Write a comment
دلایلی که قدرتهای جهانی را به گرایش استفاده از این فناوری سوق داده است، متفاوت است. در آمریکا، صنعت زدایی، در روسیه جلوگیری از تهاجم نظامی، در ایران تحریمها و در سطح جهانی، همه گیری کرونا، استفاده از فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی را تشدید بخشید. همچنین نحوه استفاده از این ابزار نیز به مولفه های گوناگونی برمیگردد که شاید…
Write a comment
تحلیل روند ما از متغیرهای زیست محیطی نشان داد که یک الگوی گرمایشی قوی قبل از سال 1999 وجود دارد. به دنبال این تغییر قاطع، منطقه هیچ روند گرمایشی را از خود بروز نداده است. با این حال، تحول شرایط جسمی (برای فوک ها) در سال های 2000 تا 2016 منفی بود، طوری که نشان دهنده ی کاهش کلی چربی…
Write a comment
بدین ترتیب ما عادت کرده ایم که درباره عدالت طبقاتی صحبت کنیم. اما حتی قبل از انقلاب 1917 عدالت طبقاتی را با عدالت منصفانۀ بی طرف و مستقل مقایسه می کردیم، همچنان که سوسیالیست های سرتاسر جهان هنوز - با فراموش کردن این سخنان مارکس یا به سادگی با عدم اطلاع از آن- این کار را می کنند. "اساسا چه…
Write a comment
این پنجمین سال از هفت سال گذشته است که تا اواسط نوامبر یخ دریا به اندازه ی کافی در امتداد ساحل غربی خلیج هادسون تشکیل شده تا خرس ها بتوانند دقیقا همانند دهه ی 1980 روی یخ حرکت کنند.
Write a comment
معضل شماره یک در این رابطه بخش یادگیری آن است. زیرا ماتریالی که این مدل ها با آن آموزش آموزش دیده اند، ذاتا جانبدارانه است. آیا این داده های آموزشی که مربیان انسانی آن را انتخاب کرده اند نظرات کاربران در سایت های پورنوگرافی را شامل می شود یا این که آن ها را حذف می کند؟ اخلاقیات می تواند…
1 Comment
انتقال قدرت به شوراها به طور همزمان نه فقط دولت را خرد کرد بلکه همچنین نظم اجتماعی [کهنه] را در هم شکست. جمهوری شورایی کارگران و دهقانان هم، شبیه هر دولتی یک دولت طبقاتی است. اما وظیفه اش سرکوب بی چیزان به نفع اقلیت ثروتمند نیست. برعکس وظیفه ی دیکتاتوری بی چیزان (یعنی اکثریت عظیم) "سرکوب اقلیت ناچیز (یعنی بورژوازی)…
Write a comment
پیامد بلافصل انقلاب بلشویکی 1917 تصویر بااهمیتی از روابط متقابل بین قانون، نظریهٔ حقوقی و سیاست فراهم کرد. پس از فروپاشی دولت موقت کرنسکی، بلشویک‌ها در اواخر سال 1917 متوجه شدند که فاقد هرگونه رهنمود نظری روشنی دربارهٔ نقش قانون طی دورهٔ گذار بین سرمایه‌داری و کمونیسم هستند. رویهٔ قضایی روسیه در آن زمان تحت تسلط نظریه‌های خارجی، غیرمارکسیستی و…
1 Comment
اسرائیل یک دولت-ملت عادی نیست، بلکه یک پروژه مهاجرنشینیِ استعماری است که بر نابودی و یا تغییر یا آوارگی بومیان در فلسطین استوار است. مهاجرین تازه زمانی که این نابودی فیزیکی یا سیاسی فلسطینیان به پایان برسد، می‌توانند به یک ملت تبدیل شوند. آن‌ها تا آن زمان مخلوطی چند ملیتی هستند که به منظور تشکیل کلکتیوی جنگی و برای غارت…
Write a comment
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ و به دستور خمینی بر مبنای شعار نه شرقی، نه غربی تاسیس گردید. از همان ابتدا تاکید شورا بر بخش "نه شرقی" این شعار بود. بعبارتی جمهوری اسلامی در فرم، نه غربی و در محتوا و عمل سیاست نه شرقی را دنبال میکرد. اساسا این شورا جهت سرکوب دانشجویان با آرمانهای کمونیستی و…
1 Comment
بعبارتی دیگر، کشیدن شیره کارگران توسط سرنگ دانش، و تزریق آن به انحصارات، وظیفه ای است که شرکتهای کوچک صنعتی در دولت احمدی نژاد از عهده آن برنیامدند و این امر بخصوص در دولت آقای رئیسی بر دوش تکنیسینهای شاغل در شرکتهای دانش بنیان گذاشته شده است.
1 Comment
تجمع پنجم اردیبهشت معلمان در مقابل سپاه فتح یاسوج در پی انتشار ویدیوئی با عنوان"حمله ی وحشیانه ی نیروهای سرکوبگر به آقای علی حسن بهامین جلوی دانشگاه یاسوج" که واقعی یا نمایشی بودن آن جای سوال است نیز در حکم تنفسی مصنوعی ظاهر شد که نتوانست قلب جنبش را دوباره به تپیدن وادارد. در یازدهم اردیبهشت که شوراهای صنفی معلمان…
Write a comment
از چالشهای به جا مانده از دوران پیشین تا چالشهای جهان معاصر، از مسئله زنان و مسئله ملی تا مسئله محیط زیست و بحران کرونا و تکنولوژیهای مدرن رمزارزها، از مسئله امپریالیسم تا توسعه سرمایه داری در ایران؛ پرسشهای گرهی جهان معاصر کدامند؟ کدام مصافها بر سر راه تکوین یک صف کمونیستی مؤثر و قدرتمند قرار دارند؟ کنفرانس سوم تدارک…
Write a comment
حیرت آور است که در جهانی که مجموعه تضادهای عینی نهفته در درون نظم مسلط بر آن با شتابی بی نظیر به نقطه انفجاری بزرگ نزدیک می شوند؛ در جهانی که سه دهه پس از اعلام پیروزی همیشگی سرمایه داری بر سوسیالیسم در هیچ کشوری از جهان هیچ سخنی از سعادت عمومی نمی تواند در میان باشد، باز هم این…

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر