مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

طبقه کارگر و قدرت سیاسی -1: در تدارک مباحث کنفرانس دوم

نوشتۀ: بهمن شفیق

آیا طبقه کارگر می تواند به قدرت سیاسی بیندیشد؟ آیا در شرایط کنونی چشم اندازی برای پیدایش زمینه های وقوع انقلاب اجتماعی و تسخیر قدرت سیاسی از سوی طبقه کارگر هست؟ گفتاری در مطلوبیت و ضرورت استراتژی معطوف به انقلاب اجتماعی و برنامه پرولتاریائی

گفتار حاضر بخشی از مباحثی است که حدود دو هفته قبل در نشست روتین تدارک کمونیستی طرح شد. همچنان که از خود گفتار روشن خواهد شد، این بحث برای انتشار بیرونی صورت نگرفته بود اما نظر به موضوعات مختلف طرح شده، انتشار بیرونی آن مفید تشخیص داده شد. عنوان گفتار پس از تصمیم به انتشار بیرونی آن برگزیده شد. با توجه به موضوعات متنوع دیگری که در ادامه مباحثه توسط رفقای مختلف به میان کشیده شد، لازم است که در گفتار و یا نوشتار دیگری به وجوه دیگری از مباحثه نیز پرداخت. امیدوارم در روزهای آینده فرصت و امکان ادامۀ بحث پیش آید.

بهمن شفیق

3 فروردین 1400

23 مارس 2021

 

 

 

 

دیدگاه‌ها   

# سهیل 1400-02-10 16:10
سلام.
در حرف‌ها گفته می‌شود که یک متنی از نویسنده‌ای درجه‌چند در اروپا ترجمه می‌شود به زبان فارسی و تأثیرگذار می‌شود و غیره.
اولاً خودِ این دیدگاه اگر کمی باز شود، بهتر است. مشخص‌تر اینکه منظورتان چه مؤلفان و چه مترجمانی است.
ثانیاً، خُب بیایید از مؤلفان و نویسندگان درجه‌اول متن و این‌ها معرفی کنید در سایت‌تان تا احیاناً مترجمان این متون را هم ببینید و - خدا را چه دیدی - چه‌بسا آن‌ها هم ترجمه بشوند دیگر.
خسته نباشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# بهمن شفیق 1400-02-14 11:50
با سلام متقابل و پوزش از تأخیر در پاسخ.
ترجمه متون نویسنده های فاقد تأثیر و حاشیه ای غربی توسط مترجمین صاحب نام در ایران چیزی نیست که نیازی به جستجوی فراوان داشته باشد. کافی است به لیست طول و دراز مؤلفین تروتسکیست نگاه کنید که آثارشان تقریبا همه سایتهای چپ را پر کرده اند. از آلکس کالینیکوس تا دیوید یافه و انبوه دیگری از چنین مؤلفینی که در غرب از کمترین نفوذی برخوردارند اما در ایران اتوریته های نظری چپ به شمار می آیند.
این که ما چنین مؤلفینی را از غرب معرفی نکرده ایم به این دلیل خیلی ساده است که چنین مؤلفینی را نمی شناسیم. آنها که می شناسیم و از نفوذی هم برخوردارند، مورد تأئید ما نیستند.
مسئله اساسی این است که افول کمونیسم و عروج چپ به جای آن، با زوال نظری کمونیسم و زایش انواع مارکسیسمهای آکادمیک و حاشیه ای از یک سو و "جنبشی" از سوی دیگر نیز همراه شد که بیش از آن که به فهم مبارزه طبقاتی یاری رسانند خود به عاملی در افزایش اغتشاش در مبارزه طبقاتی کارگران بدل شده اند.
همه اینها به معنی آن نیست که نمی توان و یا نباید از آثار تولید شده در غرب استفاده کرد. گاهی چنین آثاری قابل استفاده نیز هستند. اما از کار کسی مثل شومپتر دست راستی خیلی بهتر می توان به عملکرد سرمایه داری پی برد تا امثال نگری چپی.
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب