مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

پیش به سوی آزادی: شکار شهروندان هائیتی دمکراتیک

نوشتۀ: تحریریه سایت

کشور آنان، هائیتی، به طور ویژه ای مورد تفقد و رسیدگی ایالات متحده آمریکا قرار داشت و برای دوره ای پس از زلزله سال 2010 حتی با مأموریت ویژه سازمان ملل توسط بنیاد بیل کلینتون سرپرستی نیز می شد. مسائل و مشکلات کوچکی از این دوران سیادت دمکراسی در هائیتی باقی مانده اند که مردم آنجا را به فرار سوق می دهند. مشکلات "کوچکی" از قبیل گرسنگی و عدم دسترسی به دارو.

تصاویر دراماتیکی از هجوم شهروندان هائیتی دمکراتیک، نمونه شاخص موفقیت دمکراسی لیبرال در آمریکای جنوبی (کاریبیک) به آمریکا از طریق مرز مکزیک و تعقیب و گریز گشت مرزی آمریکا. تصاویر تداعی کننده شکارچیانی در پی طعمه و یا کابوی هائی سوار بر اسب به دنبال گله گاوها و اسبها.

صدها پناهجو به هائیتی دیپورت شده اند و 15000 نفر هنوز زیر پلی در مرز تگزاس در انتظار فرصتی برای باز کردن دروازه "سرزمین آزادی" در جائی کنار رودخانه ریوگرانده به سر می برند.

کشور آنان، هائیتی، به طور ویژه ای مورد تفقد و رسیدگی ایالات متحده آمریکا قرار داشت و برای دوره ای پس از زلزله سال 2010 حتی با مأموریت ویژه سازمان ملل توسط بنیاد بیل کلینتون سرپرستی نیز می شد. مسائل و مشکلات کوچکی از این دوران سیادت دمکراسی در هائیتی باقی مانده اند که مردم آنجا را به فرار سوق می دهند. مشکلات "کوچکی" از قبیل گرسنگی و عدم دسترسی به دارو.

پیش به سوی آزادی!

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

تحریریه سایت

۳۰ شهریور ۱۴۰۰

منبع:

https://colonelcassad.livejournal.com/7077271.html

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب