طوفان در جهان، هرج و مرج در ایران - چرا کمونیسم امروز بیش از همیشه راهگشا است

نوشتۀ: بهمن شفیق
Write a comment

جهان در تلاطم است و ایران در هرج و مرج فرو می رود. ریشه های این تلاطم در کجاست؟ چرا نبرد اوکراین در حال تبدیل شدن به تهدیدی بلاواسطه برای جهان است؟ چرا بریتانیای کبیر سابق در یک سال سه نخست وزیر عوض می کند؟ چرا وحدت جهان غرب وحدتی شکننده و تضادهای درونی آن تضادهائی انفجاری اند؟ و چرا در چنین مقطعی ایران در هرج و مرج فرو می رود؟ مؤلفه های تجدید آرایش بورژوازی کدامند و کمونیسم چگونه می تواند در این چالش قد بر افرازد؟

بهمن شفیق

7 آبان 1401

29 اکتبر 2022

 

کارگر

من کارگر زاده‌ام
بی‌شک کارم، لباسم، خانه‌ام و حتی قدم‌هایم وطنم است
من فرزند کارم
بارها مرا با نجواهای دروغین به مسلخ برده‌اند.
بارها با لبخند دروغینشان مرا کثیف، دزد و حتی حیوان خطاب کرده‌اند.
دست‌هایم فقط برای رفاه دیگران بود، ولی خود، فقط گور نصیبم گشت.
زنجیرِ بر دستانم یادگارِ تاریکیِ قرون و اعصار است
عتیقه‌های زنگار بسته ارزانی خودتان،
تاریخ از آن ماست
قدرت از آن ما خواهد بود.....
من کارگرم
‏--------‏
شعری از پیروز

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر