رنسانس کمونیسم - بخش دوم

نوشتۀ: بهمن شفیق
3 Comments

رنسانس کمونیسم (بخش دوم) بازسازی سرمایه داری یا انقلاب اجتماعی، جنگ و انقلاب، سازمان کار و آرایش طبقاتی بلوکهای متخاصم، امتداد نبردهای کهنه و سر بر آوردن نبردهای نو، بورژوازی ایران و بازار جهانی، دگردیسی تاریخی کمونیسم در ایران، ما و لحظه کنونی

 

بهمن شفیق

3 خرداد 1401

26 مه 2022

فایل عناوین بحث و نمودارها

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  بهمن شفیق · 4 months ago
  رفقا امین و جعفر، 
  با سلام و پوزش از پاسخ دیر هنگام.
  رفیق امین پرسش شما بحث مفصل تری می طلبد که تا یکی دو روز دیگر در یادداشت جداگانه ای به آن خواهیم پرداخت. 
  رفیق جعفر، درست میگوئید. این نکته کلیدی بحثی است که ما طرح کردیم و کل تحولات کنونی جهان را از آن زاویه مورد ارزیابی قرار می دهیم. به عبارتی تکامل سرمایه داری به چنان سطحی از پیشرفت تکنولوژیک و تمرکز سرمایه و گسترش و تعمیق تقسیم کار در سطح جهانی رسیده است که مبانی مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید را فاقد موضوعیت کرده است. گرایشی که در غرب در رابطه با سرمایه های متعلق به روسیه خود را به سادگی در نقض حقوق مالکیت روسیه نشان داد فقط محدود به برخورد به سرمایه های روسی نیست. این گرایش عمیق تری است که در زمینه های دیگر نیز خود را علنا در مباحثات به نمایش می گذارد که برجسته ترین موارد آن را در مباحثات مربوط به گریت ریست Great Reset و فقدان مالکیت توده وسیع مردم همراه با Basic Income نشان می دهد. بحثی است که در فرصتهای دیگر مفصل تر بدان خواهیم پرداخت.
 • This commment is unpublished.
  جعفر · 4 months ago
  سلام رفقا
  خسته نباشین یک نکته بسیار مهم از بحثتان آنجا که به زیر پا گذاشتن اصل مقدس مالکیت خصوصی و مصادره های اموال رقیبان که به راحتی وعلنا به روال کار مدافعین مالکیت خصوصی تبدیل شده است نشان از دورانی جدید و وقایعی که تاکنون بشریت به خود ندیده است ندارد ؟تشکر
 • This commment is unpublished.
  امین خ · 4 months ago
  با سلام و سپاس بیکران

  پرسش‌ من‌ در باب اولین سوالی است که در بخش سوالات مطرح شد و پاسخ جامع و دقیق داده نشد و یا سوال به خوبی مطرح نشده بود. منظور رفیقی که سوال را مطرح کرد این بود که چگونه ممکن است ج.ا از یک سو خود را محور مقاومت در جهان بداند و از دیگر سو ای چنین دست راستی ترین سیاست ها را در داخل به اجرا بگذارد؟ اساسا این سوال بخشی از پرسش عمیق تر و بزرگتری است در باب شناخت پدیده ای به اسم جمهوری اسلامی.پرسشی که هر چند در این سالها از زوایای مخالف بدان پرداخته شده ، ولی یک مطالعه جامع و همه جانبه در مورد آن وجود ندارد ( یا من ندیدم) . به عقیده من ج.ا سیستم بسیار پیچیده ای است که ویژگی های متناقض زیادی در خود حمل میکند. از یک سو حکومتی ایدئولوژیک و دینی است ، از یک طرف مقاومتی ریشه دار و دامنه دار در سطح بین المللی ایجاد کرده است( هرچند در وقایع اخیر این پرچم تا حد زیادی از دست ج .ا خارج و در دست روسیه و چین و ... قرار گرفت)و از یک سمت دیگر اقتصاد و سیاستی تماما دست راستی را در داخل هدایت میکند. اساسا چنین جمع اضدادی چگونه ممکن است و چرا هر کدام از این سیاستها مانع وحود دیگری نمیشود ؟ ج.ا با چه ساز و کاری این خصائل را در خود هضم کرده و جلو می رود؟

  شاید توضیح این موارد در گقتارهای آتی بتواند گنجانده شود.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر