بحران آب، خیزش کشاورزان و هیاهوی براندازان: طبیعت، دولت و انباشت سرمایه ، سخنرانی و گفتگو با بهمن شفیق، زمان: چهارشنبه 10 آذر، ساعت 20:30 به وقت ایران، محل: چت صوتی کانال تلگرامی تدارک کمونیستی   https://t.me/ttadarok

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

اوراسیا در لحظه تاریخی تعیین کننده - قسمت اول: ترکیه و قفقاز جنوبی

نوشتۀ: بهمن شفیق

نبرد در قفقاز و اوکراین به کدام سو می رود؟ چه چیز در انتظار قدرتهای منطقه ای و جهانی است؟   ظرفیتها و امکانات بازیگران اصلی صحنه نمایش کدامند؟ با کدام استراتژی ها و کدام ائتلافها؟

 

بهمن شفیق

4 آذر 1400

24 نوامبر 2021

برخی منابع :

https://www.al-monitor.com/originals/2021/11/food-price-hikes-feared-turkey-after-currency-slump

https://www.middleeasteye.net/news/turkey-lira-why-constantly-dropping-explained

https://www.middleeasteye.net/news/uae-turkey-mbz-visit-emirati-investments-lifeline-erdogan

https://www.ft.com/content/7c3ec643-0045-4437-9e7f-66e1385af2ce

https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-lira-drops-3-towards-record-low-policy-worries-2021-11-24/

https://syrianews.cc/erdogan-democracy-tension-in-a-dangerous-direction/

https://www.moonofalabama.org/2021/11/turkey-a-crazy-economic-theory-is-ruining-the-country.html

http://thesaker.is/new-great-game-in-the-caucasus-and-central-asia/

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/tuerkei-praesident-gesundheit-recep-tayyip-erdogan-geruechte-macht

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2020&locations=TR&start=1997

https://www.intellinews.com/commercial-activity-in-turkey-grinding-to-halt-amid-uncontrolled-lira-depreciation-227889/?source=turkey

https://www.diken.com.tr/avrupada-asgari-ucretli-orani-en-yuksek-ulke-acik-ara-turkiye/

 

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر