پریگوژین، واگنر و آنچه در روسیه گذشت – دو گفتار

نوشتۀ: بهمن شفیق
Write a comment

وجوهی از نتایج تاکنونی شورش پریگوژین، چرا شورش و نه کودتا؟ لحظه شورش: تصرف باخموت، حمله ناکام اوکراین، نمودار شدن توان رزمی ارتش روسیه. تبدیل جنگ از جنگ دوفاکتو با ناتو به جنگ دوژور. توان استراتژیک کنترل شدت جنگ در دوسوی نبرد. در آستانه اجلاس ناتو.

گفتار اول، 24 ژوئن: در روسیه چه می گذرد؟ کودتای پریگوژین و پرسشهائی گریزناپذیر

گفتار دوم، 27 ژوئن: روسیه پس از شورش و غرب سرخورده: طوفان بعدی کی از راه می رسد؟

بهمن شفیق

 

6 تیر 1402

27 ژوئن 2023

 

برخی منابع مورد استفاده

 

 

http://smoothiex12.blogspot.com/2023/06/i-need-to-emphasize.html

https://gilbertdoctorow.com/2023/06/26/the-dry-residue-of-the-prigozhin-armed-rebellion/

https://www.sharghdaily.com/بخش-روزنامه-100/885575-گام-بعدی-پوتین-در-ابهام

https://www.sharghdaily.com/بخش-سرمقاله-243/885587-پیامدهای-شورش-گروه-واگنر

https://tomluongo.me/2023/06/25/was-prigozhins-rebellion-live-or-memorex/

 

https://johnhelmer.net/from-pugachev-to-lebed-the-muzhik-rebellion-fizzles-out-without-bloodshed-prigozhin-to-africa/

The one-armed rebellion has failed with recriminations, immunity from prosecution, and almost no bloodshed. The Kremlin solution has followed the precedent of General Alexander Lebed’s rebellion against President Boris Yeltsin in 1996, not the violent end of the rebellion of Yemelyan Pugachev (left) of 1773-75.

https://johnhelmer.net/putin-orders-reality-check-no-ukrainians-left-on-the-battlefield-no-sovereignty-in-kiev/

Putin was following by a few hours the statement by the Foreign Ministry that Russia does not recognize the legal sovereignty of the regime in Kiev, and that following the cancellation of the treaty between the Ukraine and Russia in 2019, there will be no Ukrainian state left to sign an end-of-war agreement.

At her weekly briefing of reporters, the ministry spokesman Maria Zakharova, was asked “when will Russia initiate a legal procedure to terminate the bilateral treaty with Ukraine on its sovereignty?” Zakharova answered: “The procedure for terminating the bilateral treaty with Ukraine on its sovereignty is hampered by the absence of such a treaty. In Article 1 of the Treaty on the Principles of Relations between the RSFSR and the Ukrainian SSR of November 19, 1990, the two republics recognised each other as ‘sovereign states.’ The 1990 treaty was then replaced by the Treaty on Friendship, Cooperation, and Partnership between the Russian Federation and Ukraine of May 31, 1997 (Article 39), which was denounced by Ukraine and terminated on April 1, 2019.”

According to one Moscow source, “Now that the General Staff have saved the president, the latter will allow General Patience to continue doing its work, as Generals Iskander and Kinzhal seem to be doing theirs now.”

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9279

Die westlichen Mächte steigen in Verhandlungen mit Kiew über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs ein. Am Samstag sind in Kopenhagen Repräsentanten der G7-Staaten, der Ukraine und mehrerer Länder des Globalen Südens zusammengetroffen, um erstmals gemeinsam Friedensgespräche in Aussicht zu nehmen.

Waren im März 2022 laut einer Umfrage des Pew Research Center nur sieben Prozent aller US-Amerikaner der Meinung, Washington investiere zuviel in Hilfsprogramme aller Art für Kiew, so stieg ihr Anteil in diesem Monat bereits auf 28 Prozent.[1] Unter Republikaner-Wählern lag er sogar bei 44 Prozent, während nur 20 Prozent die US-Unterstützung als angemessen einstuften und nur 14 Prozent der Ukraine umfangreichere Mittel zugute kommen lassen wollten

in Deutschland der Anteil derjenigen, die Waffenlieferungen an die Ukraine befürworten, von 58 Prozent im März 2022 auf 51 Prozent im Mai 2023 zurückgegangen ist. In Polen sank er von 87 auf 76 Prozent.[3] Im selben Zeitraum schrumpfte der Anteil derjenigen, die die Russland-Sanktionen unterstützen, von 69 auf 57 Prozent (Deutschland) bzw. von 90 auf 85 Prozent (Polen). Gleichzeitig zeigt eine aktuelle Umfrage der Universität Warschau, dass der Anteil der Polen, die stärkere Unterstützung für die Ukraine wünschen, von fast 50 Prozent im Frühjahr 2022 auf nur noch 28 Prozent gefallen ist,

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر