انتخابات و دموکراسی آنتی لیبرال ایرانی

نوشتۀ: بهمن شفیق
1 Comment

پلورالیسم اسلامی منهای لیبرالیسم، پایان رؤیای برقراری دموکراسی لیبرالی، گذار از لیبرالیسم سیاسی به آنتی لیبرالیسم در نظام و در اپوزیسیون - طبقه متوسط و جمهوری - پرولتاریا و جمهوری

بهمن شفیق

۱۵ اسفند 1402

https://www.chathamhouse.org/2024/03/independent-thinking-irans-elections-whats-stake-middle-east

https://twitter.com/MiladGoodarzi_/status/1763970866050900328

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=50920

۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.

۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی. مالیات تصاعدی؟؟

فرهنگی و اجتماعی:

۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی. فقرزدائی؟؟؟

سیاسی و سیاست خارجی:

۲۱ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.

۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

مستند پرزیدنت آکتور سینما

https://www.aparat.com/v/M3pAz

بیانیه تدارک کمونیستی درباره ژن ژیان ئازادی

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  HAMID · 4 months ago
  سلام. من در شهرهای شمالی بودم روزهای منتهی به انتخابات. مشاهدات من از این قرار بود: یک خودرو پر از پول نقد در یک کوچه ی کم رفت و آمد و چند نفر که دائما بهش سر می زدند و مبالغی رو می گرفتند. سوال کردم از یکی از دوستان گفت به دلیلی اینکه حساب بانکی برخی از کاندیداها رو در یکی دو روز آخر منتهی به انتخابات مسدود می کنند از مدت ها پیش شروع می کنند به دپوی پول نقد برای خرید رای. هر رای در شهرهای مختلف قیمت های مختلفی داشت. در حوزه ی انتخابیه ی رودسر و املش هر رای بین 500 تا 750 هزار تومان خریداری می شد. و در حوزه ی مثلا دماوند بین 1500000 تا 2000000 تومان. به نظرم بدون در نظر گرفتن خرید رای طبقه ی مزدبگیر و محروم جامعه نمی شه با یقین گفت که تمام این 41 درصد پای نظام ایستاده اند. البته این تحلیل شما رو در کل زیر سوال نمی بره و من هم قبول دارم که (بر اساس تحلیل شما) در چارچوب هایی این دموکراسی رو می شه حتی بیشتر از دموکراسی های غربی (به دلیل چند صدایی بودن فضا و تکثر درون چارچوب جمهوری اسلامی) منطبق بر اصل دموکراسی دونست. (البته بصورت نسبی). اما نمی شه مسئله ی خرید رای یا مثلا رای دادن گله ای (قومی، قبیله ای و عشیره ای) رو نادیده گرفت. 

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر