مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

سرودی از آنان که برای انسانیت جنگیدند: فقط یک کلمه، افغانستان!

نوشتۀ: یوری اسلاتوف

 هوای کافی نداشتیم برای تنفس، بر فراز گذرگاهها - و در بیابان ریگستان از آب رؤیا می دیدیم - بر روی تخت واحد پزشکی از درد فریاد می کشیدیم - و با این همه با عشق از افغانستان خود یاد می کنیم

هوای کافی نداشتیم برای تنفس، بر فراز گذرگاهها

و در بیابان ریگستان از آب رؤیا می دیدیم

بر روی تخت واحد پزشکی از درد فریاد می کشیدیم

و با این همه با عشق از افغانستان خود یاد می کنیم

 

در جمعیت توی خیابانها

چهره آشنائی برق می زند

لبهای خشکیده و چهره سوخته

شاید او در کابل بود، یا در شیندان و یا بگرام

و شاید قلب او با کلمه "قندهار" به طپش در می آید

اما راستش برایم فرقی نمی کند که از کجا

این برام مهمه که او آنجا بود و من آنجا بودم

و من فقط رد نمی شوم بلکه آرام بر زبان می آورم

یک کلمه را، رمز عبور: "افغان"

و ما همدیگر را می فهمیم

نیازی به کلمات بیشتر نیست

چشمهای او با آتشی ویژه می درخشند

رفقایمان را به یاد می آوریم و کوه هایمان را

و آنگاه به آرامی آوازهایمان را می خوانیم

 

و تو میخواهی که دوباره زندگی کنی

با شرافت و مهربانی

قاطعانه با شرارت بجنگی و به سعادت یاری رسانی

ساده هم که نباشد، ضروری است و با اهمیت

به دنبال راهی خوب بودن برای همه مردمان

 

هوای کافی نداشتیم برای تنفس، بر فراز گذرگاهها

و در بیابان ریگستان از آب رؤیا می دیدیم

بر روی تخت واحد پزشکی از درد فریاد می کشیدیم

و با این همه با عشق از افغانستان خود یاد می کنیم

بر روی تخت واحد پزشکی از درد فریاد می کشیدیم

و با این همه با عشق از افغانستان خود یاد می کنیم

 

تهیه و تنظیم: تحریریه سایت

اول مهر ماه 1400

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب