعالی خلق در لوگانسک و دونتسک، ممانعت از شرکت کمونیستها و سایر نیروهای رادیکال دنباس در انتخابات پارلمانی، دستگیری شخصیتهای رادیکال ضد الیگارشی در دستگاه اداری دونتسک، بازسازی موقعیت فونکسیونرهای حزب مناطق یانوکوویچ در دنباس، اعلام خط و مشی مذاکره و جذب صاحبان صنایع بزرگ به بهانه بازسازی اقتصاد دنباس و سرانجام طرح انحلال گردان رادیکال شبح و ادغام واحدهای آن در ساختار میلیشیای تحت کنترل الیت تازه به قدرت رسیده دنباس حلقه های مختلف این تعرض به صفوف رادیکالیسم طبقاتی کارگران دنباس را تشکیل می دادند. تعرضی که اکنون با ترور فرمانده گردان خفاش به نقطۀ اوج موقت خود رسیده است و در صورت عدم مقابله جدی با آن به تهدیدی برای موجودیت کلیه گردانهای رزمنده رادیکال و ابتکارات توده ای کارگران منجر خواهد شد.

اکنون و در پرتو واقعۀ ترور بدنوف دیگر تردیدی در این نیز نیست که دستگیری رهبران بوروتبا در دونتسک نیز اقدامی از پیش طراحی شده و در راستای همین سیاستهای طبقاتی بورژوائی صورت گرفته است. اتهاماتی که به طرق غیر رسمی به رهبران بوروتبا نسبت داده می شود به همان اندازه پوچ و بی پایه اند که اتهامات وارده بر فرماندهان گردان خفاش بودند. هیچ ناظر اندک آگاهی نمی تواند این اتهام مضحک را بپذیرد که رهبران بوروتبا وارد منطقۀ جنگی فرودگاه دونتسک شده و بدون اجازه به عکسبرداری از تأسیسات رزمی این منطقه اشتغال داشتند. این تنها و تنها پاپوشی است که به ذهن بوروکراتهای پس مانده رژیم فاسد یانوکوویچ و دست نشاندگان الیگارشهایی از قبیل آخمتوف خطور می کند.

ما این تعرض به صفوف رادیکالیسم طبقاتی را قویا محکوم و بر ضرورت مقابله با آن تأکید میکنیم. اکنون در جوار جبهۀ لیبرال-فاشیسم خونتای کی یف و متحدان غربی آن، جبهۀ تعرض دیگری نیز به پرولتاریای دنباس گشوده شده است. پرولتاریای دنباس اکنون بیش از هر زمان دیگری به حمایت جهانی برادران و خواهران خود در کشورهای دیگر نیاز دارد. اعلام حمایت از این مبارزه وظیفۀ عاجل هر کمونیست و فعال جنبش کارگری  در هر نقطۀ جهان است. اکنون دیگر سکوت در مقابل این تعرضات حاکمان نوپای دنباس و غاصبان دولتهای خلقی دونتسک و لوگانسک به بهانه حفظ وحدت در مبارزه بر علیه تعرض لیبرال-فاشیستی بلوک بندی سرمایه داری غربی جایز نیست. اکنون دیگر هر اقدام ضد انقلابی این الیت نوپا را باید افشا نمود و به مقابله با آن برخاست. این کمترین کاری است که میتوان برای پرولتاریای دنباس انجام داد.

و سرانجام لازم میدانیم به خود مبارزان رادیکال در دنباس نیز هشدار دهیم. رفقا، سکوت تاکنونی شما در مقابل کرنش الیت تازه به قدرت رسیده در دنباس و بند و بستهای آن با مراکز قدرت سرمایه در غرب و شرق اوکراین و در مسکو، تنها این الیت را در انجام مقاصد خود جری تر نموده است. صرفنظر از سرنوشت شومی که میتواند گریبانگیر خود شما شود، شما در مقابل جنبش مقاومت در دنباس و برای فرارویاندن آن به انقلابی اجتماعی نیز مسئولید. سکوت خود را بشکنید، سازمانهای مستقل خود را تشکیل دهید، ارگانهای اعمال قدرت خود را در همه و هر جائی که هنوز دستگاه اداری جمهوریهای خلقی به ماشین مرگبار سرکوب دولت بورژوائی تحول نیافته است، شکل دهید. این فقط راه نجات شما نیست، راه نجات پرولتاریای دنباس و راه باز کردن چشم اندازهای اروپائی سوسیالیستی نیز هست. مطمئن باشید که با هر اقدام محسوس شما در این جهت، از حمایت هر چه بیشتر برادران و خواهران خود در سایر نقاط جهان نیز برخوردار خواهید شد.

 

برای آزادی فوری و بی قید و شرط رهبران بوروتبا

و با درود بر پرولتاریای دنباس

و با آرزوی نابودی الیگارشی سرمایه داران، چه در غرب و چه در شرق اوکراین

 

تدارک کمونیستی – جنبش برای سازمانیابی حزب پرولتاریا

دوم ژانویه 2015

12 دی 1393

http://omied.de

http://jonbeshekargary.org

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر