رولت روسی و وایکی چینی: جهان دگرگون می شود - 2

نوشتۀ: بهمن شفیق
Write a comment

یک بار دیگر درباره روند جدال دورانساز جهانی؛ ریشه های آن؛ چشم اندازهای آن؛ ناتوانی تفاسیر رسمی و تعابیر آلترناتیو مبتنی بر ژئوپلیتیک و سرمایه داری کازینوئی در توضیح وقایع؛ و باز هم در تمایز انتقاد کمونیستی با روایتهای انتقادی دیگر و مدخلی بر چه باید کرد.

بهمن شفیق

13 شهریور 1401

4 سپتامبر 2022

برخی منابع مورد استفاده:

 

https://www.anti-spiegel.ru/2022/mit-hilfe-der-gruenen-die-usa-planen-die-zerstoerung-der-deutschen-wirtschaft/

https://tomluongo.me/2022/08/29/now-everyone-afriad-jerome-powell/

https://www.youtube.com/watch?v=zJ3sEeArWlw

https://www.investopedia.com/terms/c/creditspread.asp

https://tomluongo.me/2022/08/29/now-everyone-afriad-jerome-powell/

It’s not like this wasn’t expected. It’s always been the plan by Davos to consolidate power in Brussels under the direction of German Greens. The excuses of Climate Change and the need to punish Russia is now their twin casus belli against any opposition to their rule.

https://tomluongo.me/2022/07/14/davos-loses-big-time-draghi-way-out-italy/

There is a real fight for primacy over the West’s power going on. Will it be led by Eurocrat commies or Anglo corporate fascists. There are no ‘good guys’ here. They are all terrible.

The problem is Italy and the EU have been lying publicly about it. According to EU data Italy’s gas system is over 65% full, with over 126 TWhrs available, in line with other major nations, like Germany.

But looking at the actual numbers, for this year, which have been fiendishly difficult to get a hold of in recent weeks (I wonder why), Italy’s Stogit, the main gas storage company in Italy, is only 53% full and that jumped significantly in recent days (link to the data from today 7/14/2022).

 

So, what happened around then that all of a sudden caused a shift in the gas storage rate for Italy? M5S began its campaign against Draghi’s handling of Ukraine and a general strike was called among transport workers for June 17th.

After Draghi publicly talked about settling the Ukraine conflict with Russia, Italian Foreign Minister Luigi DiMaio (former leader of M5S) openly criticized Draghi’s “immaturity” when dealing with Russia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Build_Back_Better_Plan

https://www.forbes.com/advisor/personal-finance/build-back-better-plan-dead/

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Inflation_Reduction_Act_of_2022

The law will raise $737 billion and authorize $369 billion in spending on energy and climate change, $300 billion in deficit reduction, three years of Affordable Care Act subsidies, prescription drug reform to lower prices, and tax reform.

https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi

https://tradingeconomics.com/germany/inflation-cpi

 

Forget the BRICS and try to focus instead on Turkey, Russia, Iran, China, and North Korea playing “TRICKs” on the Eurasian landmass – an alliance of economies sanctioned by the U.S. getting ever closer economically and militarily.

https://www.investmentwatchblog.com/zoltan-pozsar-europe-is-facing-a-minsky-moment-triggered-by-excessive-financial-leverage-in-germany-2-trillion-of-value-added-depends-on-20-billion-of-gas-from-russia-that/

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/521647/Energie-Krise-OEkonomen-warnen-vor-makrooekonomischem-Schock-fuer-Deutschland

https://monthlyreview.org/2022/05/01/mr-074-01-2022-05_0/

Nevertheless, it is important to remind ourselves that this is an intercapitalist war with all the dangers that such a situation portends. The long struggle for world peace requires a shift to socialism

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر