چالشهای کمونیسم معاصر: گفتاری در تدارک کنفرانس سوم

نوشتۀ: بهمن شفیق
Write a comment

از چالشهای به جا مانده از دوران پیشین تا چالشهای جهان معاصر، از مسئله زنان و مسئله ملی تا مسئله محیط زیست و بحران کرونا و تکنولوژیهای مدرن رمزارزها، از مسئله امپریالیسم تا توسعه سرمایه داری در ایران؛ پرسشهای گرهی جهان معاصر کدامند؟ کدام مصافها بر سر راه تکوین یک صف کمونیستی مؤثر و قدرتمند قرار دارند؟ کنفرانس سوم تدارک کمونیستی کدام وظایف را باید پیش روی خود قرار دهد؟

گفتار حاضر بخشی از مباحثه ای درونی است که به طور علنی منتشر می شود. در نظر داشتم بحث حاضر را به صورت نوشته ارائه دهم اما کمبود وقت و انبوه مشغله ها اجازه چنین کاری را نمی دهد.

بهمن شفیق

26 آبان 1400

17 نوامبر 2021

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر