کمونیسم پس از مرگ مغزی ناتو- چپ و وقایع اوکراین

نوشتۀ: بهمن شفیق
1 Comment

حمله روسیه به اوکراین، افلاس ناتو و غرب و تنفس مصنوعی چپ: چپ چگونه کمر همت به نجات دولت مترسکی لیبرال فاشیستی اوکراین و اربابان آن می بندد.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  ع.خ از داخل کشور · 7 months ago
  درود به رفیق بهمن که با هربرنامه سخنرانی ونوشته هایش حداقل مراخوشحال میسازد. اینبارمتاسفانه درجواب سئوال(عشق به پوتین...)علارغم ذکر دومثال کاملن قانع کننده از جنگ اول ودوم،یک جواب سیاسی وبیشتر احساسی دادی که باتوجه به نبودتفاسیر فلسفی وتطابق سیاست برآن،نمیتوانست نتیجه بخش وقانع کننده باشد.
  امروزه درنبود یک نیروی پرولتری درسطح جهانی،مبنای تحلیل ظاهرن کمونیستی وچپ تضاد:درون امپریالیستها اساسی تلقی میشودواصولن تضاد عمده وجهت آن (سلطه امپریالیسم غرب با هژمونی آمریکا)که بنابر خصلت فلسفی اش پوشش تضاد اساسی است(وتاحل نشود تضاد اساسی امکان ظهور نداشته وحل نخواهد شد) نادیده گرفته میشودکه این خودعاملی اساسی درنادرستی بینش و تحلیلهاست. لنین تضاد عمده حاکم بر زمان خودراتشخیص دادووجه سیاسی آنرا برمبنای بلشویکها ومبارزه جهانی کارگران شعار مبارزه با بورژوازی (جنگ داخلی) بیان وعملی کرد.درجنگ دوم تضاد عمده توسعه فاشیسم بود که استالین دراتحاد باامپریالیستهای غربی(باوجود ریاکاریهای آنها)آنرا عملی کرد.مائودربرابر چیانکایچک بمثابه نماینده غرب وسرمایه داری همین سیاست اتحاد با بخشی از بورژوازی-ضمن افشای مداوم آن-را عملی کرد وموفق شد.(کتاب درباره تضاد مائو بسیار روشنگر است)
  رفیق بهمن وشمارفقای تدارک:شما وظیفه ی بس بزرگی را بر عهده گرفته اید ومن نیز درتوان خود مطالبی را ارسال خواهم کرد.فعلن این تذکررالازم میبینم: تضاد عمده امروزه کشور ما تشکل وسازماندهی داخلی است ودر سطح جهانی مبارزه برعلیه امپریالیسم شرق وغرب(باحفظ الویت)ولیبرالیسم چپ دنباله رو آن . پیروزی ازآن ماست.ع .خ
  • This commment is unpublished.
   بهمن شفیق · 7 months ago
   @ع.خ از داخل کشور با سلام متقابل. تلاش ما در گفتگو و مباحثه با رفقا بر این است که سطح گفتگو نازل نبوده و مباحثه حول خود موضوع مورد بحث پیش برود. در موردی که شما به آن اشاره کردید ما فقط به یک تذکر اکتفا کردیم که به کار بردن چنان عباراتی نشان دهنده عدم جدیت در برخورد به موضوع است. قطعا به سهم خود تلاش خواهیم کرد مباحثات را هر چه بیشتر در جهت روشن شدن مسائل پیش ببریم و در چنین دوره های بسیار حساسی کاه لازم است که توجه طرف گفتگو را با برخوردی صریح تر به حساسیت اوضاع و مسئولیتمان جلب کنیم.
   در مورد تفاسیر فلسفی و کلا رویکرد فلسفی به موضوع، با نظر شما موافق نیستیم و سعی ما بر این است که در توضیح موضوعات با پرداختن به هر موضوع مشخصی جوانب مختلف آن را روشن کنیم بدون آن که از تعاریف عام فلسفی استفاده کنیم. در این باره و در زمینه رویکرد ما نسبت به فلسفه به طور کلی حتما در فرصتهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.
   با نظر شما موافغقم که خیلی کار پیش روی ماست و خوشحال خواهیم شد که ما را بیشتر در جریان نظرات خود قرار دهید.
   با تشکر

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر