ترانه ای برای طبقه کارگر

نوشتۀ: بهمن شفیق
Write a comment

چه تابستانی است این تابستان عجیب. هنوز انفجار شوق به رهائی در نیجر به پایان نرسیده، ترانه ای از دل آمریکا به انفجار دیگری در عواطف و احساسات طبقاتی توده زحمتکشان و کارگران و محرومان دامن زد. نه فقط در آمریکا، بلکه در سرتاسر جهان. گویی سرودی تازه برای طبقه کارگر متولد شده باشد.

درباره این سرود، قدرت اعجاب انگیز آن در برانگیختن حس طبقاتی توده کارگران و زحمتکشان و متحد کردن آنان فرای مرزهای ملی و نژادی و قومی و مذهبی و جنسی و همچنین ضعفهای آن، در فرصتی دیگر – و البته به زودی – خواهیم نوشت و به واکنش حقیر چپ نیز خواهیم پرداخت. اما تأخیر بیش از این در معرفی ترانه جایز نیست. نخست خود ترانه: مرد پول‌دار شمال ریچموند، الیور آنتونی و سپس فقط دو ویدئو از میان صدها ویدئوئی که در واکنش به آن تولید شده اند. دو ویدئوئی که تمام ماسکها در آن دریده می‌شوند و در پشت نمای ظاهری برنامه سازان یوتیوبی چهره واقعی دو زن آشکار می‌شود که فقط برای یک زندگی ساده در حال نبردند.

21 اوت 2023

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.