شعرِ سرخ

نوشتۀ: م. افق (محسن اخوت)
Write a comment

دو دفتر از مجموعه اشعار م. افق (محسن اخوت)

آن روز

حتم دارم

شايد هم آرزويی است اين

که روزی

جايی

تو را بازت خواهم يافت.

sheere sorkh cover

به باغی شايد

که ديگر خشک نيست،

حاشيۀ رودی

که راکد نيست،

يا ستيغِ کوهی

که دودی نيست.

 

باغ

سرشار سيب و انار است

و چندان به وفور

که همهً شهر را کفايت مي کند.

 

آب

روشن و شفاف است

و هوا

تا خودِ آسمان

پاک و زلال.

 

پرده از دل وا مي کَنيم

زبان

از بند و سوزِ درد

مي سازيم رها

و به آرزو مي انگاريم

که دهليزِ سردِ ظلمانی

آن گذرگاهِ تاريکِ

هزاران سالهً انسان

که ما نيز گذرکرده ايم ازآن

و گذاشته ايم اش پُشتِ سر

تنها يکي خوابِ وحشت

وکابوسِ گذرايی

نبوده است بيش.

 

ايکاش

آرزو را واقعيتی مي بود

در پسِ خويش.

 

متن کامل

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر