فرصت (داستان)

نوشتۀ: حمید سلطانزاده
1 Comment

از مجموعه داستانهای کوتاه: "رفقا فرصت را از دست ندهیم"

ابرها به شکل ارواح مردگانی بودند که به قصد انتقام، بر جان شهر سایه افکنده باشند. باد صدای ضجه های دختری ‏را از قبرستان می آورد و توی درختان می پیچید. شیون دختری جوان را که در سوگ برادرش نشسته باشد. از بغل ‏جدول های کنار پارک پسری که تازه پشت سبیلهایش سبز شده بود، دستهای بلند و لاغرش را تا نیمه در جیب ‏شلوارش کرده بود و تلوخوران و بی اعتنا به بوق ماشینها میگذشت. بینی اش پر شده بود از بوی تند دود لاستیکها و ‏چمنهای آب خورده. همه امیدش به زندگی رنگ باخته بود. گو اینکه در جهانی منجمد، بلاتکلیف باشد، سرش را داخل ‏سینه برده بود. هرازگاهی صدای زوزه سگها می آمد. بی اختیار گوشش تیز میشد و سرش را به سمت صدا ‏میچرخاند. زوزه ها، زوزه ی تهدید نبودند. حکایت ناامیدی بودند و درد. آخرین زوزه هایی که یک سگ قبل از جان ‏کندنش میتواند بکشد. روی دیوار آن طرف جاده با خطی درشت و معوج نوشته بودند: "ژن ژیان ئازادی". نوشته را ‏تار میدید. چند لحظه قبل بطری کنیاک را تا ته سر کشیده بود. از وقتی پا به این شهر گذاشته بود و با هزار مکافات توانسته بود در شرکتی کار گیر بیاورد، سیروان و خواهرش ستاره تنها کسانی بودند که در این شهر درندشت و وحشتناک آغوششان را به رویش گشوده بودند. اگر دختری از کنارش رد میشد وحشت میکرد که ستاره باشد. هیچ وقت تصور نمیکرد روزی دیدن ستاره این همه برایش عذاب آور باشد. هوا به تاریکی میرفت که صدرا به یاد حرفهای ستاره افتاد: " الان اوضا خیلی بی ریخته. روزی نیست چند نفر کشته نشن. دیشب که بوی دود پیرهن سیروان تو اتاق پیچید، دلشوره تا صبح امون از مادر بیچارم برید....

حمید سلطانزاده

آبان 1401

 

متن کامل

forsat cover

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر