آیا کارگران می توانند قدرت را به دست بگیرند؟ ادامه بحث

نوشتۀ: بهمن شفیق
Write a comment

گذار کارگران از موقعیت طبقه ای تحت سلطه به موقعیت یک طبقه حاکم چگونه است؟ چگونه باید جامعه را اداره کرد؟ چالشهای کهنه در جهانی نو، درسهائی از جنگ برای مبارزه طبقاتی، حیطه گسترده نبرد طبقاتی

بهمن شفیق

16 خرداد 1402 – 6 ژوئن 2023

 

برخی منابع مورد استفاده:

https://thenextrecession.wordpress.com/2023/04/08/ai-gpt-a-game-changer/

https://t.me/timar_mag/12

https://www.moonofalabama.org/2023/06/artificial-intelligence-is-mostly-pattern-recognition.html

https://twitter.com/robertsepehr/status/1661587348730290176

https://sonar21.com/the-importance-of-uniform-as-ukraine-contemplates-an-offensive/

The strength of any army is the principle of uniformity...the reason that a military organization sports a uniform is to ensure that troops in the heat of battle can easily identify their fellow fighters. Can you imagine an army that would grant each soldier or sailor or Marine the option to choose their own wardrobe? While you might get some fabulous fashion choices, allowing such diversity would undermine the operational effectiveness of that organization in combat.

The concept of uniform in the military extends beyond what men and women wear. How about training? An effective military organization relies on standard operating procedures in order to ensure that even the least mentally competent member of a unit knows the policies, procedures and tactics he or she must perform under stress. One of the critical objectives in basic training is to teach new recruits how to communicate and how to act on orders. If a military organization incorporates different units with different methods of communicating the odds of confusion on the battlefield increase dramatically.

https://www.frieze.com/article/art-war

https://therealnews.com/israels-new-commander-in-chief-well-create-a-deadlier-army

https://www.metamute.org/editorial/articles/art-war-deleuze-guattari-debord-and-israeli-defence-force

https://mises.org/library/why-mises-and-not-hayek

Hayek

in an advanced society government ought to use its power of raising funds by taxation to provide a number of services which for various reasons cannot be provided, or cannot be provided adequately, by the market."

protection against violence, epidemics, or such natural forces as floods and avalanches, but also many of the amenities which make life in modern cities tolerable, most roads … the provision of standards of measure, and of many kinds of information ranging from land registers, maps and statistics to the certification of the quality of some goods or services offered in the market.

Mises

government is "the employment of armed men, of policemen, gendarmes, soldiers, prison guards, and hangmen. The essential feature of government is the enforcement of its decrees by beating, killing, and imprisonment. Those who are asking for more government interference are asking ultimately for more compulsion and less freedom."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر