مطالب تازه

مقالات

از جنبش کارگری

مت گالا 2021 یا شکی در این هست که این نظام باید نابود شود؟

حقیقتا نمی توان به طبقه کارگر آمریکا غبطه خورد. آیا این طبقه هیچگاه قادر خواهد بود که خود را از زیر بار آوار این وقاحت و دریدگی و تفرعن و تکبری که روح جامعه آمریکا را سراسر تسخیر کرده است بیرون کشیده و کمر همت به نجات خود و جامعه ببندد؟ چه وظیفه دشواری.

به این تصاویر نگاه کنید. از نمایشگاه مد مت در نیویورک هستند. همان شهر برجهای دوقلوی یازده سپتامبر. همان شهری که به نقطه آغاز رنج بیست ساله مردم عراق و افغانستان تبدیل شد:

 

اینها فقط گوشه هائی از نمایش مهوعی اند که تنها یک ماه پس از تصاویر زجرآور فرودگاه کابل بر آنتن فرستنده ها مخابره شده اند. و هر دو این تصاویر را "تمدنی" واحد تولید کرد. "تمدنی" که نکبت موجودیتش به سان ویروسی مزمن تمام اندامها و جوارح بشریت را در تمام جهان آلوده است و منشأ درد و رنج هایی بیشمار است. "تمدنی" که بیشترین مسئولیت را در مرگ روزانه 20 هزار کودک در جهان ناشی از گرسنگی دارد. "تمدنی" که در هفت دهه اخیر میلیونها تن بمب بر ویتنام، لائوس، کامبوج، عراق، افغانستان، لیبی، یوگسلاوی و دهها کشور دیگر جهان فرو ریخت و دهها میلیون انسان را در جنایتکارانه ترین جنگها به کام مرگ و بیماری و نقص عضو و ناقص الخلقگی کشید. شاید بتوان با تسامح بیش از حد تصور گفت که این "تمدن" تمدن نیست، بربریتی است بزک شده. با تسامح، برای این که هیچ بربریتی در طول تاریخ اینچنین ضد بشری نبوده. حقیقت این است که برای این خوی دریده و وقیح و سنگدل هیچ توصیفی کافی نیست.

تصور نکنید که این نمایش فقط مختص به توده بی سر و پای لمپن بورژواها است. به هیچ وجه. به محل نمایش دقت کنید. شهر آن نیویورک است و نه لس آنجلس. شهری است که سمبل انتلکتوآلیسم آمریکائی نیز هست. و از این هم بیشتر، به نام آن دقت کنید. مت MET مخفف Metropolitan Art Museum است. این مدیسون اسکوئر گاردن، محل برگزاری نمایشهای کشتی کچ و بوکس نیست. این موزه هنری متروپولیتن است. کعبه هنرمندان روشنفکر نه فقط آمریکا، بلکه تمام غرب. این بالماسکه در آن کعبه برگزار شد. این حج مؤمنین به دمکراسی غربی بود. و اگر تردیدی در این بود که این مضحکه فقط مختص پورن استارهائی از قبیل شارون استون و کیم کارداشیان است، الیت روشنگر معروف به Woke با فرستادن شاخص ترین سلبریتی پراگرسیو Progressive خود، اوکازیو کورتز شجاع، به این میدان کارزار هم گواهی کیفیت مراسم را بدان اعطا نمود و هم به جهان اعلام کرد که آمریکا بر یک شکاف دیگر نیز غلبه کرده است: لمپن بورژوازی همان است که روشنفکرش، که سیاستمدارش و متفکرش و ژورنالیستش.

Ocasio Cortez

حقیقتا نمی توان به طبقه کارگر آمریکا غبطه خورد. آیا این طبقه هیچگاه قادر خواهد بود که خود را از زیر بار آوار این وقاحت و دریدگی و تفرعن و تکبری که روح جامعه آمریکا را سراسر تسخیر کرده است بیرون کشیده و کمر همت به نجات خود و جامعه ببندد؟ چه وظیفه دشواری. برای لایروبی این طویله اوژیاس چیزی بیش از توان انسانی لازم است. فقط قدرت و مکر و اراده الهی خدایی به سان هرکول قادر بدان خواهد بود. آیا طبقه کارگر آمریکا هیچگاه قادر خواهد شد به این مرتبت خدائی دست یابد؟ شاید. اما برای این کار باید از روی جنازه سلبریت سوسیالیستهائی نیز رد شود که انگل وار در همان لجن غوطه می خورند و خاک به چشم کارگران می پاشند.

24 شهریور 1400

15 سپتامبر 2021

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب